Výroční zprávy

Výroční zprávy o poskytování informací

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Obec Staré Město za rok:

2023  2022   2021