Informace pro občany
Změna úředních hodin OÚ
Výstavba venkovní učebny
Výroční zpráva o poskytování informací
Studie odtokových poměrů
Ujednání o součinnosti při provozování letecké akrobacie
Plán rozvoje obce
Pasport místních komunikací