Osobnosti

Lékaři

PRAKTICKÝ LÉKAŘ:

 • od 1945   MUDr. Erich Pilz
 • od 1947   MUDr. František Tuček
 • od 1949   MUDr. Romuald Kupka – ordinoval až do roku 1978, zemřel dne 10. 12. 1979.
 • od 1978   MUDr. Jaroslav Bednář – v roce 1982 odešel do Zlatách hor.
 • od 1982   MUDr. Viktor Hoss (sestra Růžena Kozáková)
 • od 1988   nikdo
 • od 1989   MUDr. Josef Grepl

 

DĚTSKÝ PRAKTICKÝ LÉKAŘ:

 • od 1975   MUDr. Milada Kadlecová (sestra Marie Vyroubalová, Helena Rusňáková). Paní Milada Kadlecová se narodila ve Vyškově v roce 1949. Po absolvování gymnázia ve Vyškově studovala v Brně na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně na Lékařské fakultě obor pediatrie. Po absolvování základního předepsaného minima v roce 1980 složila Atestaci z pediatrie 1. stupně. Od roku 1975 pracovala v nemocnici v Moravské Třebové na dětském oddělení a souběžně ordinovala v dětské ambulanci ve Starém Městě. Od 1.1.1993 si otevřela ve Starém Městě soukromou ordinaci pro děti a dorost. V této době paní Kadlecová také dojížděla do poraden v okolních obcích (Tatenice, Mladějov, Rychnov a Třebařov). Celý svůj život se věnovala lékařské péči o děti, kterou ukončila k 31.12.2019.
 • od 2020   nikdo

 

ZUBNÍ LÉKAŘ:

 • od 1952        Antonín Bejvl dentista 
 • od ?              Říha
 • od ?              Lukš
 • od ?              Arnold Appel dentista (sestra Marta Pokorná)
 • od ?              MUDr. Alena Hřebabetzká