Informace pro občany
Česká pošta Staré Město provoz 4.7.-8.7.2022
Zubní lékař MUDr.Hřebabetzká
Jízdní řády od 1.7.2022 do 31.8.2022
Memoriál Josefa Zobače v nohejbale
DOVOLENÉ LÉKAŘŮ
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA V ČERVENCI
VÍKENDOVÝ PROVOZ LÉKÁREN V ČERVENCI
Informace o pohotovostní službě na zubním oddělení
Kotlíkové dotace
Interaktivní mapa k vyhledání lékaře
Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v Pardubicích
D35 StM-Moh, informace pro vlastníky pozemků
Policie - telefonní robot
Policie varuje - senioři v ohrožení
Výuka němčiny
Studie odtokových poměrů
Ujednání o součinnosti při provozování letecké akrobacie
Plán rozvoje obce
Pasport místních komunikací
Upozornění majitelům psů - důležité