Informace pro občany

Salvia - sociální služby pro občany

 

 

Středisko sociálních služeb Salvia,z.ú.

Wolkerova alej 92/18, Svitavy

 

 

 Služby Střediska sociálních služeb Salvia, z. ú.  

 

 

Osobní asistence

 

Služba osobní asistence je terénní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a činnostech, které osoba potřebuje.

Pomáhat osobám se zdravotním postižením, seniorům, osobám chronicky nemocným, aby mohli zůstat v domácím prostředí, měli stejné možnosti, stejné zázemí a obdobný přístup ke vzdělání jako jejich zdraví vrstevníci a vést je k samostatnosti. 

Služba osobní asistence je poskytována v PO – PÁ obvykle 7,00-18,00 hod. nebo dle požadavku uživatele  SO,NE a svátky – 1 x denně v rozsahu od 1 hodiny a více  (osobní asistentka dochází do domácího prostředí uživatele pouze jednou denně).

Službu poskytujeme i 24 hodin denně dle požadavku uživatele.

O službu osobní asistence můžete požádat telefonicky: 461 535 324, 461 542 587, 461 723 728.

Ceník osobní asistence

platný od 1.3.2022

 

Osobní asistence pro dospělé osoby se zdravotním postižením ( od 18 let věku)                                              

                                                    pracovní dny:   

                                                služba poskytovaná v období od 6,00 hod. do 18,00 hod.                

                                                      1 až  2 hodiny denně  100,-Kč/hod.

                                                      3 až 4 hodiny denně     80,-Kč/hod.

                                                      5 a více hodin denně    70,-Kč/hod.         

                                                              

                                                 služba poskytovaná v období od 18,00 hod. do 6,00 hod.   

                                                        1 až 2 hodiny denně  110,-Kč/hod.

                                                        3 až 4 hodiny denně    90,-Kč/hod.

                                                        5 a více hodin denně   80,-Kč/hod.                                                                        

                                                    

                                                     soboty,neděle,svátky:

                                                 služba poskytovaná v období od 6,00 hod. do 18,00 hod.   

                                                       1 až 2 hodiny denně  120,-Kč/hod.

   3 až 4 hodiny denně  100,-Kč/hod.                           

  5 a více hodin denně   90,-Kč/hod.

   

                                                 služba poskytovaná v období od 18,00 hod. do 6,00 hod.  

                                                        1 až 2 hodiny denně  130,-Kč/hod.

                                                        3 až 4 hodiny denně  110,-Kč/hod.

                                                        5 a více hodin denně 100,-Kč/hod.

 

Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením  (do 18 let věku)

                                                        pracovní dny: 

                                                 služba poskytovaná v období od 6,00 hod. do 18,00 hod.                                             

                                                        1 až  2 hodiny denně  95,-Kč/hod.

                                                        3 až 4 hodiny denně   70,-Kč/hod.

                                                        5 a více hodin denně  60,-Kč/hod.

 

                                                 služba poskytovaná v období od 18,00 hod. do 6,00 hod.                  

                                                         1 až 2 hodiny denně  105,-Kč/hod.

                                                         3 až 4 hodiny denně   80,-Kč/hod.

                                                         5 a více hodin denně  70,-Kč/hod.         

 

                                                    soboty,neděle,svátky:

                                              služba poskytovaná v období od 6,00 hod. do 18,00 hod.                                             

                                                        1 až 2 hodiny denně  115,-Kč/hod.

                                                        3 až 4 hodiny denně    90,-Kč/hod.

                                                        5 a více hodin denně   80,-Kč/hod.  

 

                                             služba poskytovaná v období od 18,00 hod. do 6,00 hod.                  

                                                        1 až 2 hodiny denně  125,-Kč/hod.

                                                        3 až 4 hodiny denně  100,-Kč/hod.

                                                        5 a více hodin denně   90,-Kč/hod.

 

V případě, že je služba poskytována např. 2,5 hod. denně. , tak  za 0, 5 hod. je účtována poměrná část podle ceníku  v  rozmezí  1 - 2 hodiny. Cena v rozmezí 3-4 hodiny by byla účtována, pokud by uživatel vyčerpal celou hodinu.  

 Upozornění: V případě, že si uživatel objedná službu např.  3 x  denně  po jedné hodině (1 hod. ráno, 1 hod. v poledne a 1 hod. večer) bude mu každá hodina účtována samostatně.

                                       

Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace a je poskytováno se zaměřením na potřeby osob se zdravotním postižením, osob chronicky nemocným a seniorů.  Součástí odborného poradenství je i půjčování pomůcek dále pak zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, a pomoc při obstarávání osobních záležitostí

Můžeme vám poradit:

jak požádat o příspěvek na péči, na mobilitu (např. příspěvek na provoz motorového vozidla), příspěvek na zvláštní pomůcku (např. na zakoupení automobilu), příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek pomůžeme vám s výběrem kompenzační pomůcky poradíme vám při výběru sociální služby poradíme při výběru školy pro dítě se zdravotním postižením.

Služba odborného sociálního poradenství je poskytována PO-ČT 7,00-17,00hod.

O službu můžete požádat telefonicky na tel.: 461 535 324, 461 542 587, 461 723 728.

Odborné sociální poradenství je poskytováno bezplatně.

 

 

                                                                                  Mgr. Ludmila Benešová

                                                                                       vedoucí ústavu