Informace pro občany

Policie - telefonní robot

Vážení,

dovolte mi, abych Vám dodatečně popřál vše dobré v tomto novém roce a zároveň Vás informoval o celorepublikové aktivitě Policie ČR ve spolupráci s provozovatelem informační linky 1188. Jedná se o hovor telefonního robota s varováním Policie ČR a to s legendou „VNUK“.

Zde přikládám TZ z prezídia, kde je nahrán i samotný hovor.

https://www.policie.cz/clanek/pozor-seniori-jsou-v-ohrozeni.aspx

Rád bych touto cestou požádal o medializaci této problematiky na Vašich webech či sociálních sítích. Stačí zveřejnění odkazu na TZ prezídia.

Mnohokrát děkuji a jsem s pozdravem

 

kpt. Mgr. Jiří Tesař

koordinátor prevence

+420 974 561 208
+420 720 401 236
jiri.tesar@pcr.cz

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Kancelář ředitele krajského ředitelství
Oddělení tisku a prevence