Radišov

Akce

01 Radišovská pouť

02 Setkání rodáků

03 Pálení čarodějnic

 

01 Radišovská pouť

Slavnost pořádaná na sv. Rocha, kterému je zasvěcena kaple v Radišově. Po 2. světové válce se tradice ujali hasiči a pořádali zábavu. Před hospodou se stavělo skládací dřevěné taneční podium, v sále hospody vystupoval kouzelník, vrhač nožů, byl zde i pojízdný cirkus, opice se spouštěly po provaze z jasanu dolů.

13. 8. 1977    SDH – Taneční zábava – hrál OSP Zmeškal z Moravské Třebové

19. 8. 1978    SDH – Taneční zábava – hrál OSP Zmeškal z Moravské Třebové

11. 8. 1979    SDH – Taneční zábava – hrála OSP z Moravské Třebové

14. 8. 1982    SDH – Taneční zábava – hrála Horácká pětka z Maletína

18. 8. 1983    SDH – Taneční zábava

16. 8. 1985    SDH – Taneční zábava

16. 8. 2008    Mše svatá v kapli – pouze mše

 17. 8. 2019    Radišovská pouť – pořádala obec ve spolupráci s farností Staré Město. Pouť byla zahájena ve 14:00 mší svatou v kapli sv. Rocha. Poté čekalo na návštěvníky pohoštění a drobné pouťové disciplíny. Celou akci zpestřilo vystoupení mažoretky Báry Tumakové ze Starého Města a saxofonistky Kristýny Steffanové z Radišova. Pouť byla zakončena koncertem Moravskotřebovského smyčcového tria v podání Ivana Hřebabetzkého, Dagmar Jánské a Roberta Kelnara v kapli sv. Rocha. Poděkování patří také Věrce, Kristýně, Adamovi, Filipovi, Klárce a Helence za pomoc na stanovištích.

15.8.2020     Radišovská pouť - pořádala obec ve spolupráci s farností Staré Město. Po mši svaté čekalo na návštěvníky malé pohoštění. O pitný režim a výborné makrely se postarali manželé Záplatovi. Děti i dospělí si mohli vystřelit růžičku u Filipa, splnit připravené úkoly u Lucky, zakoupit si perníček a vyfotit se jako klaun. Celá pouť byla zakončena koncertem, kde účinkovalo Komorní hudební sdružení Ivana Hřebabetzkého společně se zpěvačkou Kateřinou Hlouškovou. V úvodu koncertu zazpívala a zahrála na klavír Jana Haasová, dále zazpívala Helena Gálová ml. v doprovodu Heleny Gálové st. a Ivana Hřebabetzkého.

14. 8. 2021 Radišovská pouť pořádala obec již 3. rokem. Celá akce začala mší svatou. Kaple byla krásně vyzdobena a občané měli konečně možnost si prohlédnout i vrácené obrazy křížové cesty. Po mši následovalo pohoštění v podobě slaných pochutin a sladkých buchet, které na tuto akci přinesli naši milí občané. Nechybělo ani točené pivo, káva a občerstvení. O prodej občerstvení se postarali manželé Steffanovi z Radišova. Doprovodný program pro děti připravila Helenka Gálová ml. společně s Věrkou Přikrylovou, Kristýnou Hubáčkovou a Filipem Šnoblem. Závěr pouti patřil koncertu v kapli v podání komorního seskupení Ivana Hřebabetzkého, hudební program doplnila Jana Haasová ml., Helenka Gálová ml. a Helena Gálová. To vše by se neobešlo bez přívodu elektřiny, kterou poskytl prostřednictvím agregátu pan Luboš Němec. Všechny kasičky na této akci vynesly 8 900 Kč a 10 EUR. Peníze budou použity na vnitřní opravu kaple v Radišově.

13.8.2022 Radišovská pouť – celá akce začala ve 14:00 mší svatou, poté si zúčastnění společně poseděli u kafíčka a buchet, které na tuto akci donesli občané Radišova a návštěvníci z okolí. Kaple byla jako každý rok krásně uklizená a vyzdobená květinami. O úklid se opět postarali dobrovolníci. Na pouti nechybělo ani točené pivo a zábava pro děti v podobě kola štěstí, střelnice s růžičkami a dalšími drobnými stanovišti. V 16:00 tradičně v kapli zahrálo kvarteto Ivana Hřebabetzkého a jejich program doplnila trojice Terezie Steffanová, Helenka Gálová ml. a st.. Poděkování patřilo všem, kteří se na této akci podíleli - rodině Steffanové z Radišova za prodej občerstvení, Lubošovi Němcovi za zapůjčení agregátu, bez kterého by se tato akce neobešla, všem kuchařkám, které na tuto akci přinesly své skvělé buchty a hlavně hudebníkům, kteří hráli bez nároku na honorář. Výtěžek z dobrovolného vstupného a z prodeje byl ve výši 8 550 Kč a byl použit na opravu Radišovské kaple. Následující věty jsou poděkováním od jedné účastnice Radišovské pouti paní M. M.: „Dobrý den paní Gálová, chtěla bych moc poděkovat za uspořádání poutě. Bylo to moc fajn, všem se to líbilo. Bohužel už je nás starších čím dál míň, nebo už nemůžeme přijet. Věřím, že se ji podaří udělat i příští rok. Děkuji moc za tu starost a práci.“
 

02 Setkání rodáků

7. 6. 2008 Sraz rodáků – 1. ročník.  K vlastnímu srazu - pozvánky byly rozeslány, organizačně bylo setkání zajištěno – organizátoři čekali s napětím kolik bývalých i současných občanů Radišova a jejich rodinných příslušníků se sejde. Čekalo je velké překvapení – přijelo víc než 120 lidí ze všech koutů ČR. Prošli jsme si Radišov – nevadil nám ani nenadálý déšť, který nedovolil absolvovat celou trasu, a pak už následovalo poznávání se a vzpomínání na to, co bylo před lety. Velké překvapení pro nás pro všechny připravila paní starostka Starého Města – paní Ludmila Lišková – při opravách požární zbrojnice v Radišově byl nalezen obraz na plátně – rozměry asi 5 x 3 m z roku 1912 – kde jsou vyobrazeny základní objekty Radišova – kaple a škola. 
Cílem setkání byl nejen sraz těch, kteří navštěvovali školu v Radišově od roku 1945 až do jejího ukončení, ale také pomoc sehnat, alespoň část prostředků na opravu kaple, která byla bohužel v dosti špatném stavu. Radostná zpráva – podařilo se shromáždit 9 624 Kč – tyto peníze byly předány paní starostce. Ta nechala založit účet, který sloužil na opravu kapličky. 
Na chvíli mezi nás přišel i pan farář, který spravoval kapli v Radišově. Informoval nás o záměrech církve týkajících se opravy kaple a poděkoval za organizování sbírky. Také jsme se hned na místě dohodli, že bude sloužit mši na svátek patrona kaple – sv. Rocha a to 16. 8. 2008. 
Akce se zdařila, zazpívali jsme si, zatancovali a až pozdě večer se účastníci rozjížděli do svých domovů - plní dojmů, se staronovými kontakty. Všichni se shodli, že se akce podařila a že by bylo dobré založit tradici a scházet se i nadále a také pozvat i ty mladší, kteří už školu v Radišově nezažili, ale rádi by prožili alespoň chvíli v rodné obci svých rodičů a prarodičů.
Organizátoři poděkovali všem, kteří přijeli – přispěli ke zdaru akce jednak dobrou náladou a i finančně na opravu kapličky a také poděkovali paní starostce Ludmile Liškové a zastupitelstvu za zapůjčení sokolovny, finanční podporu a za účast na naší společné akci.

14. 8. 2010 Sraz rodáků - 2. ročník, mše svatá v kapli a pak posezení s programem v sokolovně ve Starém Městě

27. 9. 2014 Sraz rodáků opět jsme se sešli na mši v kapličce v Radišově – bylo nás zde kolem 35 lidí – vybíralo se i na kapličku. Pak jsme se odebrali do Starého Města na letiště, kde jsme měli zamluvenou hospodu. Zde se k nám přidali další rodáci a příznivci Radišova, takže nakonec se nás sešlo více než 80. Všichni jsme si popovídali, zavzpomínali, řekli si novinky. Uskutečnila se opět i tombola – každý donesl maličkost, a kdo vyhrál, tak měl velkou radost. Výtěžek jsme odevzdali na OÚ – bylo to 1380 Kč. 
Dobré bylo, že se srazu začali ve větším počtu zúčastňovat i mladí. Setkání se všem líbilo a slíbili jsme si, že se zase brzy sejdeme.

 

03 Pálení čarodějnic

30. 4. 2016 byla v Radišově obnovena tradice. Akce se konala na nově upraveném hřišti a hlavním organizátorem byl pan Luboš Němec s manželkou a dalšími místními nadšenci. Pro děti bylo připraveno zábavné odpoledne, jízda na koni a pro dospělé bohaté občerstvení. Bylo krásné pozorovat sousedské setkání u povedené obrovské hranice s čarodějnicí. Děti si vysloužily za svoji snahu odměny, které věnovala Obec Staré Město.

30. 4. 2017 čarodějnice se letos opět vydařily a akce se všem líbila. Hlavní organizátoři akce – manželé Němcovi děkují za pomoc na dětských stanovištích panu Miloši Topinkovi, Verunce Hrazdírové, Zuzance a Terezce Tiché, Kristýně Steffanové a všem dobrovolníkům, co se podíleli na stavbě hranice, a to i přes nepřízeň počasí. Pro děti byly připraveny soutěže v chytání rybiček, slalom s koštětem kolem kouzelných dýní, házení  čarodějným uhlím a pekelnými rarášky, sbírání šišek v čarovném lese a házení kroužků na terč. Děti byly odměněny pitíčky, bonbony, přesnídávkami, sušenkami a dalšími dobrotami. Malování na obličej mělo velký úspěch a všechny děti byly nadšené. Na konících se s nadšením svezly jak děti, tak i někteří dospělí. Za příspěvek děkujeme Obci Staré Město, která se na celé akci podílela finančním darem.

28. 4. 2018 hlavním organizátorem byla paní Miloslava Němcová s manželem a dalšími občany Radišova. Akce se letos velmi vydařila a všem se moc líbila. Pro děti byly připraveny soutěže o odměny, jízda na koni, malování na obličej, tvoření z balonků a pro dospělé bohaté občerstvení. Hranice s čarodějnicí byla opět obrovská a nově bylo do programu zařazeno ohnivé představení. Obec Staré Město přispěla finančním darem na program pro děti a AGRONA Staré Město, a.s. financovala ohnivé představení.

27. 4. 2019 děti si užily spoustu her, svezly se na koni a měly možnost využít atrakci malování na obličej. Děkujeme všem, kteří nám pomohli s organizací této akce a Obci Staré Město za finanční podporu.

2020 - 2022 se akce neuskutečnila.