Zdravotnictví

Interaktivní mapa k vyhledání lékaře

Vážení občané, 

z pověření Ing. Michaely Matouškové, MPA, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje, bych Vás ráda informovala o novince o novince v oblasti zdravotnictví, kterou je interaktivní mapa. Ta našim obyvatelům pomůže vyhledat nejbližšího lékaře z oboru praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, stomatologie, gynekologie, ale také možnost pohotovosti, ostatních ambulantních zařízení a ostatních zdravotnických zařízení. Mapa nabídne vyhledání nejbližšího lékaře v oblasti primární péče, ale také akutní či pohotovostní služby na základě lokalizace. Součástí informace je rovněž adresa, webové stránky a telefon do ordinace. Interaktivní mapu naleznete na webových stránkách kraje v sekci zdravotnictví: https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/uzis/ .

 

Bc. Kateřina Krejčová

asistentka náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví

Krajský úřad Pardubického kraje

www.pardubickykraj.cz