Publicita dotací

Dotace na požární techniku

 

Dotace na požární techniku

POSKYTL

na základě uzavřené smlouvy číslo OKŘ/21/75009 ze dne 19.10.2021

 

OBCI STARÉ MĚSTO, IČ: 00277380

 

PROGRAMOVOU ÚČELOVOU DOTACI

Z ROZPOČTU PARDUBICKÉHO KRAJE

NA POŽÁRNÍ TECHNIKU A VĚCNÉ PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE na rok 2021

 

Poskytnutá dotace ve výši 50 000 Kč byla určena na pořízení

 

4 ks přetlakových dýchacích přístrojů MSA AUER – AirGo MaXX SL včetně redukčních ventilů

4ks plicní automatiky MSA M1 – AS s bajonetovým připojením

4ks obličejových masek MSA G1 s uchycením na kandahár

4ks kompozitních tlakových lahví 6,8l/ 300 bar, včetně uzavíracích ventilů.

 

 

Skutečné náklady činily 184 171,68 Kč, z toho:

 

a) z prostředků Pardubického kraje             50 000 Kč

b)  z prostředků obce                                 134 171,68

c)   z jiných prostředků                                         0 Kč