Radišov

Zaniklé spolky

01 Německé spolky

02 Sbor dobrovolných hasičů

01 Německé spolky

  • Spolek severomoravských Němců – založený v roce 1902. Skončil 1945.
  • Pěvecký spolek – založený v roce 1922. Skončil 1945.

 

02 Sbor dobrovolných hasičů – SDH

V roce 1946 byl založen. 

Po kulturní stránce zabezpečovali oslavy státních svátků. Jednou nebo dvakrát ročně pořádali zábavy. Slavili MDŽ (trénovali i scénky - Červenou Karkulku, Švejka, vtipy, básničky a písničky). Organizovali pálení čarodějnic, mikulášskou nadílku, sběr surovin, papíru, železa, sběr léčivých rostlin, chodili do kina, účastnili se Vandru skrz malou Hanou a turnaje ve vybíjené…

26. 7. 1964 se SDH Radišov účastnil okrskového požárního cvičení za účasti sboru z Třebařova, Petrušova, Dětřichova a Starého Města konaného ve Starém Městě.

31. 5. 1964    Taneční zábava. Účast 200 osob.

4. 3. 1978       Taneční zábava na MDŽ – hrál OSP Zmeškal z Moravské Třebové, všechny ženy na zábavě dostaly kytičku.

V roce 1983 bylo 12 mladých nadšenců pod iniciativním vedením Jiřího Čechovského.

V roce 1985 pořádali hasiči pochod do Předního Arnoštova k pomníku padlých partyzánů. Zúčastnilo se 11 členů oddílu. V tomto roce vyhráli 1. místo v Moravské Chrastové v kategorii starších žáků.