Svoz odpadů

Svoz odpadů 2024

Svoz komunálního odpaduvždy v lichté týdny, první svoz 2.1.2024.

Sběrné místo – u č. p. 67 Staré Město (křižovatka na Petrušov) bude otevřeno:

pondělí

15. 1. 2024

8:00 – 12:00  13:00 – 16:00

pondělí

12. 2. 2024

8:00 – 12:00  13:00 – 16:00

pondělí

11. 3. 2024

8:00 – 12:00  13:00 – 17:00

sobota

30. 3. 2024

8:00 – 12:00

pondělí

8. 4. 2024

8:00 – 12:00  13:00 – 17:00

sobota

27. 4. 2024

8:00 – 12:00

pondělí

6. 5. 2024

8:00 – 12:00  13:00 – 17:00

sobota

25. 5. 2024

8:00 – 12:00

pondělí

10. 6. 2024

8:00 – 12:00  13:00 – 17:00

sobota

29. 6. 2024

8:00 – 12:00

pondělí

8. 7. 2024

8:00 – 12:00  13:00 – 17:00

sobota

27. 7. 2024

8:00 – 12:00

pondělí

12. 8. 2024

8:00 – 12:00  13:00 – 17:00

sobota

31. 8. 2024

8:00 – 12:00

pondělí

9. 9. 2024

8:00 – 12:00  13:00 – 17:00

pondělí

7. 10. 2024

8:00 – 12:00  13:00 – 17:00

sobota

26. 10. 2024

8:00 – 12:00

pondělí

11. 11. 2024

8:00 – 12:00  13:00 – 16:00

pondělí

9. 12. 2024

8:00 – 12:00  13:00 – 16:00

 

Kontejnery na papír se budou vyvážet pracovníky obce dle potřeby, stejně tak i kontejnery na plast z Petrušova.

Biologicky rozložitelný odpad od 1. 4. do 31. 10. budou kontejnery pro uložení připraveny – u Druporku, u křižovatky směrem na Petrušov, v Radišově v dolní části obce. V období od 1. 11. do 31. 3. bude kontejner umístěn pouze u křižovatky směrem na Petrušov.

Sběrné místo slouží pro:

  • sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu, železa
  • sběr jedlých olejů a tuků
  • sběr plastů v pytlích
  • sběr papíru a skla
  • sběr elektrozařízení a baterií

Vše předávajete přímo obsluze Sběrového místa!!!

Před Sběrným místem jsou umístěny: 

  • 2 kontejnery na textil
  • 1 kontejner na kovový odpad
  • 8 kontejnerů na plast
  • 5 kontejnerů na papír
  • 6 kontejnerů na sklo

Na OÚ je k dispozici sběrný box firmy ASEKOL pro uložení drobného elektrozařízení a baterií.

 

Připomínky, dotazy či stížnosti, řešte prostřednictvím Obecního úřadu Staré Město nebo přímo na telefonním čísle Technických služeb Moravská Třebová 461 316 509.