Poplatky

Poplatky

Možnost platby:

 • v hotovosti nebo platební kartou na Obecním úřadě ve Starém Městě
 • převodem na účet č. 1283382399/0800 vedený u České spořitelny, a.s.. Nezapomeňte uvést variabilní symbol, viz. tabulka. Při vyplňovaní na místo křížků uveďte číslo popisné např.: číslo popisné v Perušově je 5 variabilní symbol bude 13402005.
Přehled variabilních symbolů
Obec variabilní symbol variabilní symbol při platbě za psa
Staré Město 13404xxx 13414xxx
Radišov 13403xxx 13413xxx
Petrušov 13402xxx 13412xxx
Bílá Studně 13401xxx 13411xxx

 

Poplatek za směsný komunální odpad (popelnice):

 • 500 Kč / osobu

Poplatek za psa:

 • 150 Kč / prvního psa
 • 200 Kč / druhého a každého dalšího

Vodné:

 • 41,46 Kč / 1m3 bez DPH pro rok 2020 (Od 1.1.-30.4.2020 DPH ve výši 15%, od 1.5.2020 DPH ve výši 10%.)  

Stočné:

 • 36 Kč / 1m3 bez DPH pro rok 2020 (Od 1.1.-30.4.2020 DPH ve výši 15%, od 1.5.2020 DPH ve výši 10%.)  

Splatnost výše uvedených poplatků je do 30.4. daného roku.

Poplatek za poskytnutí informací:

 • Fotokopie nebo výtisk z tiskárny:
  • 2 Kč / formát A4 černobíle
  • 4 Kč / formát A3 černobíle
  • 10 Kč / formát A4 barevně
 • odeslání informace Českou poštou - dle platného ceníku pošty
 • 200 Kč / hodinu práce (účtuje se každých započatých 30 min)
 • ostatní náklady (př. jízdné, energie, jiný materiál ...) budou účtovány na základě individuální kalkulace