Publicita dotací

Akce "Rekonstrukce chodníku ve Starém Městě"

Popis: C:\Users\Antlová Lenka\Desktop\logo PK.jpg

 

 

 

Akce „ Rekonstrukce chodníku ve Starém Městě“, byla realizována za finanční podpory Pardubického kraje, výše dotace v roce 2021 - 110 000 Kč, evidenční číslo smlouvy: OŽPZ/21/72106.

Předmětem dotace je oprava části stávajícího chodníku u komunikace II. třídy č. 368
ve Starém Městě směrem k poště. Předmětem díla je provedení bouracích prací a stavba nového chodníku, která svou povahou naplňuje znaky investice. Součástí stavby je úprava plochy na pozemcích p. č. 4150, p. č. 4156, p. č. 4157.

Akce je v souladu s programem rozvoje obce Staré Město pro období 2018 - 2025.