Informace pro občany

Kotlíkové dotace

Jak víte, letos je pravděpodobně poslední možnost, kdy mohou naši spoluobčané žádat o Kotlíkové dotace – program je nyní zacílený na „nízkopříjmové domácnosti“, kam spadá zejména početně významná skupina seniorů. Příjem žádostí ukončíme v srpnu letošního roku a Krajský úřad Pardubického kraje je připravený všem žadatelům pomoci s nutnou administrativou.

Zájemci mohou také navštívit oficiální krajský web https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace, kde jsou dostupné kontakty a další informace.

V případě dotazů jsme s kolegy k dispozici a děkuji všem, kteří nám pomohou dostat mezi cílovou skupinu maximum informací o posledním kole Kotlíkových dotací.

 

S pozdravem

 

 

Ing. Eva Izáková

vedoucí oddělení programové pomoci EU

odbor rozvoje

Krajský úřad Pardubického kraje                 

telefon: 466 026 325

eva.izakova@pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz