Informace pro občany

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v Pardubicích

Vážení občané,

v příloze zasíláme Plakát (Obecny_plakat_KACPU_nove.pdf) v ukrajinském jazyce, obsahující základní informace a umístění, provoz a činnost Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v Pardubicích.

Prosíme o jeho publikaci na internetových stránkách obce a v „papírové“ podobě i šíření mezi uprchlíky z válkou zasažené Ukrajiny (např. přímou distribucí do místa jejich ubytování ve vaší obci), případně dalším v místě obvyklým způsobem.

Soubor KACPU_letak_DL.pdf představuje oboustrannou kartu formátu DL s textem a mapkou s vyznačením umístění krajského asistenčního centra a možností dopravy z vlakového nádraží v Pardubicích.

Všechny podstatné informace jsou shromážděné a průběžně upřesňované v ukrajinském a českém jazyce na internetových stránkách Pardubického kraje zde:

https://www.pardubickykraj.cz/pomoc-ukrajine

https://www.pardubickykraj.cz/pomoc-ukrajine/115610/regionalnij-centr

 

Děkujeme za spolupráci

Aleš Boňatovský

tajemník Bezpečnostní rady Pardubického kraje

a vedoucí odboru krizového řízení

telefon: +420 466 026 173, +420 466 026 371

fax: +420 466 026 386

mobil: +420 724 096 512

ales.bonatovsky@pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kacpu-letak-dl.pdf 2726 Kb
obecny-plakat-kacpu-nove.pdf 169.7 Kb