Svoz odpadů

Svoz odpadů 2022

Svoz odpadů 2022

Sběrné místo – u č. p. 67 Staré Město (křižovatka na Petrušov) bude otevřeno:

  • v pondělí 9.5. a 6.6. v čase 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
  • v sobotu 21.5. a 25.6. v čase 8:00 - 12:00

Plasty v pytlích v dalších měsících již nebudou plasty v pytlích sváženy a občané je budou sami vozit na Sběrné místo.

Kontejnery na papír se budou vyvážet pracovníky obce dle potřeby.

Biologicky rozložitelný komunální odpad od 1. 4. do 31. 10. budou kontejnery pro uložení připraveny – u Druporku, u křižovatky směrem na Petrušov, v Radišově v dolní části obce. V období od 1. 11. do 31. 3. bude kontejner umístěn pouze u křižovatky směrem na Petrušov.

V loňském roce vzniklo v obci nové Sběrné místo pro sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu (ve Starém Městě u č. p. 67, křižovatka směrem na Petrušov). O termínech budete informování prostřednictvím zpravodaje.

Na OÚ je k dispozici kontejner firmy ASEKOL pro uložení drobného elektrozařízení a baterií.

Před OÚ (za obchodem) jsou také dva kontejnery na textil a jeden (černý) 1100 l na kovový odpad.

Ve Starém Městě u č. p. 67 na Sběrném místě je umístěn kontejner na jedlé oleje a tuky.

Připomínky, dotazy či stížnosti, řešte prostřednictvím Obecního úřadu Staré Město nebo přímo na telefonním čísle Technických služeb Moravská Třebová 461 316 509.