Osobnosti

Občané Starého Města

01 RUDOLF VÁGNER Hasič

02 IVAN HŘEBABETZKÝHouslista 

03 KATEŘINA HLOUŠKOVÁZpěvačka 

04 PETR A PAVEL HOLASOVI Vedoucí turistického oddílu mládeže

05 JAROSLAVA ŠNOBLOVÁ Lektorka zdravotního cvičení

06 HELENA GÁLOVÁ - Lektorka aerobicu a tance

07 JOSEF KUMSTÁT - Kronikář

08 ROMUALD KUPKA - Doktor a malíř

 

01 RUDOLF VÁGNER - Hasič

Informace budou doplněny později.

 

02 IVAN HŘEBABETZKÝHouslista 

UmělciNarodil se 3.7.1945 v Olšanech u Vyškova, žije ve Starém Městě. V letech 1958–63 studoval houslovou hru na brněnské konzervatoři u Julia Remeše a 1963–67 na JAMU v Brně u Antonína Moravce. V roce 1969 nastoupil do funkce zástupce koncertního mistra, 1972–85 do funkce koncertního mistra v Moravské filharmonii Olomouc. V téže funkci pokračoval 1985–2009 v Janáčkově filharmonii Ostrava. S orchestrem provedl koncerty Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta, Ludwiga van Beethovena, Bohuslava Martinů, Karola Szymanowského, Bély Bartóka, Fantazii Josefa Suka či Rapsodii Františka Ondříčka. S kolegy z filharmonie založil komorní soubor Ostravské trio, se kterým hrál pravidelně ve Francii a potom v Německu a v Rakousku a samozřejmě i v České republice. V současnosti se věnuje spolupráci s moravskotřebovskými hudebníky - nadšenci, se kterými hraje hudbu různých žánrů, od renesance až po současnost. 

 

03 KATEŘINA HLOUŠKOVÁZpěvačka 

Umělci

Rozená Dostálová se narodila 15.7.1989 v Moravské Třebové, žije ve Starém Městě. Navštěvovala ZUŠ Vítězslavy Kaprálové v Brně u Anny Mikšátkové. Poté vystudovala Konzervatoř v Brně pod vedením PhDr. Jarmily Janíčkové a pokračovala ve studiích zpěvu na JAMU u Natálie Romanové – Achaladze. Studium zakončila magisterským koncertem. Během studií se zúčastnila několika soutěží. Na Mezinárodní soutěži Bohuslava Martinů se stala laureátkou a obdržela zvláštní cenu za interpretaci písně Bohuslava Martinů a cenu Moravský podzim. V rámci Operního studia konzervatoře Brno a HF JAMU, ztvárnila několik rolí: Kouzelnici v opeře Dido a Aeneas od H. Purcella, Rubínku ve scénickém provedení Otvírání studánek od B. Martinů. Zellatrice a Abatyši v opeře Suor Angelica od G. Pucciniho, Bastiena v opeře Bastien a Bastienka od W. A. Mozarta, Celníka v opeře Evropská turistika od J. Berga, Hátu v Prodané nevěště od B. Smetany, Lapáka a p. Revírníkovou v opeře Liška Bystrouška od Leoše Janáčka. Nyní hostuje v Moravském divadle Olomouc v roli Třetí dámy v opeře Kouzelná flétna od W. A. Mozarta a v roli Pastuchyně v opeře Její Pastorkyňa od Leoše Janáčka. Doposud absolvovala kurzy u významných osobností jako je např. Gabriela Beňačková, Antonio Carangelo, Magdalena Blahušiaková, Nicolas Hillebrand a Kateřina Beranová. Spolupracovala s několika orchestry a ansámbly jako je např. Moravská filharmonie, Holešovský komorní orchestr, Karlovarský symfonický orchestr, Czech Ensemble Baroque, Chordata a Vernum Ensemble 2013. Během studií se věnovala pedagogické činnosti na ZUŠ v Moravské Třebové a v Brně. Věnuje se pořádání charitativních koncertů, vystupuje na svatebních obřadech, vernisážích a různých kulturních akcích, vyučuje zpěv.

 

04 PETR A PAVEL HOLASOVI Vedoucí turistického oddílu mládež

Narodili se 13.7.1972 a do dospělosti žili ve Starém Městě. Podle vzoru Rychlých šípů v roce 1985 založili se Starém Městě společně se svými kamarády družinu (partu kluků), kteří si říkali „Rysové“. Parta společně chodila na výpravy, plnily bobříky, pořádali turnaje ve fotbale…

Později v roce 1994 po jednom z táborů vznikla skvělá parta a začala fungovat pod názvem „Bílá Stopa“ a TJ tak mělo další turistický oddíl mládeže. Za tu řadu let se v oddíle vystřídalo spoustu dětí ze Starého Města. Oddíl měl pravidelné schůzky jednou týdně, podnikal výlety a každý rok letní tábor. Turistický oddíl TJ BÍLÁ STOPA ukončil svou činnost po dlouhých letech v červenci 2021.

 

05 JAROSLAVA ŠNOBLOVÁ - Lektorka zdravotního cvičení 

Rozená Ottová narodila se 8.6.1964, žije ve Starém Městě. Rehabilitační sestra, která ve Starém Městě vede od roku 2003 zdravotní cvičení. Stalo se již tradičním. Cvičí se jednou týdně každý čtvrtek.

 

06 HELENA GÁLOVÁ - Lektorka aerobicu a tance

UmělciUmělci

Rozená Trojáková, narodila se 11.11.1981 od narození žije ve Starém Městě. Nadšená pro tanec už od malička, ale bohužel k profesionálnímu tanci se dostala velmi pozdě a to až při studiu na VŠE v Ostravě, kde absolvovala řadu kurzů a začala tak od roku 2004 lektorovat. Ve Starém Městě vedla pravidelné cvičení pro dospělé i pro děti, pořádala maratony (3 hodinové cvičení) a taneční seminářeV roce 2010 si otevřela svoje vlastní studio a od komerčních lekcí pro veřejnost svou pozornost přenesla především na práci s dětmi. Za 12 let od vzniku svého studia získala se svýmy tanečními skupinami na soutěžích 193 ocenění z 255 startů, tj. 73 zlato, 70 stříbro a 50 bronz. Nějvětší oceněním pak bylo 1. místo v Pražské Lucerně, které obhájila 3x. Získané diplomy a absolvované kurzy:

  • instructor aerobicu 2. třídy 2004 Ostrava VŠB TUO
  • kick box 2005 Ostrava, bodyform 2005 Ostrava, step advance 2005 Ostrava
  • kurzy flamenca v taneční škole manželů Bankových 2005 Ostrava, dále u lektorek Lenky Kudláčkové 2006 Ostrava, Jany Drdácké 2009 Boskovice, Petry Pšenicové 2010, 2011, 2012 Olomouc
  • Zumba instruktor - Zumba basic 2010 Bratislava
  • Certifikát za vynikající práci s dětmi udělený sdružením Děti fitness 2014 Praha
  • Lektor tance – trenér tanečních disciplín 2014 Praha
  • Certifikát za vynikající práci s dětmi udělený sdružením Děti fitness 2017 Praha
  • Certifikát za vynikající práci s dětmi udělený sdružením Děti fitness 2018 Praha

 

07 JOSEF KUMSTÁT - Kronikář

Josef Kumstát

Narodil se 3. 3. 1915 v Jaroměřicích u Jevíčka. V roce 1933 maturoval na Reálném gymnáziu v Jevíčku. Poté studoval na Pedagogické fakultě v Brně. V roce 1934 se stal nezaměstnaným učitelem. Po mnoha žádostech a intervencích byl ustanoven výpomocným učitelem na Slovensku. Dne 1. 3. 1939 nastoupil prezenční vojenskou službu. V polovině dubna 1939 nastoupil na obecnou školu v Deštném a od 1. 9. 1943 působil na obecné škole v Bezděčí u Velkých Opatovic.

Dne 17. 8. 1945 přišel do Starého Města, kde se stal řídícím učitelem.Byl zde také místním knihovníkem, pokladníkem, jednatelem sboru dobrovolných hasičů a vedoucím kulturního spolku. Hrál divadlo a organizoval kulturní akce. Od roku 1950 byl předsedou MNV. Dne 7. 1. 1953 se na schůzi MNV své funkce vzdal, na protes režimu. Od roku 1945 do roku 1982 psal kroniku Starého Města. Dne 22. září 1982 po těžké nemoci zemřel.

 

08 ROMUALD KUPKA - Doktor a malíř

Občané Starého MěstaNarodil se 13. 10. 1915 v Klimkovicích ve Slezsku. Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po uzavření vysokých škol 17. listopadu 1939 pracoval nuceně do května 1945 podobně jako řada ostatních studentů, v jeho případě v Brně ve strojírenské firmě.  6. června 1946 v Brně promoval a 20. 6. 1946 se v Olomouci oženil se svou snoubenkou Marií.

V roce 1943 byla vydána pohádková kniha „Pavel čarodějem“ autora Fráni Kopečka s ilustracemi Romualda Kupky, který si alespoň touto formou zpříjemnil tehdejší nelehkou dobu.

Po promoci byl rozhodnutím komise umístěn jako sekundární lékař do nemocnice v Moravské Třebové. V roce 1951 rozhodnutím tehdy fungujících stranických komisí začal ordinovat ve Starém Městě. Ordinoval zde až do roku 1978, zemřel 10. 12. 1979. Jeho manželka Marie Kupková zemřela 25. 8. 2008.

Mimo péče o pacienty se věnoval i osvětě, byl činný v místní organizaci Československého červeného kříže, pořádal přednášky pro občany.

Měl velký výtvarný talent, který uplatňoval také ve prospěch obce. Za výzdobu kronik vděčíme právě jemu, svými kresbami též zdobil pamětní knihu pro vítání občánků. K výtvarnému umění a k vážné hudbě měl hluboký celoživotní vztah.

Měl čtyři děti – Jiřího, Alenu, Jana a Pavla. Jiří je konstruktér, založil firmu Kury na výrobu vozíků pro postižené. Alena je klinická psycholožka, řadu let pracovala v diplomatických službách, byla ředitelkou odborů na ministerstvu zahraničních věcí, velvyslankyní ČR ve Finsku, nyní pracuje v původní profesi. Pavel vystudoval Teologickou fakultu UK, v roce 1978 byl v Olomouci vysvěcen na kněze, primiční mše se uskutečnila v létě 1978 ve Starém Městě za přítomnosti mnoha set přátel a současně za vydatného dohledu členů represivních složek. Působil v Olomouci, Rychnově na Moravě a v Jevíčku, v letech 1982 – 1984 mu byl odňat tzv. státní souhlas, pracoval tehdy jako dělník v Hedvě v  Moravské Třebové a ve svém působení pokračoval tajně. Zemřel po krátké nemoci 20. 8. 1991 ve věku 37 let, pohřben je v Olomouci. Jan vystudoval nejprve fakultu stavební VUT v Brně, teprve po roce 1989 se mohl věnovat studiu hudby a naplnit tak své celoživotní zaměření – absolvoval studia skladby a dirigování na JAMU v Brně.