Radišov

Akce

01 Radišovská pouť

02 Setkání rodáků

03 Pálení čarodějnic

 

01 Radišovská pouť

Slavnost pořádaná na sv. Rocha, kterému je zasvěcena kaple v Radišově. Po 2. světové válce se tradice ujali hasiči a pořádali zábavu. Před hospodou se stavělo skládací dřevěné taneční podium, v sále hospody vystupoval kouzelník, vrhač nožů, byl zde i pojízdný cirkus, opice se spouštěly po provaze z jasanu dolů.

13. 8. 1977    SDH – Taneční zábava – hrál OSP Zmeškal z Moravské Třebové

19. 8. 1978    SDH – Taneční zábava – hrál OSP Zmeškal z Moravské Třebové

11. 8. 1979    SDH – Taneční zábava – hrála OSP z Moravské Třebové

14. 8. 1982    SDH – Taneční zábava – hrála Horácká pětka z Maletína

18. 8. 1983    SDH – Taneční zábava

16. 8. 1985    SDH – Taneční zábava

16. 8. 2008    Mše svatá v kapli – pouze mše

 17. 8. 2019    Radišovská pouť – pořádala obec ve spolupráci s farností Staré Město. Pouť byla zahájena ve 14:00 mší svatou v kapli sv. Rocha. Poté čekalo na návštěvníky pohoštění a drobné pouťové disciplíny. Celou akci zpestřilo vystoupení mažoretky Báry Tumakové ze Starého Města a saxofonistky Kristýny Steffanové z Radišova. Pouť byla zakončena koncertem Moravskotřebovského smyčcového tria v podání Ivana Hřebabetzkého, Dagmar Jánské a Roberta Kelnara v kapli sv. Rocha. Poděkování patří také Věrce, Kristýně, Adamovi, Filipovi, Klárce a Helence za pomoc na stanovištích.

15.8.2020     Radišovská pouť - pořádala obec ve spolupráci s farností Staré Město. Po mši svaté čekalo na návštěvníky malé pohoštění. O pitný režim a výborné makrely se postarali manželé Záplatovi. Děti i dospělí si mohli vystřelit růžičku u Filipa, splnit připravené úkoly u Lucky, zakoupit si perníček a vyfotit se jako klaun. Celá pouť byla zakončena koncertem, kde účinkovalo Komorní hudební sdružení Ivana Hřebabetzkého společně se zpěvačkou Kateřinou Hlouškovou. V úvodu koncertu zazpívala a zahrála na klavír Jana Haasová, dále zazpívala Helena Gálová ml. v doprovodu Heleny Gálové st. a Ivana Hřebabetzkého.

02 Setkání rodáků

7. 6. 2008 Sraz rodáků – 1. ročník.  K vlastnímu srazu - pozvánky byly rozeslány, organizačně bylo setkání zajištěno – organizátoři čekali s napětím kolik bývalých i současných občanů Radišova a jejich rodinných příslušníků se sejde. Čekalo je velké překvapení – přijelo víc než 120 lidí ze všech koutů ČR. Prošli jsme si Radišov – nevadil nám ani nenadálý déšť, který nedovolil absolvovat celou trasu, a pak už následovalo poznávání se a vzpomínání na to, co bylo před lety. Velké překvapení pro nás pro všechny připravila paní starostka Starého Města – paní Ludmila Lišková – při opravách požární zbrojnice v Radišově byl nalezen obraz na plátně – rozměry asi 5 x 3 m z roku 1912 – kde jsou vyobrazeny základní objekty Radišova – kaple a škola. 
Cílem setkání byl nejen sraz těch, kteří navštěvovali školu v Radišově od roku 1945 až do jejího ukončení, ale také pomoc sehnat, alespoň část prostředků na opravu kaple, která byla bohužel v dosti špatném stavu. Radostná zpráva – podařilo se shromáždit 9 624 Kč – tyto peníze byly předány paní starostce. Ta nechala založit účet, který sloužil na opravu kapličky. 
Na chvíli mezi nás přišel i pan farář, který spravoval kapli v Radišově. Informoval nás o záměrech církve týkajících se opravy kaple a poděkoval za organizování sbírky. Také jsme se hned na místě dohodli, že bude sloužit mši na svátek patrona kaple – sv. Rocha a to 16. 8. 2008. 
Akce se zdařila, zazpívali jsme si, zatancovali a až pozdě večer se účastníci rozjížděli do svých domovů - plní dojmů, se staronovými kontakty. Všichni se shodli, že se akce podařila a že by bylo dobré založit tradici a scházet se i nadále a také pozvat i ty mladší, kteří už školu v Radišově nezažili, ale rádi by prožili alespoň chvíli v rodné obci svých rodičů a prarodičů.
Organizátoři poděkovali všem, kteří přijeli – přispěli ke zdaru akce jednak dobrou náladou a i finančně na opravu kapličky a také poděkovali paní starostce Ludmile Liškové a zastupitelstvu za zapůjčení sokolovny, finanční podporu a za účast na naší společné akci.

14. 8. 2010 Sraz rodáků - 2. ročník, mše svatá v kapli a pak posezení s programem v sokolovně ve Starém Městě

27. 9. 2014 Sraz rodáků opět jsme se sešli na mši v kapličce v Radišově – bylo nás zde kolem 35 lidí – vybíralo se i na kapličku. Pak jsme se odebrali do Starého Města na letiště, kde jsme měli zamluvenou hospodu. Zde se k nám přidali další rodáci a příznivci Radišova, takže nakonec se nás sešlo více než 80. Všichni jsme si popovídali, zavzpomínali, řekli si novinky. Uskutečnila se opět i tombola – každý donesl maličkost, a kdo vyhrál, tak měl velkou radost. Výtěžek jsme odevzdali na OÚ – bylo to 1380 Kč. 
Dobré bylo, že se srazu začali ve větším počtu zúčastňovat i mladí. Setkání se všem líbilo a slíbili jsme si, že se zase brzy sejdeme.

 

03 Pálení čarodějnic

30. 4. 2016 byla v Radišově obnovena tradice. Akce se konala na nově upraveném hřišti a hlavním organizátorem byl pan Luboš Němec s manželkou a dalšími místními nadšenci. Pro děti bylo připraveno zábavné odpoledne, jízda na koni a pro dospělé bohaté občerstvení. Bylo krásné pozorovat sousedské setkání u povedené obrovské hranice s čarodějnicí. Děti si vysloužily za svoji snahu odměny, které věnovala Obec Staré Město.

30. 4. 2017 čarodějnice se letos opět vydařily a akce se všem líbila. Hlavní organizátoři akce – manželé Němcovi děkují za pomoc na dětských stanovištích panu Miloši Topinkovi, Verunce Hrazdírové, Zuzance a Terezce Tiché, Kristýně Steffanové a všem dobrovolníkům, co se podíleli na stavbě hranice, a to i přes nepřízeň počasí. Pro děti byly připraveny soutěže v chytání rybiček, slalom s koštětem kolem kouzelných dýní, házení  čarodějným uhlím a pekelnými rarášky, sbírání šišek v čarovném lese a házení kroužků na terč. Děti byly odměněny pitíčky, bonbony, přesnídávkami, sušenkami a dalšími dobrotami. Malování na obličej mělo velký úspěch a všechny děti byly nadšené. Na konících se s nadšením svezly jak děti, tak i někteří dospělí. Za příspěvek děkujeme Obci Staré Město, která se na celé akci podílela finančním darem.

28. 4. 2018 hlavním organizátorem byla paní Miloslava Němcová s manželem a dalšími občany Radišova. Akce se letos velmi vydařila a všem se moc líbila. Pro děti byly připraveny soutěže o odměny, jízda na koni, malování na obličej, tvoření z balonků a pro dospělé bohaté občerstvení. Hranice s čarodějnicí byla opět obrovská a nově bylo do programu zařazeno ohnivé představení. Obec Staré Město přispěla finančním darem na program pro děti a AGRONA Staré Město, a.s. financovala ohnivé představení.

27. 4. 2019 děti si užily spoustu her, svezly se na koni a měly možnost využít atrakci malování na obličej. Děkujeme všem, kteří nám pomohli s organizací této akce a Obci Staré Město za finanční podporu.