Publicita dotací

Akce „ Staré Město – Petrušov, kamenný kříž naproti č.p.43, obnova“

Popis: C:\Users\Antlová Lenka\Desktop\logo PK.jpg

 

 

 

Akce „ Staré Město – Petrušov, kamenný kříž naproti č.p.43, obnova“ byla realizována za finanční podpory Pardubického kraje, výše dotace v roce 2021 - 40 000 Kč, evidenční číslo smlouvy: OKSCR/21/74532.

Předmětem dotace je oprava kamenného kříže v místní části obce – Petrušov u komunikace III. třídy 36822. Hrozí zřícení kříže do vozovky.