Osobnosti

Vedení Hasičů

  • od 1878         Franz Letfuss

  • v 1891           Josef Friedl

  • v roce 1945   František Antl

  • v roce 1950   Jaroslav Konečný

  • ?                    Richard Pavlík

  • 1980?            Karel Antl

  • ?                    Josef Kunc

  • ?                    Vlastimil Malach

  • ?                    Petr Řezníček st.

  • od 2005         Jan Straka