Informace pro občany

Změna jízdních řádů

Upozorňujeme na blížící se termín změn vlakových (od 6.4.2021) a autobusových jízdních řádů a to z důvodu zahájení výluky na hlavním želez. koridoru. 

Předmětem úprav autobusových jízdních řádů k 6.4.2021 a k 19.4.2021 je posun vybraných ranních a víkendových spojů pro zajištění částečného přestupu na/z vlaky zejména ve Svitavách a v Poličce. V Moravské Třebové pak budou upraveny víkendové spoje s ohledem na přestup na jiné autobusové linky.

Předpokládaný termín dalších úprav jízdních řádů je k 13.6.2021.

Nové vlakové jízdní řády jsou na veřejných portálech již k dispozici (např. http://portal.idos.cz/Search.aspx?mi=2&c=7).