Publicita dotací

Akce "Rekonstrukce chodníku ve Starém Městě II. část"

Akce "Rekonstrukce chodníku ve Starém Městě II. část"

Popis: C:\Users\Antlová Lenka\Desktop\logo PK.jpg

 

 

 

Akce „ Rekonstrukce chodníku ve Starém Městě II. část“, byla realizována za finanční podpory Pardubického kraje, výše dotace v roce 2022 - 100 000 Kč, evidenční číslo smlouvy: OŽPZ/22/22405.

Předmětem dotace byla oprava II. části stávajícího chodníku u komunikace II. třídy č. 368 ve Starém Městě směrem od středu obce k poště. Předmětem díla bylo provedení bouracích prací a stavba nového chodníku, který svou povahou naplňuje znaky investice. 

Akce je v souladu s programem rozvoje obce Staré Město pro období 2018 - 2025.

Celkové náklady akce 640 353,89 Kč.