Poplatky

Poplatky

Možnost platby:

 • v hotovosti nebo platební kartou na Obecním úřadě ve Starém Městě
 • převodem na účet č. 1283382399/0800 vedený u České spořitelny, a.s.. Nezapomeňte uvést variabilní symbol, viz. tabulka. Při vyplňovaní na místo křížků uveďte číslo popisné např.: číslo popisné v Perušově je 5 variabilní symbol bude 13452005.
Přehled variabilních symbolů
Obec variabilní symbol variabilní symbol při platbě za psa
Staré Město 13454xxx 13414xxx
Radišov 13453xxx 13413xxx
Petrušov 13452xxx 13412xxx
Bílá Studně 13451xxx 13411xxx

 

Poplatek za směsný komunální odpad (popelnice) od 1.1.2024:

 • 650 Kč / osobu
 • 325 Kč / osobu, která je držitelem průkazu ZTP/P a dále osoba, které v daném roce dosáhla 80 a více let 
 • 163 Kč / studenta, který studuje v denní či prezenční formě studia, který je v průběhu studia ubytován mimo území obce
 • splatnost do 30.4. daného roku

 

Poplatek za psa od 1.1.2024:

 • 150 Kč / prvního 
 • 200 Kč / druhého a každého dalšího
 • 100 Kč / prvního, jehož majitel je starší 65 let
 • 150 Kč / druhého a každého dalšího, jehož majitel je starší 65 let
 • splatnost do 30.4. daného roku. Aktuální stav držených psů nahlaste na obecním úřadě.

Pronájem pozemků:

 • splatnost do 31.1. daného roku.

Stočné:

 • 42.56 Kč / 1m3 včetně 12% DPH od 1.1.2024
 • splatnost dle faktury.

Vodné:

 • 59,25 Kč / 1m3 včetně 12% DPH od 1.1.2024

Poplatek za poskytnutí informací:

 • Fotokopie nebo výtisk z tiskárny:
  • 2 Kč / formát A4 černobíle
  • 4 Kč / formát A3 černobíle
  • 10 Kč / formát A4 barevně
 • odeslání informace Českou poštou - dle platného ceníku pošty
 • 200 Kč / hodinu práce (účtuje se každých započatých 30 min)
 • ostatní náklady (př. jízdné, energie, jiný materiál ...) budou účtovány na základě individuální kalkulace