Publicita dotací

Dotace Pardubického kraje na věcné prostředky požární ochrany

Dotace na věcné prostředky požární ochrany

 

Dotace na požární techniku

POSKYTL

na základě uzavřené smlouvy číslo OKŘ/23/21852 ze dne 20.06.2023

 

OBCI STARÉ MĚSTO, IČ: 00277380

 

PROGRAMOVOU ÚČELOVOU DOTACI

Z ROZPOČTU PARDUBICKÉHO KRAJE

NA POŘÍZENÍ ZÁSAHOVÉ OBUVI A POŽÁRNÍCH RUKAVIC na rok 2023

 

Poskytnutá dotace ve výši 17 500 Kč byla určena na pořízení

 

7 ks zásahových rukavic SEIZ FIRE FIGHTER

4 ks zásahové obuvi Rosenbauer Boros

 

Skutečné náklady činily 55 491 Kč, z toho:

 

a) z prostředků Pardubického kraje             17 500 Kč

b)  z prostředků obce                                   37 991