Staré Město

Akce

Tradiční akce: Pálení čarodějnic, Mikulášská nadílka, Dožinky, Vinobraní, Svatomartinské menu, Valentýnské menu, plesy a zábavy, zvěřinové hody, drakiáda, trunaj ve stolním tenise, zábavné stezky....

01 Dětřichovský memoriál

02 Jarní pochod za zdravím

03 Memoriál Josefa Zobače

04 Staroměstské „UHO“

05 Staroměstská pouť

06 Svatováclavská slavnost

07 Míčový sedmiboj

08 Staroměstské veselí

09 MDŽ

10 Bleší trh

11 Jarní úklid

12 Čarodějnický rej

13 Koncert

14 Rodinné závody

15 Na divokém západě

16 Párty čertíků a andílků

17 Divadlo a koledy

18 Vánoční koncert

19 Silvestrovský ohňostroj

20 Staroměstský zvonkáč

21 Královský bál

22 Pexesový turnaj

 

01 Dětřichovský memoriál

Běžecký závod pořádaný od roku 1976. 1. ročník proběhl 9. 5. 1976. Podnět k založení dali závodníci z Moravské Třebové, kteří se zúčastnili 79. ročníku silničního závodu na 10 km Běchovice – Praha v roce 1975. Otcem této myšlenky byl Emil Burda, který původně bydlel s manželkou v Dětřichově.

Prezence závodníků je tradičně od 8:00 – 8:45 na náměstí T. G. Masaryka v Moravské Třebové. Odjezd závodníků do Dětřichova je v 9:00 autobusem od pošty v Moravské Třebové. Start závodu je v Dětřichově v 10:00. Trasa vede z Dětřichova přes Staré Město do Moravské Třebové na náměstí v délce 8 km, od roku 1990 je v délce 8,1 km. Cíl byl posunut před Komerční banku na náměstí v Moravské Třebové, tzn. délka se natáhla o 100 m, závodníci oběhli ¾ náměstí.

Závod je rozčleněn do kategorií ženy A, B a muži jsou rozděleni podle věku do pěti kategorií. První tři závodníci v každé kategorii obdrží pohár, diplom a věcné ceny.

Od roku 1983 je před samotným závodem pořádán, na náměstí v Moravské Třebové, memoriál pro žáky ZŠ.

Tento závod se koná u příležitosti konce 2. světové války a k uctění památky obětem koncentračního tábora v Dětřichově. Má podávat svědectví, jak lidé u nás chápou a provádí odkaz obětí II. světové války, jak si váží života a míru a jak trvale uctívají památku těch, kteří zahynuli v této historické době, když se v bojích rozhodovalo, zda budeme moci žít i my.

 • 9. 5. 1976 Dětřichovský memoriál 1. ročník – celkem startovalo 66 běžců, potěšitelné bylo, že i Staré Město mělo 3 běžce a to Jana Křupku, a 2 děvčata z Radišova Boženu Pavlékovou a Helenu Skryjovou, které byly jedinými ženami, přiběhly v rovném čase 47:07,02 min.
 • 8. 5. 1977 Dětřichovský memoriál 2. ročník – účastnilo se 37 běžců. Běžela opět naše dvě děvčata z Radišova Božena Pavléková 41:33,8 min. a Helena Skryjová 42:05,8 min. Patronem DM se stalo vedle MNV i naše JZD.
 • 9. 5. 1978 Dětřichovský memoriál 3. ročník – účast 66 běžců. Z našich opět běžela Božena Pavléková 40:05,8 min. a Helena Skryjová 45:15,8 min.
 • 9. 5. 1982 Dětřichovský memoriál 7. ročník – účast 80 běžců, od nás běžela jen Helena Skryjová a umístila se na 5. místě.
 • 9. 5. 1983 Dětřichovský memoriál 8. ročník – účast 85 osob. Byli zde i účastníci z Etiopie. Jednalo se o pracovníky Perly Třebařov.
 • 9. 5. 1985 Dětřichovský memoriál 10. ročník – Večer v 18:00 začal lampionový průvod od tradičního místa Jednoty v Dětřichově, na jeho začátku byla vysazená Lípa svobody před autobusovou zastávkou v Dětřichově. Byla odhalena pamětní deska obětem fašismu. Před hřbitovem proběhly projevy, spartakiádní vystoupení a byl zapálen mírový oheň. Účast 700 osob.
 • 8. 5. 2006 Dětřichovský memoriál 31. ročník – v kategorii ženy A se na 3. místě umístila Helena Trojáková ze Starého Města s časem 36:00,9 min.
 • 8. 5. 2007 Dětřichovský memoriál 32. ročník – v kategorii ženy A se na 1. místě umístila Helena Trojáková ze Starého Města s časem 36:28,7 min.
 • 8. 5. 2008 Dětřichovský memoriál 33. ročník – v kategorii ženy A se na 3. místě umístila Helena Trojáková ze Starého Města s časem 36:29,5 min. Bylo slunečno, teplota 15-20 C˚, mírný vítr.
 • 8. 5. 2015 Dětřichovský memoriál – 40. ročník, zúčastnilo se 80 závodníků.

Koncentrační tábor v Dětřichově

V době druhé světové války nacisté odvlekli z okupovaných území Polska a zemí bývalého Sovětského svazu, na nucené práce do Říše tisíce mladých mužů a žen. Ti byli přiděleni také německým sedlákům a živnostníkům v zabraném českém pohraničí, které bylo zákonem z 21. listopadu 1938 sloučeno s nacistickou Říší. Zákonem z 25. března 1939 pak byla vytvořena tzv. sudetská župa se třemi vládními obvody. V rámci jednoho z nich – vládního obvodu Opava – byl vytvořen správní obvod (tzv. landrát) také v Moravské Třebové, na jehož území se nacházela malá zemědělská obec Dětřichov, která byla osídlena německým obyvatelstvem.

Zde byl v roce 1943 zřízen porodní tábor pro východní dělnice (tzv. Enbindungslager), jehož působnost zahrnovala celý obvod vládního prezidia v Opavě. Mladé ženy nasazené na práci, které otěhotněly, byly před porodem odvezeny do Dětřichova. K ubytování rodiček a dětí sloužily dva dřevěné baráky vybudované původně pro dělníky pracující na stavbě dálnice Vratislav–Vídeň. Skulinami dřevěných staveb se dobýval do místnosti mrazivý vítr, déšť a sníh. Marie Chomisczáková, která přišla do tábora v prosinci 1943, vzpomíná: „V barácích bývala strašná zima. Do kamínek jsme fasovaly uhlí v litrové nádobě. Někdy se nám podařilo z přivezené hromady ukrást několik kousků a měly jsme radost, když se místnost trochu oteplila.“ Ve třetím baráku se nacházela kotelna, kuchyň, porodní a poporodní místnost, umývárna. Byla zde i pracovna velitele tábora. Menší dřevěný objekt pod vysokými borovicemi v blízkosti vchodu do tábora sloužil dozorcům a bylo zde i skladiště.

Dětřichovský tábor odděloval od polí a přilehlého lesa tyčkový plot bez ostnatých drátů. Nebyly zde ani strážní věže. Tím se lišil od jiných táborů té doby. Nikoli však svým posláním. Nesmělo se o tom mluvit, ale zahradník německé národnosti z blízkého Starého Města Otto Golda vypověděl: „V celém okolí se tajně vyprávělo, že lágr je určen jedině k tomu, aby malé děti mizely ze světa.“ Způsob likvidace – přirozená smrt hladem, zimou, nemocemi. Krycí pojmenování „porodní tábor“ mělo zastřít skutečnost, že je součástí nacistického vyhlazovacího systému. Dětřichovský tábor byl jediným táborem tohoto druhu ve východní části tzv. Sudet, určený k likvidaci novorozenců, jak uvádí František Nedbálek v knize „Místa utrpení a vzdoru“.

Zločinný režim zavedl v táboře šéflékař Wilhelm Schmidt, litevský Němec, jemuž působení v Dětřichově vyneslo přízvisko „nacistický Herodes“. Moravskotřebovský učitel Jan Hampl, který se hlouběji zabýval historií dětřichovského tábora, o Schmidtovi uvedl: „Konal na maminkách zločinné „vědecké“ experimenty, které doprovázely velké bolesti a ve většině případů končily smrtí. Oběti těchto pokusů i ostatní gynekologické péče byly zpočátku pohřbívány na hřbitově ve Starém Městě. Později jednoduše zahrabávány v blízkém lesíku. Mezi nimi i ženy, které nesnesly velkých muk a samy si sáhly na život.“

Polská dělnice Emilie Kaleněnková, která pracovala u sedláka v Linharticích, se od svých krajanek dozvěděla o existenci tábora a později o tom vyprávěla: „Těhotné ženy si stěžovaly, že mají hlad a že tam jsou děti usmrcovány. Jedna polská dívka, se kterou jsem se náhodou potkala, mi pověděla, že porodila v dětřichovském táboře dítě a za tři dny po porodu jej lékař Schmidt usmrtil injekční stříkačkou.“

V Dětřichově se také soustřeďovala novorozeňata, jejichž matkám zaměstnavatelé nedovolili, aby se s nimi vrátily do služby, nebo si to rodičky výslovně nepřály. Byly zde i děti narozené v místech pracovního nasazení žen a výjimečně i v nemocnicích, kde jim byly odebrány. Staly se však i případy, kdy němečtí zaměstnavatelé přijali matku i s dítětem, jako např. bezdětní manželé Goldovi ze Starého Města. Ti přijali do služby v zahradnictví svobodnou ženu polské národnosti i s dítětem narozeným v táboře. Nebyl to jediný humánní projev Goldových. Ženám poskytovali květiny na hroby zemřelých dětí, jimiž se plnil nedaleký lesík.

Povozník Jan Vystavěl po válce vzpomínal: „Zahradník byl čestný člověk a jednal se mnou vždy otevřeně a ne až po bitvě u Stalingradu, kdy se názory některých sudetských Němců začaly měnit. Otto Golda mně sděloval zprávy o situaci na frontě a těšil se na konec války. Také trafikant Leitpold se mnou několikrát otevřeně hovořil.“

V prvních dvou měsících zemřelo v Dětřichově 26 dětí. Oběti se v tichosti pohřbívaly na vzdáleném římsko-katolickém hřbitově ve Starém Městě. Duchovní Jan Dočkal a jeho farníci se zhrozili vysokého počtu pohřbívaných a také pro správu tábora se stalo obtížným přemisťování zesnulých do Starého Města. Proto se později mrtví pohřbívali na otevřené pohřebiště v blízkém lesíku.

Za dobu existence tábora zde zemřelo podle dochovaných pramenů celkem 206 dětí z celkového počtu 636 narozených. Jako nejčastější příčiny úmrtí byly uváděny žaludeční a střevní katar, životní slabost, zápal plic a průjem. Kromě dětí zemřelo v táboře také 14 dospělých, zejména na tuberkulózu.

Na nelidských podmínkách v táboře měl vinu táborový vedoucí Franz Steiner. S lidmi jednal neurvale a násilnicky. Za jeho působení v táboře doléhal na ženy i děti krutý hlad. Ke zlepšení poměrů došlo po Steinerově odvolání, kdy se stal jeho nástupcem Oskar Frenzel. Dosvědčil to ve své výpovědi i táborový dozorce a topič Jan Klement: „Frenzel zlepšil stravovací podmínky a projevoval o děti jistou starostlivost s tím, že vyzýval rolníky, u kterých ženy pracovaly, aby si rodičky a děti odvezli, nebo pro ně dodávali prádlo.“ Ale i za prvních pět měsíců Frenzelova vedení zde zemřelo 87 dětí. Z německého personálu pomáhal rodičkám dozorce a topič Karel Baar a kuchař Ferdinand Veigel. Mnoho lidí mělo tehdy srdce z kamene, ale o těchto dvou se to říci nedá, jak vzpomínala Marie Chomisczáková: „Uprostřed toho nepředstavitelného zla se našel i člověk. Byl jím jeden dozorce, který ženám pomáhal, jak jen mohl. Pouštěl je tajně do sklepa na brambory a zelí. Ani kuchař nebyl zlý – když mohl, přidal.“

V primitivních podmínkách se zde po odchodu dr. Wilhelma Schmidta snažil léčit dospělé i děti rudoarmějec zdravotník Alexander Nikitič Brjancev, jemuž pomáhala mladá Ukrajinka Naděžda Michajlovna Trofimenková. Oba několikrát asistovali i při porodech vesnických žen německé národnosti v okolí Dětřichova. Brjancev se snažil s pomocí vedoucího tábora Oskara Frenzela obstarat základní léky, přičemž nejvíce spoléhal na lékárnu Adler v nedaleké Moravské Třebové a její německý personál.

V jarních měsících roku 1945 měl vedoucí tábora Frenzel snahu odtransportovat z tábora co nejvíce dětí do míst, kde pracovaly jejich matky. Ne každé podvyživené dítě však transport přežilo. Některé děti směřovaly do neznáma. Dokládá to životní příběh Olgy Voršily Grolichové-Korolové: „Narodila jsem se 13. února 1945 v Dětřichově. Má maminka Róza přišla z Haliče a byla zaměstnána jako zemědělská dělnice ve Vernířovicích na Šumpersku. Po narození mi dala jméno Voršila, ale nevím, co se s ní potom stalo. Už jsme se nikdy nesetkaly, ačkoliv jsme ji po válce hledali. Pobyla jsem v táboře pouze několik týdnů a již 8. dubna mě  jménem Olga pokřtil stařičký vernířovický kněz Alfréd Rohrzetzer. Později jsem se dozvěděla, že mě převzal ze skupiny dětí téměř umírajících, aby mě křesťansky pochoval. Ujala se mě jeho sestra a nesmírnou péčí přispěla k mému uzdravení. V jejich laskavých rukách jsem žila do roku 1946, kdy kněz požádal dobrovolně o odsun, aby svůj život dožil se svými farníky. Vzal mě do sběrného tábor, ale odtud – nebo přímo z hraničního přechodu – jsem byla vzhledem ke svému původu vrácena a umístěna v dětském domově v Šumperku.“  

Ještě v dubnu 1945 se v Dětřichově narodilo jedenatřicet dětí, jejichž matky přijely ze Slezska. Poté se příliv žen do tábora zastavil. Do nehybné doliny zaléhalo tlumené dunění děl a hukot ustupujících kolon wehrmachtu. V ovzduší plném napětí a očekávání, se Josefině Supraněnkové narodil 8. Května 1945 zdravý chlapeček. Do příchodu Rudé armády zůstal v táboře táborový vedoucí Frenzel. Na rozloučení s ním vzpomíná zdravotnice Trofimenková: „Před odchodem z tábora předal klíče Brjancevovi a řekl: ,Dávám vám klíč, teď hospodařte sami.‘ Je skutečností, že se k nám během našeho pobytu v táboře choval slušně a nebyl hrubý ani k nemocným a dětem. Když opouštěl tábor, chtěli jsme mu napsat dobrozdání. Zamyslel se nad naším návrhem, ale pak jej odmítl, „Historie sama potvrdí, jak se kdo v době války choval“.  Následujícího dne zrána, 9. května, uslyšeli v táboře dunivý zvuk vojenské kolony. Všichni, kdo byli schopni, utíkali vstříc sovětským vojákům. Byl mír.

V severozápadním cípu Weiglova lesa u obce Dětřichov, nedaleko Moravské Třebové ve stínu borovic, stojí v nízkém oplocení mlčenlivý památník. Na protějším svahu v smutném lese se nachází hřbitov obětí dětřichovské porodnice se symbolicky upravenými hroby. Minulost, ale i varování… Kéž by všichni, kteří přicházejí na tato místa, mohli slyšet slova ženy, která zde porodila syna, Marie Chomisczákové: „Lidé, mějte se mezi sebou hodně rádi, aby znovu nevyrostly lesy, které by byly svědkem velké bolesti matek.“

 

02 Jarní pochod za zdravím

Pořádaný od roku 1984 Sdružením dobrovolných hasičů.

 • 4. 1984 Jarní pochod za zdravím 1. ročník, pochod do Petrušova. Děti tvořily pětičlenné hlídky, které během pochodu plnily branné úkoly. Účast 60 spokojených dětí.
 • 17. 5. 1986 Jarní pochod za zdravím 3. ročník, pochod do Petrušova, který rok od roku získával stále více zájemců. Jeho účastníkům byly předávány medaile za účast.
 • 2. 5. 1987 Jarní pochod za zdravím 4. ročník, startovné 5 Kčs, pochodu se zúčastnilo 120 startujících. Trasa 12 km, začínala na hřišti ve Starém Městě, odtud vedla na Bílou Studni a dále pak už krásnou jarní přírodou přes Hradisko. Organizátoři připravili občerstvení a soutěže (střelba ze vzduchovky, slalom se žebříkem, běh soutěžících dvojic se zavázanými nohami a další). Nechyběla ukázka připravenosti těch nejmladších požárníků ze Starého Města i Dětřichova. Všichni účastníci získali medaili a ti nejlepší diplomy (nejmladší a nejstarší účastník). Pochod byl zakončen položením kytice u památníku obětem fašismu a uctěním památky padlých minutou ticha.
 • 8. 5. 1988 Jarní pochod za zdravím 5. ročník, pochod se setkával se stále větším zájmem. Účast 201 účastníků, kteří dostali pamětní medaili.
 • 10. 5. 2003 Jarní pochod za zdravím 20. ročník, počasí se vydařilo, cíl byl tentokrát v areálu myslivců v Petrušově, kde si mohli účastníci pochodu opéct párky a občerstvit se. Zpátky do Starého Město účastníky odvezl autobus. Účast 100 osob.
 • 18. 5. 2013 Jarní pochod za zdravím 31. ročník byl zrušen.
 • 2. 5. 2015 Jarní pochod za zdravím 32. ročník. Trasa započala již tradičně u sokolovny ve Starém Městě a vedla přes Bílou Studni a kolem Třebovského Hradiska v délce 11,5 km. Poděkování patří všech vytrvalým účastníkům a především těm, kteří se této akce účastní pravidelně. Na konci čekal na každého diplom o účasti, také opečené občerstvení a pro děti sladká odměna.
 • 7. 5. 2016 Jarní pochod za zdravím 33. ročník, hlavním organizátorem už je řadu let pana Ladislav Khýr. 63 účastníků bylo na startu vybaveno tatrankou.  Trasu označil již v pátek pan Petr Řezníček st. a vedla od sokolovny ve Starém Městě směrem na Bílou Studni, kolem kopce zvaného Dubina s výhledem na část Moravské Třebové a jako na dlani byla obec Linhartice. Cestou nás provázel i netopýr „Lumír“. Na konci pochodu byli nejmladší účastník Martínek Sýkora a nejstarší účastník pochodu paní Eva Chládková odměněni balíčkem pro zdraví.
 • 4. 5. 2019 Jarní pochod za zdravím 36. ročník. Start u sokolovny v 9:00, prezence od 8:30. Cíl u sokolovny.  Startovné 25 Kč. Letos byla trasa zpestřena úkoly pro děti. Každý účastník obdržel pamětní medaili a diplom. Nejstarší účastník pan Ladislav Chládek a nejmladší účastník Matěj Pospíšil dostali navíc vitamínový balíček. Akce se zúčastnilo 57 občanů. 
 • 2020  Jarní pochod za zdravím 37. ročník se nekonal díky celosvětovým problémům COVID 19 – který zakázal veškeré kulturní akce.
 • 1. - 2.5.2021  Jarní pochod za zdravím 38. ročník. Kdo chtěl, měl možnost si vyzvednout mapu a projít si tak cca 12 km trasu. Na stanovištích, která byla vyznačena na mapě, čekaly připravené úkoly. Nejstarším účastníkem byl Karel Troják a nejmladším Terezka Pokorná a Dominiček Vetr.
 • 7.5.2022 Jarní pochod za zdravím - 39. ročník. U sokolovny se sešlo 37 nadšenců v pláštěnkách, kteří dostali tatranku, mapu s úkoly a vyrazili na 11, 5 km dlouhou trať, která vedla na Bílou Studni – kolem Hradiska a zpět přes Zvonkový vrch k sokolovně. Škoda, že nevyšlo lepší počasí a propršelo téměř celé dopoledne, ale i tak jsme si užili krásnou cestu lesem, doplněnou 8 stanovišti s užitečnými radami a drobnými úkoly. V cíli čekal na každého účastníka teplý čaj, klobáska s chlebem a samozřejmě medaile a diplom. Nejstarším účastníkem byla Jarmila Machálková (1948) a nejmladším účastníkem Janička Kejdová (2016), které obdržely potravinový balíček. Poděkování patřilo Ing. Heleně Gálové za pomoc při uspořádání pochodu.
   

 

03 Memoriál Josefa Zobače

Turnaj v nohejbalu byl založen k uctění památky zesnulého souseda, kamaráda a vedoucího stavební skupiny JZD Josefa Zobače, který společně s kamarády při výstavbě svých rodinných domů na Kolberku, vybudoval i hřiště, krátce poté zemřel ve věku 47 let.

Pořadateli 1. ročníku byli bratři Luboš a Adolf Němcovi. Od nich převzal štafetu v organizování turnaje Josef Němec mladší. Každoročně pak při této příležitosti bývá položena kytice na hrob Josefa Zobače. Každoročně na tento turnaj přispívá jak obec Staré Město, tak i další sponzoři, díky kterým má turnaj prestiž a hodnotné ceny.

 • 1. 10. 1988 Memoriál Josefa Zobače 1. ročník. Všichni přítomní v úvodu utkání uctili minutou ticha památku zesnulého. Čestné zahájení hry, vhozením míče, provedla manželka zesnulého Věra Zobačová. Celkem se 1. ročníku zúčastnilo 7 družstev, a sice JZD, Kozáci, Veteráni, SSM Dětřichov, Sodom, Pospeci a Zedníci. Po zajímavých a bojovných utkáních zvítězilo mužstvo JZD ve složení Luboš Němec, Adolf Němec a Antonín Tichý, 2. místo obsadili Kozáci v sestavě Bedřich, Miloš a Martin Kozákovi, 3. místo získali Veteráni ve složení Josef Němec, Josef Kumstát a František Šenkýř. Po skončení turnaje byly nejlepším družstvům předány věcné ceny a nejlepšímu mužstvu pohár. Všichni potom společně k uctění památky předali kytici na hrob Josefa Zobače.
 • 5. 7. 2019 Memoriál Josefa Zobače 32. ročník. Prezence od 9:30, začátek v 10:00.  Startovné 100 Kč na osobu.  Vítězem memoriálu se stal tým Burďáci z Moravské Třebové, na 2. místě byl tým Z vrchu ze Starého Města a na 3. místě skončil tým Bernardýni z Moravské Třebové. Celkem bylo 12 mužstev, z toho 6 mužstev bylo ze Starého Města. Dík patří obci Staré Město, firmě MOKUST a dalším drobným sponzorům za finanční podporu.
 • 4. 7. 2020 Memoriál Josefa Zobače 33. ročník. Vítězem memoriálu se stal tým borců z Koclířova – MYTŘI , 2. místo získal tým JAPEDAN – Jarda, Pepa, Dan ze Starého Města a na 3. místě se umístil team BURĎÁCI z Moravské Třebové. Celkem bylo 14 mužstev, z toho 7 ze Starého Města. Dík patří obci Staré Město a dalším sponzorům za finanční podporu.
 • 3. 7. 2021   Memoriál Josefa Zobače 34. ročník. Celkem se zúčastnilo 8 týmů (4 ze Starého Města, 2 z Moravské Třebové, 1 z Rychnova na Moravě a 1 složený z hráčů ze Starého Města a z Moravské Třebové. Všichni účastníci turnaje byli oceněni věcnými cenami. Vítězem memoriálu se stal tým Sajgony (složený z Lukáš Pospíšil, Petr Sedláček a Martin Potáček), 2. místo získal tým Burďáci (složený z bratří Burdových z Moravské Třebové) a na 3. místě se umístil tým Zlatý Vrch (složený z Adolf Němec, Pavel Němec, Jiří Hájek). Zápasu přihlíželo cca 200 lidí. Počasí nám přálo. Poděkování patří Obci Staré Město a dalším sponzorům za finanční podporu.
 • 5.7.2023 Memoríál Josefa Zobače 35. ročník. Všichni účastníci turnaje byli oceněni věcnými cenami. Doufám, že to ve všech zanechalo pěkný sportovní zážitek. Poděkování patřilo Obci Staré Město a dalším sponzorům za finanční podporu.
   

 

04 Staroměstské „UHO“

Tarokový turnaj o putovní pohár pořádaný SDH od roku 2009 v sokolovně. Hlavním organizátorem je rodina Františka Kunce staršího, která zajišťuje přípravu spolu s ostatními členy, odměny výhercům a občerstvení.

 

 • 2009 Staroměstské „UHO“ 1. ročník
 • 1. 4. 2017 Staroměstské „UHO“ 9. ročník. Sešlo se 40 hráčů. Vítězem tohoto karetního umění se letos stal pan Filip Kamil, druhou příčku obsadil pan Šín a na krásném 3. místě skončil zástupce naší obce pan Petr Kumstát.
 • 19. 4. 2019 Staroměstské „UHO“ 11. ročník. Akce se zúčastnilo celkem 44 hráčů z různých koutů republiky. Staré Město reprezentovali František Kunc, Petr Kumstát a Boris Kvapil. Vítězem čtyřhodinového klání se stal František Hojgr z Moravské Třebové.
 • 2020 Staroměstké „UHO“ se nekonal díky celosvětové situaci COVID-19, která zakázala veškeré kulturní akce.
 • 2021, 2022, 2023 se nekonalo.

 

05 Staroměstská pouť

Kostel ve Starém Městě je zasvěcen svaté Kateřině. Po 2. světové válce se na sv. Kateřinu pořádaly Kateřinské zábavy. Od roku 2012 začala pořádat ZŠ a MŠ v sokolovně v sobotu Vánoční jarmark. Od roku 2021 byla akce obohacena o mši svatou. 

 • 8. 12. 2015 Vánoční jarmark 4. ročník. Úvod patřil opět našim nejmenším dětem, které svým čertovským pásmem potěšily přítomné rodiče a známé, kteří se letos sešli opravdu ve velkém počtu. Vyvrcholení programu bylo vystoupení žáků ze školy, kteří zpívali nádherné vánoční písně a zatančili několik vánočně laděných tanečků. Poté se už oči všech přítomných rozzářily společně s rozsvíceným stromečkem a krátkým ohňostrojem.
 • 29.11. 2016 Vánoční jarmark 5. ročník
 • 25. 11. 2017 Vánoční jarmark 6. ročník. Vůně trdelníku a vánočního svařáčku, ale hlavně celé odpoledne provázela pohodová atmosféra a klidná nálada, která k blížícím se Vánocům neodmyslitelně patří. Následoval program dětí u stromečku a konec patřil ohňostroji.
 • 2018 Vánoční Jarmark 7. ročník
 • 23. 11. 2019 Vánoční jarmark 8. ročník. Letošní rok byl rozšířen o dílničky - tvorba svícínku, pískohraní a výroba mýdýlek.
 • 2020 Vánoční jarmark  se nekonal díky celosvětové situaci COVID-19, která zakázala veškeré kulturní akce.
 • 20. 11. 2021  Vánoční jarmark 9. ročník. Letošní ročník byl obohacen o poutní mši svatou v kostele sv. Kateřiny. Jarmark připravila ZŠ, nechybělo výborné občerstvení a nechyběl kulturní program v podání dětí ZŠ a MŠ u vánočního stromu, který se rozzářil. Celá akce byla zakončena ohňostrojem.
 • 19.11. 2022 Vánoční jarmark 10. ročník . Tradiční jarmark proběhl v sokolovně, za velké účasti, jak prodávajících, tak kupujících. Nechybělo ani občerstvení a celá akce byla vyvrcholena rozsvícením vánočního stromečku u hasičské zbrojnice. MŠ a ZŠ připravily s dětmi krásný doprovodný program a na závěr akce obec rozzářil ohňostroj.
   

 

06 Svatováclavská slavnost

Začala pořádat ZŠ a MŠ v sokolovně na sv. Václava od roku 2013.

 • 25. 9. 2015 Svatováclavská slavnost – 3. ročník, paní učitelky připravily několik stanovišť, kde se plnily úkoly – skládání puzzle, překážková dráha, házení kroužků, výroba koníka a zdobení perníčků. Venku byli skuteční koníčci, kteří vozili děti po louce. Toto příjemné odpoledne bylo zakončeno lampionovým průvodem vesnicí za doprovodu dechovky ze Svitav.
 • 30. 9. 2016 Svatováclavská slavnost – 4. ročník, celé odpoledne se neslo v příjemné atmosféře plné her a úkolů – zdobení královské koruny z perníku, ražení mincí, skládání puzzle a pranostik, zkouška obratnosti. Největším lákadlem pro děti byla projížďka na koních a opékání párků. Po setmění za doprovodu dechové hudby ze Svitav vyrazili účastníci s lampiony na krátký pochod vesnicí.
 • 27. 9. 2017 Svatováclavská slavnost – 5. ročník, příchozí si mohli vyzkoušet své znalosti o českém patronovi, poskládat puzzle se svatým Václavem a místy, která jsou s ním spjata, prokázat svou šikovnost na překážkové dráze, ozdobit si perníkovou svatováclavskou korunu a v neposlední řadě se projet na živých konících. Celé odpoledne završil lampionový průvod pod vedením dechové kapely.
 • 27. 9. 2019 Svatováclavská slavnost – 7. ročník, hlavním programem byla ukázka dravců, pro děti byly připravené úkoly, opékali se i špekáčky, nechyběl burčák a závěr patřil lampionovému průvodu, který prošel vesnicí v čele s dechovkou Svitavská 12.
 • 2020 Svatováclavská slavnost – tento ročník se nekonal kvůli celosvětové situaci COVID-19, která zakázala veškeré kulturní akce.
 • 27. 9. 2021 Svatováclavská slavnost - 8. ročník. Odpolední posezení, párky, burčák, soutěže, lampionový průvod s dechovkou.
 • 2022 Svatováclavská slavnost se nekonala díky nepříznivému počasí.

 

07 Míčový sedmiboj

Pořádaný TJ od roku 2013 na sportovním areále. Organizátory jsou manželé Dospivovi a Kozákovi. Podmínky soutěže jsou, aby alespoň jeden z dvojice byl občanem Starého Města, byl starší 18 let, aby dvojici tvořili muž a žena. Na vítěze čekají poháry a věcné ceny. Soutěží se v těchto disciplínách:

 • basketbal (celkem 10 hodů na koš)
 • stolní tenis (2 vítězné sety do 11 bodů)
 • házená (celkem 10 hodů na branku)
 • tenis (na tři vítězné gamy při čtyřhře v soft tenisu)
 • fotbal (celkem 10 kopů na branku)
 • volejbal (1 vítězný set do 15 bodů)
 • nohejbal (1 vítězný set do 15 bodů)

 

 • 20. 7. 2013 Míčový sedmiboj 1. ročník. Pořadí: 1. Kozákovi Iveta+Jan, 2. Dospivovi Hana + Zbyněk, 3. Kozákovi Eva+ Miloš.
 • 12. 7. 2014 Míčový sedmiboj 2. ročník. Pořadí: 1. Hájek Jiří + Němcová Eva, 2. Dospivovi Hana + Zbyněk, 3. Kozákovi Eva+ Miloš
 • 27. 7. 2019 Míčový sedmiboj 7. ročník. Prezence od 8:15 do 8:45, začátek 9:00. Startovné 100 Kč na dvojici.  Vítězem turnaje se stala dvojice Milča Straková a Martin Kozák, na 2. místě skončila dvojice Hana a Zbyněk Dospivovi, a na 3. místě byla dvojice Eva a Jiří Hájkovi.
 • 11. 7. 2020 Míčový sedmiboj 8. ročník. Zúčastnilo se 12 týmů: Emiko, Mimoni, Bob a Bobek, Minely, (Ne)šikulové, Haluzáci,  Drupilo, Makrely, 9, Vasrmánci, Esíčka, Leonbordi. 1. místo obsadili Vasrmánci, 2. místo Minely a 3. místo Drupilo.
 • 10. 7. 2021 Míčový sedmiboj 9. ročník. Klání proběhlo mezi 13 dvojicemi, byly to: Princezny, Špunti, Drupilo, Koťátka, Wasrmani, Gladiátoři, Bob a Bobek, Hořáci, Haluzáci, Zas a znova, Chlupáči, Emiko a Mimoni. Na stupních vítězů se umístili zásluhou krásných sportovních výkonů: 1. místo Mimoni (Eva a Jirka Hájkovi), 2. místo Hořáci (Iveta a Honza Kozákovi) a 3. místo „Zas a znova“ (Zuzka Dospivová a Martin Kozák ml.) Děkujeme všem za hojnou účast, díky nim to byl fajn den strávený sportem. Velké díky patří manželům Dospivovým, kteří nad tímto závodem drží patronát a každý rok se starají o zajištění celé soutěže.
 • 9. 7. 2022 Míčový sedmiboj 10. ročník, který každoročně připravuje rodina Dospivova. Zúčastnilo se celkem osm dvojic, ze kterých po vyrovnaném zápolení nakonec vyšli tito medailisté: zlatý pohár za 1. místo Rébus (Martin Kozák a Zuzka Dospivová) stříbrný pohár za 2. místo Haluzáci (Denisa Horáková a Šimon Dospiva) bronzový pohár za 3. místo Emiko (Eva a Miloš Kozákovi).

 

08 Staroměstské veselí

Od roku 2020 začala pořádat obec Staré Město Staroměstské veselí.

 • 22.2.2020 Staroměstské veselí aneb masopust trochu jinak – ve spolupráci s TJ a Hospůdkou U Nečasů. O občerstvení se postarala Hospůdka U Nečasů, která připravila zabijačkové pochoutky. Odpolední program v podobě zábavného maškarního odpoledne pro děti plného soutěží a tanečků připravila paní místostarostka. Za splnění úkolů dostalo každé dítě odměnu. Nechyběla ani soutěž o nejkrásnější kostýmy. Poděkování patří všem, kteří pomáhali na stanovištích: Tereze a Verči Jokešovým, Monice Trojákové, Haně, Kubíkovi a Eliášovi Mausovým, Helence Gálové ml., Klárce a Lence Antlovým, Aničce Švehlové, Adě Steffanové a Filipovi Šnoblovi. Od 17:00 následovalo posezení s živou hudbou z Loštic – skupinou Šlapetečko. 
 • 2021 Staroměstské veselí se nekonalo díky Covid.
 • 26. 2. 2022 Obec – Staroměstské veselí – První část patřila dětem, které za splnění úkolů obdržely malou odměnu. Nechyběla soutěž o nejkrásnější kostýmy a samozřejmě spousta zábavy a tancování. Po dětském veselí následovala Soutěž o nejlepší koblížek. Do soutěže se přihlásilo 7 pekařů/ek a odborná porota v podání mistra kuchaře Davida Nečase a dalších 4 porotců z řad příchozích, hodnotila 12 druhů a vybrala 3 nejlepší: 1. Anna Řehořová, 2. Jaroslav Němec, 3. Helena Trojáková. Po vyhodnocení nejlepšího koblížku následovala Soutěž o největšího pojídače koblížků. Svou návštěvou nás poctil „Maxijedlík“ Jaroslav Němec z Bystrého u Poličky, který je držitelem celé řady ocenění v pojídání čehokoliv. Zapojili se 4 pánové a 5 dětí, kteří v časovém limitu 5 minut měli za úkol spořádat co nejvíc koblížků. Konečné výsledky byly: Děti: 1. Věrka Přikrylová 4 koblížky, 2. Helena Gálová a Tobiáš Přikryl 3 koblížky, 3. Tereza Řehořová 2 koblížky. Dospělí: 1. Jaroslav Němec – 14 koblížků, 2. Pavel Mrázek – 7 koblížků, 3. Michal Kačírek – 5,5 koblížku. Skupina Šlapetečko z Loštic, která měla hrát, nedorazila kvůli náhlému onemocnění dvou hudebníků z kapely. Návštěvníci měli možnost si zakoupit zabijačkové speciality, které připravila Hospůdka U Nečasů, která pro všechny zájemce věnovala prdelačku zdarma.
   

09 MDŽ

Obec Staré Město začala pořádat posezení jenen pro ženy. 

 • 8.3. 2019 MDŽ – v sokolovně od 14:00 posezení nejen pro ženy. O kulturní vložku se postarala Poupata z Rozstání a divadelní kroužek ze Starého Města. Následovala kapela MENHIR, která zahrála k poslechu a tanci. Občerstvení zajistila Hospůdka U Nečasů a návštěvníci.
 • 8.3.2020 M – v sokolovně od 14:00. Na návštěvníky čekalo VYSTOUPENÍ DĚTÍ ze Starého Města (taneční a hudební program), od 16:00 k poslechu a tanci zahrál ROMAN STEINDL z Mohelnice. Během celé akce probíhala KADEŘNICKÁ A KOSMETICKÁ SHOW o kterou se postaraly Markéta Záplatová ml. a Markéta Záplatová st. Každá žena obdržela kytičku. Raut zdarma připravila Hospůdka U Nečasů.
 • 2021 MDŽ se nekonalo díky Covid.
 • 12.3.2022 MDŽ – celý program začal ve 14:00 tanečním vystoupením skupin PS Háčko, mažoretek Nikol Malachové, Báry Tumakové a Kateřiny Veselé, pokračoval zpěvem Terezie Steffanové a na harmoniku zahrály sestry Tonička a Šárka Pohorské. Po kulturním programu následovalo vyhodnocení soutěže o nejlepší Staroměstskou buchtu. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 23 vzorků, které byly v celkovém hodnocení rozděleny do dvou kategorií. Hodnotil mistr kuchař David Nečas a další 3 členové 5 poroty. Hodnocení bylo velmi těžké, protože bylo hodně vzorků a všechny byly báječné. Je vidět, že se v naší obci peče s láskou. Výsledky: Buchta: 1. místo Anička Řehořová, 2. místo Martina Kuncová, 3. místo Jitka Slavíková. Dezert: 1. místo Anička Antlová, 2. místo Ema Bílá, 3. místo Anička Řehořová. Všem kuchařkám bylo poděkováno za vynikající buchty a dezerty, které ocenili hlavně návštěvníci akce. Aby sladkého nebylo moc, nesměl chybět raut, který připravila Hospůdka U Nečasů. Během celé akce byly vylosovány 3 zájemkyně o proměnu, o kterou se postaraly Markéta Záplatová st. a Markéta Záplatová ml. – třem dámám udělaly radost vlasovou a kosmetickou proměnou. Závěr patřil panu Romanovi Steidlovi, který hrál a zpíval k tanci i k poslechu. Každá žena si domů odnesla rudou růži a srdce s věnováním od Obce Staré Město
   

10 Bleší trh

Od roku 2019 začala Obec Staré Město pořádat v sokolovně Bleší trh.

 • 6.4.2019 Bleší trh –v sokolovně od 8:30 – 11:00. Převážnou většinu prodávajících tvořily děti, které si to užily na 100 %. Prodávaly se hračky, ale i keramika, knížky, boty, oblečení.
 • 6.6.2020 Bleší trh – v sokolovně od 8:30 – 11:00 veřejný prodej věcí, které už u Vás doma nemají místo. Prodávaly hlavně děti a udělaly radost jak kupujícím, tak sami sobě.
 • 2021 Bleší trh se nekonal díky Covid.
 • 2.4.2022 Bleší trh  – prodávaly převážně děti. Zboží bylo velmi pestré: hračky, keramika, obrázky, oblečení, plyšáci, pískomilové… Akci si užili jak prodávající, tak kupující a odnesli si domů milé věci, které jim udělaly radost.
   

11 Jarní úklid

U příležitosti celorepublikové akce „UKLIĎME ČESKO“ začala Obec Staré Město od roku 2019 pořádat Jarní úklid.

 • 6.4.2019 Jarní úklid –při příležitosti svátku „Den země“ společnou vycházku. 7 statečných odstranilo z přírody nemalé množství odpadu.
 • 2020 Jarní úklid se nekonal díky Covid.
 • 27.3.2021 Jarní úklid - akci podpořilo 5 občanů (Helena Gálová, Martina a KristýnaSteffanovy,Zdenka a AronekKřivánkovi), a podařilo se jimvyčistit břehy kolem silnice až ke kolejím k Moravské Třebové. Natomto úseku po 4 hodinové práci, nasbírali neuvěřitelných 20 pytlůodpadků. Převládaly samozřejmě plastové lahve, plechovky od nápojůa obaly od léků. Iveta Kozáková vyčistila sama úsek kolem silnice Staré Město - Třebařov, kde nasbírala 17pytlů a 3 kýble od Primalexu. O úklid úseku kolem silnice Staré Město– Radišov se postaraly Martina Steffanováa Helena Gálováse svou dcerou, nasbíraly na tomto úseku 5 pytlů odpadků.
 • 2. 4. 2022 Jarní úklid – akce se zúčastnilo 6 dospělých osob a 5 dětí. Skupinka s dětmi prošla obcí a posbírala odpadky. Druhá skupina žen se vydala na úsek Staré Město (od hřbitova) – Moravská Třebová (ke kolejím) a na tomto úseku nasbírala 8 pytlů, což je obrovské zlepšení oproti minulému roku, kdy zde bylo nasbíráno 20 pytlů odpadků. Celkově je vidět, že v obci a jejím okolí odpadky ubyly. Trasu Staré Město – Třebařov uklízí již druhým rokem paní Iveta Kozáková, která letos nasbírala 8 pytlů, oproti minulému roku, kdy jich bylo 17. Kolem silnice směr Staré Město – Radišov, bylo letos nasbíráno 5 pytlů odpadků.
   

 

12 Čarodějnický rej

Od roku 2019 začala pořádat obec Staré Město čarodějnický rej.

 • 28.4.2019 Čarodějnický rej – v sokolovně od 14:00 slet čarodějnica čarodějů malých i velkých. Zábavné odpoledne plné her, tance a soutěží. Každáčarodějka si odnesla vysvědčení a certifikát za splnění zkoušek. Nechyběla ani soutěž o nejkrásnější čarodějku, malou i velkou, která byla odměněna památeční medailí. Celou akci zpestřilo taneční vystoupení čarodějek.
 • 2020 a 2021 Čarodějnický rej se nekonal díky Covid.
 • 30. 4. 2022 Čarodějnický rej – slétly se malé i velké čarodějnice a užily si tak odpoledne plné her, tance a zábavy. U vstupu na každou čarodějku čekal lektvar Žabí hlen a sušená žížala a po jejich snězení se mohly vydat plnit čarodějnické úkoly, za které dostaly čarodějnické vysvědčení a certifikát za úspěšné absolvování čarodějnických zkoušek. Na posilněnou dostaly také sušenou myš. Poté následovala soutěž o nejkrásnější čarovný kostým. Hodnotilo se ve třech kategoriích. Každá čarodějka si odnesla diplom a medaili, navíc pak nejmladší kouzelné houby, děti elixír poznání a dospělí elixír mládí. Výsledky jednotlivých kategorií: Kategorie mini do 7 let: 1. Elenka Štěpánková, 2. Terezka Sýkorová, 3. Stázinka Trojáková. Kategorie děti: 1. Zoe Plocrová, 2. Dominik Hrbáček, 3. Kája Hrbatová. Kategorie dospělí: 1. Barbora Kolkopová, 2. Monika Trojáková, 3. Karel Troják. Závěr akce patřil čarodějnickým tancům, které proběhly na louce u sokolovny. Celkem se slétlo 60 čarodějek a čarodějů všech kategorií. Poděkování patřilo všem dobrovolníkům, kteří pomáhali na stanovištích a v šenku, bez nich by to nešlo (Terezii Steffanové, Monice Trojákové, Šárce a Toničce Pohorským, Ladušce Tajovské, Betce Leierové, Stelle Zemachové, Kristýně Hubáčkové, Lucii Kutnarové, Věrce Seidlové, Martině Vavřínové, Jolaně Sejbalové a Lence Antlové).
   

13 Koncert

Od roku 2019 začala Obec Staré Město pořádat koncerty v kostele sv. Kateřiny ve Starém Městě.

 • 24.5.2019 Koncert –při příležitosti celorepublikové akce Noc kostelů - v Kostele sv. Kateřiny od 19:30.  Návštěvníci si užili opravdu pestrý program, který si připravili hudebníci a zpěváci z naší obce (Kateřina Hloušková, Ivan Hřebabetzký, Helena Gálová ml., Helena Gálová st., Šimon Dospiva, Terezie a Kristýna Steffanovy) a jejich hosté (Tamara Mengerová, Jana Haasová ml. st., Jan Haas). Těšíme se na další společná setkání.
 • 12.6.2020 Koncert – při příležitosti celorepublikové akce Noc kostelů – v kostele sv. Kateřiny od 19:30.  Děkujeme všem účinkujícím, kteří bez nároku na honorář odehráli tento krásný koncert (Ivanu Hřebabetzkému, Dagmar Jánské, Robertu Kelnarovi, Antonínu Havelkovi, Kateřině Hlouškové, Tamaře Mengrové, Janu Hrubému, Petře Podhorné, Kristýně Steffanové, Šimonu Dospivovi, Janě Haasové, Klárce Antlové, Helence Gálové ml. a st.).
 • 28.5.2021 Koncert - při příležitosti celorepublikové akce Noc kostelů. Uskutečnil se v místním kostele sv. Kateřiny již 3. rokem. Nakoncertě účinkovali hudebníci ze Starého Města (Ivan Hřebabetzký,Kateřina a Terezka Hlouškovy, Helena a Helenka Gálovy, Kristýna aTerezie Steffanovy, Šimon Dospiva) a jejich hosté (Tamara Mengerová,Alexandra Vrátilová, Jana Haasová, Pavel Kalášek, Václav Pavelka,Eliška Konečná, Petra Podhorná, Václav Vitouch). Atmosféra bylaúžasná a jak hudebníci, tak diváci si užili po tak dlouhé době krásnýa pestrý hudební večer.
 • 19.6.2022 Koncert – Helena Gálová společně s panem Ivanem Hřebabetzkým dali do kupy celý program a po několika zkouškách společně zahráli v kostele sv. Kateřiny. Zazpívala si zde Helenka Gálová ml. a st., Jana Haasová a Hana Křetínská. Na housle doprovodil Ivan Hřebabetzký, flétna Jana Haasová, klavír Tamara Mengrová, Helenka Gálová ml., Klárka Antlová, Alice a Denisa Preisnerovy a kytara Helena Gálová st. V kostele zazněly známé skladby z pohádek a vytvořily tak příjemnou atmosféru koncertu. Dobrovolné vstupné činilo 3 325 Kč a bylo použito na opravu kaple v Radišově.
   

 

14 Rodinné závody

Od roku 2019 začalo TJ Staré Město pořádat Rodinné závody. 

 • 23.6.2019 Rodinné závody – ve spolupráci s obcí při příležitosti Mezinárodního olympijského dne - v prostoru sportovního areálu od 14:00, prezence teamů od 13:30. Team museli tvořit jedna žena, muž a dvě děti – příbuzenský vztah není nutností. Startovné 50 Kč za team. Sešlo se 5 rodinných teamů a strávily společně 2 hodiny plné soutěží a zábavy. Na prvním místě se umístil team Modrásci (rodina Vavřínova).Vítězové si odnesli domů poháry a diplomy.
 • 21.6.2020 Rodinné závody – ve spolupráci s obcí při příležitosti Mezinárodního olympijského dne.Počasí nám nepřálo, a tak jsme museli být v sokolovně, ale i tak se sešlo 7 týmů, které změřily své síly a užily si odpoledne se svou rodinou. Na 1. místě se umístil tým Vasermani, který obhájil titul z loňského roku, na 2. místě tým Haluzáci a 3. místo obsadil tým Kočky. Děkujeme všem účastníkům a těšíme se za rok opět na viděnou.
 • 19.6.2021 Rodinné závody - na sportovním areále. I přes neskutečně teplé počasí se dostavilo 5 rodinných týmů.Společně si užili toto tropické odpoledne vzájemným zápolením.Letošní již 3. ročník se vydařil. Konečně se ustálily disciplíny, kterénebyly tak náročné a vznikl z toho zábavný 10boj. Celkové pořadí bylovelmi těsné a dopadlo následovně: 1. místo Floriánci (Přikrylovi) 22 bodů, 2. místo Draví ptáci (Sýkorovi) 23 bodů, 3. místo Gálíci (Gálovi) 24 bodů, 4. místo Kočenci (Trpík) 33 bodů, 5. místo Sluníčka (Moravská Třebová) 50 bodů.
 • 19.6.2022 Rodinné závody – se konaly již počtvrté. Počasí bylo opravdu letní a já jsem moc ráda, že to soutěžící nevzdali a přišli si zazávodit i v tomto šíleném vedru. Sešlo se celkem 5 čtyřčlenných týmů a po společném zápolení byly výsledky jasné: 1. místo Trenéři 17 bodů, 2. místo Sparťani 19 bodů, 3. místo Rychlá Rota 30 bodů, 4. místo Mikroteláci 33 bodů, 5. místo Floriánci 34 bodů, Velká pochvala patřila týmu Rychlá Rota, který měl nejlépe sladěné dresy.
   

 

15 Na divokém západě

Od roku 2019 začala Obec Staré Město pořádat letní akci na Divokém západě.

 • 28.7.2019 Na divokém západě – ve spolupráci s Hospůdkou U Nečasů od 14:00 zábavné odpoledne v prostoru sportovního areálu. Děti měly možnost si vyzkoušet různé disciplíny (střelbu z luku, ze vzduchovky, prakem, uzlování, výrobu lapačů snů, indiánské malování na obličej, výrobu indiánské čelenky) po jejichž splnění obdržely diplom. Dále se mohly svézt na koních. Akci zpestřila děvčata z PS Háčko svým flamencovým tanečním vystoupením. Společně si pak všichni zatančili a zazpívali. O mexickou kuchyni se postarala Hospůdka U Nečasů. Nejkrásnější masky byly oceněny diplomem a sladkostmi. Poděkování patří kolektivu turistického oddílu Bílá Stopa (Petrovi, Adamovi, Filipovi, Borisovi, Davidovi, Josefovi, Věrce, Marušce, Tereze, Lucce, Lucce, Lucce), kteří pomohli s organizací na stanovištích.
 • 26.7.2020 Na divokém západě ve spolupráci s TJ od 14:00 zábavné odpoledne v prostoru sportovního areálu. Pro děti byly připravené úkoly, nechyběla soutěž o nejkrásnější kostým a nejkrásnější obrázek s tématikou divokého západu. Po celou dobu akce byla možnost se svézt na koních. Od 16:00 pak hrála k poslechu a tanci třebovská kapela „PROČ NE BAND“. Nechybělo taneční vystoupení skupiny Alegria. Počasí moc nepřálo, ale i tak se akce vydařila. Děkujeme všem pomocníkům na stanovištích.
 • 7.8.2021 Na divokém západě – letošní ročník byl opravdu vydařený. Počasí přálo, a takpřilákalo celou řadu dětí, které si v areálu mohly vyzkoušet indiánskéa kovbojské úkoly, zasoutěžit si a zatančit… Od 17. hodiny pak zpříjemnilaodpoledne svým hudebním vystoupením country kapela PročNe band, která roztancovala publikum. Nechyběla mexická kuchyně,kterou připravila Hospůdka U Nečasů. Celá akce byla zakončenafilmovou klasikou „Sedm statečných“. Jediným nedostatkem akcebyla nepřítomnost koní, kteří k této akci neodmyslitelně patří, byloto bohužel způsobeno náhlou nemocí samotných koní. Obec protonahradila tuto ztrátu „Krabicí splněných přání“. Děti tak měly možnostnapsat své tajné přání a šesti vylosovaným bylo přáníčko splněno.
 • 30.7.2022 Na divokém západě – akce měla být uspořádána v sobotu, ale kvůli deštivému počasí byla přesunuta na neděli, tím byla ochuzena o živou hudbu a jízdu na koni, protože tento termín už pro ně nebyl reálný. I přesto se dostavila na akci řada dětí, která plnila indiánské a kovbojské úkoly, soutěžila o nejkrásnější kostým a odnesla si ceny. Závěr akce patřil tanci. S flamencem zde vystoupila děvčata z PS Háčko, a poté vtáhla do tance ostatní děti, které si tancování moc užily i se svými rodiči. O občerstvení v podobě mexické kuchyně se postaralo Bistro. Poděkování patřilo všem, kteří pomáhali na stanovištích (Dan Antl, Pavel Grepl, Tonička a Šárka Pohorské, Kykča Lexmaulová, Pavel Buriánek ml., Helenka Gálová) a Lence Antlové za pomoc při organizaci. Spousta dětí přišla v kostýmu a výsledky hodnocení byly následovné: Kategorie nejkrásnější Indiáni: 1. Helenka Gálová, 2. Matýsek Pospíšil, 3. Zorinka Vašíčková. Kategorie nejkrásnější Kovbojové: 1. Janička Kejdová, 2. Elinka Richtrová, 3. Pepík Campbell.
   

16 Párty čertíků a andílků

Od roku 2019 začala Obec Staré Město pořádat Párty čertíků a andílků.

 • 8.12.2019 Párty čertíků a andílků –ve spolupráci s PS Háčko pořádali vsokolovně od 14:00 zábavné odpoledne plné tance, soutěží a her nejen pro děti. Vstup byl pouze v masce čertíků a andílků. Děti plnily 6 úkolů za které obdržely plyšáka a nosánek. Nejkrásnější masky byly oceněny.
 • 2020 a 2021 Párty čertíků a andílků se nekonaly díky Covid.
 • 4.12.2022 Párty čertíků a andílků – akce zaznamenala velkou návštěvnost. Návštěvníci dostali u vchodu kartu a vrhli se vesele na plnění pekelných a andělských úkolů. Letos byla akce bohatší o Peklo a Nebe, kde děti za splnění úkolů dostaly Čertovský výuční list a Andělské vysvědčení. Proběhla i soutěž o nejkrásnější kostýmy. Hodnocení je vždy velmi těžké, protože děti i rodiče mají čím dál nádhernější kostýmy. Já jsem moc ráda, že do toho jdete vždycky se mnou a podporujete akce, je super si ze sebe udělat legraci. Výsledky soutěže o nekrásnější kostým dopadly následovně: Kategorie – anděl: 1. Barborka Švichká, 2. Deniska Preisnerová, 3. Eliáš Rada. Kategorie – čert: 1. Elenka Štěpánková, 2. Míša Volf, 3. David a Tomášek Jindřiškovi. Kategorie – dospělí: 1. Čert Pavel Grepl, 2. Čertice Eva Oravcová, 3. Padlý anděl Adéla Palcerová. Nechyběl i foto koutek, čertovské tanečky a samozřejmě nadílka od Mikuláše, který přišel na závěr se svou družinou a všem dětem nadělil balíčky. V šenku si mohli návštěvníci zakoupit koláčky, perníčky, bramboráčky, párky v rohlíku a cukrovinky. Venku se grilovaly čertovské klobásky. Každý si zde přišel na své. Poděkování patřilo všem pomocníkům (Terezii Steffanové, Věrce Přikrylové, Adéle Palcerové, Šárce a Toničce Pohorským, Alici a Denisce Preisnerovým, Kristýně Lexmaulové, Helence Gálové, Stellce Zemachové, Betce Leierové, Heleně a Karlovi Trojákovým, Monice a Michalovi Trojákovým, Pavlovi Greplovi, Milanovi Patkáňovi a Martinovi Gálovi) a také obsluze u občerstvení (Věrce Přikrylové, Janě Kejdové, Ladislavovi Khýrovi a Miroslavovi Malachovi). Bez těchto lidiček by se akce nemohla uskutečnit.
   

 

17 Divadlo a koledy

Od roku 2019 začala Obec Staré Město pravidelně pořádat Koncerty spojené s divadlem.

 • 14.12.2019 Divadlo a koledy –v sokolovně v 17:00 vánoční pásmo. Divadelní hru „Vánoční koleda“, odehráli žáci dramatického oboru ZUŠ Moravská Třebová, představení obohatily koledy v podání dětí ze Starého Města a jejich hosté. Dobrovolné vstupné bylo věnováno pobočce ZUŠ ve Starém Městě pro podporu hudebníků v naší obci.
 • 2020 a 2021 Divadlo a koledy se nekonaly díky Covid.
 • 11. 12. 2022 Divadlo a koledy – sál v sokolovně se rychle zaplnil a v 16:00 zahájili vánoční koncert žáci, kteří hrají ve škole ve Starém Městě na klavír u paní učitelky Tamary Mengrové a na kytaru u pana učitele Zdeňka Beila. Bohužel 5 účinkujících onemocnělo, a tak prostor vyplnili i další hudebníci ze Starého Města a okolí. Divadelní představení připravili žáci s paní učitelkou Jitkou Štěpánkovou. Odehráli hru od Petra Tomšů – Ukradený betlém. Vtipně podaný vánoční příběh o narození Ježíška
   

 

18 Vánoční koncert

Od roku 2019 začala pořádat Obec Staré Město Vánoční koncerty. 

 • 25.12.2019 Vánoční koncert – v Kostele sv. Kateřiny v 18:00 koncert v podání místních zpěváků a hudebníků. Dobrovolné vstupné bylo věnováno na podporu a vybavení kroužků pro děti v naší obci (Atletika, Hratvo, Hopík, Florbal, Tanečky, Bílá stopa…).
 • 2020 Vánoční koncert se díky Covid nekonal.
 • 25. 12.2021 Vánoční koncert – v kostele sv. Kateřinyod 18:00 jsme společně vyslechli koncert v podání Heleny Gálové ml. a st., Jany Haasové ml. a st., Terezie Steffanové, Kláry Antlové a jejich hosta houslisty Václava Vitoucha. Program byl opravdu pestrý. Dobrovolnévstupné činilo 4200 Kč a bude použito na opravu kaple v Radišově.
 • 25.12.2022 Vánoční koncert – vánoční atmosféru zpestřil již potřetí koncert, který se konal v kostele sv. Kateřiny v 18:00. Účinkovali: housle – Ivan Hřebabetský, kytara – Helena Gálová st., akordeon – Jana Haasová st., klavír – Helena Gálová ml., Jana Haasová ml., Denisa a Alice Preisnerovi, flétna – Tobiáš Přikryl a Věrka Přikrylová, zpěv – Hana Křetínská, Terezie Steffanová, Jana Haasová ml. a st., Helena Gálová ml. a st.. Program byl jako vždy pestrý a posluchači se tak mohli přenést do různých dob a koutů světa. Dobrovolné vstupné činilo 4 500 Kč a bylo použito na opravu památek.
   

 

19 Silvestrovský ohňostroj

Od roku 2019 začala Obec Staré Město dělat Silvestrovský ohňostroj.

 • 31.12.2019 Silvestrovský ohňostroj –ve spolupráci s SDH na náměstíčku ve Starém Městě (autobusová zastávka) ve 24:00. Nemalé množství občanů se přišlo podívat na slavnostní ohňostroj a společně přivítat nový rok 2020.
 • 2020 Silvestrovský ohňostroj se díky Covid nekona.
 • 31. 12.2021 Silvestrovský ohňostroj – ve 21:00 na náměstíčku ve Starém Městě.
 • 31.12.2022 Silvestrovský ohňostroj – se uskutečnil ve 21:00 na náměstíčku ve Starém Městě. Díky ohňostroji se nemalé množství občanů potkalo a společně si mohli si tak navzájem popřát do nového roku. Za odpálení ohňostroje patřil dík hasičům.
   

 

20 Staroměstký zvonkáč

Běžecký závod pořádaní TJ Staré Město od roku 2021. Název tohoto běžeckého závodu vznik s myšlenkou zpropagovat nově upravené místo "Zvonkový vrch". Hlavní organizátorkou tohoto závodu je Ing. Helena Gálová a pravá ruka Lukáš Vrba a Zuzana Jindřiškova. 

 • 2. 10. 2021 Staroměstský zvonkáč – 1. ročník běžeckých závodů. Závodů se zúčastnilo 40 dětí a 42 dospělých. Děti závodily na fotbalovém hřišti a dospěláky čekalavykutálená trasa směr Dubina. O rozcvičku pro děti se postaral PavelGrepl. Každý závodník obdržel medaili ve tvaru zvonku, vítězové siodnesli domů hodnotné ceny, oceněn byl i nejmladší a nejstarší závodník.Během závodu byla možnost si zahrát o šampaňské – stačilosi správně tipnout na čas vítěze na 8km trati. Po celkovém vyhlášenídostali všichni závodníci možnost vyhrát v tombole. Losovalo se o 6poukázek, které věnoval Horský resort Dolní Morava, ceny útěchyv podobě plyšáků a kosmetiky věnovala Drogerie Radová. Závodnícidostali i občerstvení a dospělí závodníci oběd v podobě těstovinovéhosalátu s kuřecím masem a zeleninou. Akce byla pečlivě připravena,a tak vše proběhlo bez problémů. Celkovénáklady na závody byly 25 000 Kč, dík patřísponzorům, bez kterých by se tato akce nemohla uskutečnit: VHOS,a.s., Obec Staré Město, ARS - Ing. Jan Maixner, Rehau, s.r.o., Horskýresort Dolní Morava, COOP družstvo HB, Drogerie Radová.
 • 8.10.2022 Staroměstký zvonkáč – 2. ročník běžeckých závodů. Počasí bylo chladné, ale to vůbec nebylo překážkou proto, aby se závodníci vydali na trať. Dětských závodů se zúčastnilo 31 dětí a velkých závodů 29 běžců. V letošním roce se sjeli závodníci z širšího okolí, ale jsem ráda, že se zapojili i místní a vybojovali krásná místa. Začátek závodu patřil rozcvičce, kterou měl na povel Pavel Grepl ml., pak odstartovaly na fotbalovém hřišti dětské závody. V 10:30 se vydali na tratě 2, 5 km, 4 km a 8 km směr Dubina závodníci z ulice v části Staré Město Jih. V letošním roce byla i časomíra, kterou obstaral Jiří Ježek a Michal Heger – díky kluci. Po závodech následovalo vyhlášení. Každý závodník si odnesl domů medaili ve tvaru zvonku, první tři místa pak byla odměněna věcnými cenami a trofejemi - opět ve tvaru zvonku. Odměněn byl i nejstarší účastník závodu a nejlepší tipař na vítězný čas. Závěr patřil dětské a dospělé tombole. Poděkování patřilo hlavním organizátorům akce Heleně Gálové, Zuzaně Jindřiškové a Lukášovi Vrbovi. Dále všem, kteří pomohli s organizací přímo v den závodu (Simona a Karolína Křivánkovy, Pavel Grepl ml. a Pavel Grepl st., Kristýna Steffanová, Jiří Jindřišek, Lenka Antlová, Tonda Bubeník, Pavel Legát). O skvělý servis se postaralo Bistro na sportovním areále. Největší dík patřil samozřejmě sponzorům, kteří přispěli finančně či věcně, bez těchto darů by se tato akce nedala uskutečnit, konkrétně firmám: VHOS, a.s., ARS – Ing. Jan Maixner, REHAU, s.r.o., resort Sněžník a.s. Dolní Morava, COOP družstvo HB, NOPEK, a.s., Sport servis Ježek, Obec Staré Město, Město Moravská Třebová, Anzet, s.r.o., Oribikeservis, Big Shock, Moravec-pekárny, s.r.o., Lékárna u Polikliniky, Drogerie Radová, Big Pizza & Burger. Výsledky:
  • Děti: dívky do 6 let: 1. Jana Kejdová, 2. Ema Hrbatová, 3. Anna Nezbedová. Hoši do 6 let: 1. Matěj Pospíšil, 2. Ondřej Petr, 3. Tomáš Jindřišek. Dívky 7-9 let: 1. Aneta Říkovská, 2. Tereza Greplová, 3. Zoe Plocrová. Hoši 7-9let: 1. Michal Pospíšil
   2. David Jindřišek, 3. Sebastián Kačer. Dívky 10-12 let: 1. Helena Gálová, 2. Nela Skalická, 3.Natálie Němcová. Hoši 10-12 let: 1. Jan Schuster, 2. Tomáš Krikl. 
  • Trať 2,5 km: ženy do 35 let: 1.Adéla Friedlová. Ženy 36 let a více: 1.Jolana Sejbalová, 2.Lucie Plocrová, 3.Marie Schusterová. Muži do 35 let: 1. Vojtěch Šmíd, 2.Michal Pospíšil. 
  • Trať 4 km: ženy do 35 let: 1. Andrea Pospíšilová. Ženy 36 let a více: 1. Jana Hrbatová, 2. Hana Kupská, 3. Kateřina Nezbedová. Muži 36 let a více: 1. Libor Hodáň.
  • Trať 8 km: ženy do 35 let: 1. Pavla Hlaváčková. Ženy 36 let a více: 1. Alena Kriklová, 2.Dagmar Přikrylová, 3.Martina Králová. Muži do 35 let: 1.Jiří Kyral, 2.Petr Nechvíl, 3. Michal Pospíšil. Muži 36 let a více: 1. Petr Nováček, 2. Jiří Kadidlo, 3. Jiří Kvapil.

 

21 Královský bál

Od roku 2020 Obec Staré Město začala pořádat Královský bál.

 • 19.1.2020 Královský bál – ve spolupráci s PS Háčko pořádala v sokolovně od 14:00 zábavné cca dvouhodinové veselí plné tance, soutěží a her nejen pro děti s tématikou království.Děti po splnění úkolů dostaly drobnou hračku a „diamant“, následoval společný tanec a nakonec vyhodnocení nejkrásnějších princezen, princů a šašků, které přišel ohodnotit sám „pan Král“ (František Kunc st.) s „Královnou“ (Inha Tajovská) a „dvorní dámou“ (Alenka Fiebichová). Poděkování patří těm který pomáhali na stanovištích:  Tereze a Verči Jokešovým, Monice Trojákové, Haně, Kubíkovi a Eliášovi Mausovým, Helence Gálové ml., Klárce Antlové, Aničce Švehlové, Adě Steffanové a samotné organizátorce akce Ing. Heleně Gálové.
 • 2021 Královský bál se díky Covid nekonal. 
 • 22.5.2022 Královský bál – na sportovní areál ve Starém Městě zavítali princezny, princové a šaškové. Na děti čekalo 6 stanovišť s královskými úkoly. Po jejich splnění si mohly ještě vyrobit věž princezny Lociky. Následovaly společné zámecké tance a vyhlášení nejkrásnějších kostýmů. A na závěr všem král a královna rozdali Certifikát za splnění královských úkolů a rubín. Akce se zúčastnilo55 dětí. Poděkování patřilo všem, kdo pomáhali na stanovištích (Terezce Steffanové, Věrce Přikrylové, Kristýně Lexmaulové, holkám Pohorským, Stellince Zemachové, Betce Leierové, Kubíkovi Haasovi a Helence Gálové). Velké díky patří Nele Bílé, která již tradičně peče na dětské akce zákusky, tentokrát dortíky pro všechny vítěze. Kategorie šašek: 1. Evička Dostálová, 2. Mareček Dostál, 3. Míša Pospíšil. Kategorie princ: 1. Míša Volf, 2. Matýsek Pospíšil, 3. Betka Leierová. Kategorie mladší princezny: 1. Šarlotka Novotná, 2. Verunka Crhová, 3. Emilka Bílá. Kategorie větší princezny: 1. Terezka Hloušková, 2. Helenka Gálová, 3. Tonička Pohorská, Kategorie dospělí: 1. Jana Haasová (princezna Jasmína), 2. Lucie Plocrová (kněžna), 3. Anetka Lachmanová (bílá paní).
   

 

22 Pexesový turnaj

Od roku 2022 začala Obec Staré Město pořádat Pexesový turnaj.

 • 6. 3. 2022 Pexesový turnaj – celkově se sešlo 15 hráčů, které přišli podpořit jejich rodiče. V první kategorii do 7 let soutěžilo 6 dětí: 1. místo Magdalénka Kašová, 2. místo Terezka Malachová, 3. místo Ondra Mazanec. V druhé kategorii 8 – 99 let soutěžilo 9 dětí: 1. místo Vikča Mazancová, 2. místo Míra Malach, 3. místo Věrka Přikrylová. Všichni soutěžící si odnesli odměnu.