Petrušov

Zaniklé spolky

01 Německé spolky

02 Požární sbor

 

01 Německé spolky

  • Spolek severomoravských Němců – založený v roce 1908. Po první světové válce spolek založil divadelní soubor. Vesnická mládež, ale také více ženatých mužů se nezaleklo dlouhé cesty ke zkouškám. Hrálo se 2 – 3 krát za zimu v hospodě č. 2, v které byl přistavěn sál, většinou to byly lidové hry, a že se hrálo dobře, potvrdila vysoká návštěvnost z přilehlých obcí. Při jednom představení bylo napočítáno obecenstvo ze 14 obcí, někteří měli až dvě hodiny dlouhou cestu na představení. Později byla v obci založena také místní skupina německého kulturního spolku a vzdělávací výbor organizoval příležitostně přednášky nebo promítali obrázky (diapozitivy).
  • Mužský pěvecký sbor – založený v roce 1919 s názvem „Echo“. Později byl z důvodu chybějícího sbormistra rozpuštěn.
  • Zemědělský mléčný kontrolní spolek
  • Spolek pro nucenou porážku
  • Školní výbor
  • Spolek pro obecní dějiny

 

02 Požární sbor

Před založením dobrovolného požárního sboru to bylo s hašením požárů v Petrušově velmi špatné, a bylo jen štěstí, že domy nestály těsně vedle sebe, ale měly od sebe dostatečný odstup. Tak při požáru shořel většinou jen jeden dům. Podle jednoho starého „hasičského řádu“, který se svého času našel v obecní truhle, sestávala dříve výbava hasičů z několika požárních věder, která byla rozestavěna v obci. Při vypuknutí požáru musela být vědra na místo přinesena, zrovna jako žebříky a háky – jejichž počet byl také stanoven. Požární sbor založený v roce 1894 byl vybaven pojízdnou ruční stříkačkou, k tomu potřebnými hadicemi, žebříky a jinými přístroji. Pro požárníky byly zakoupeny uniformy a později v blízkosti domu č. 15 byla postavena požární zbrojnice. Pořízení těchto věcí bylo za podpory obce z veřejných prostředků, díky sbírkám mezi obyvateli a z výtěžků hasičských kulturních akcí.  Od založení hasičského sboru byly v Petrušově následující požáry:

  • 1911 starý mlýn, který byl později mlynářským společenstvím Petrušova a okolí znovu postaven a který měl za členy, mimo několika Petrušováků také obyvatele Třebařova, Koruny, Starého Města, Dětřichova, Maletína, Křižanova a Dlouhé Vsi.
  • 1935 dům č. 44
  • 1920 udeřil blesk do 3m vysoké sochy sv. Rocha, kterou poškodil – socha byla zaplacena od Rochuse Hohla z domu č. 29 v roce 1751. V roce 1940 byla na tom samém místě postavena malá kaple sv. Rocha.

V roce 1935 byla pořízena jedna pojízdná motorová stříkačka.

Po 2. světové válce byl ustaven SDH do jehož čela byl zvolen Antonín Zobač starší. Dalším předsedou byl Josef Tlustoš, který byl předsedou až do sloučení obcí v roce 1960.

26. 7. 1964  SDH Petrušov se účastnil okrskového požárního cvičení ve Starém Městě, soutěžil se sbory z Radišova, Třebařova, Dětřichova a Starého Města.

31. 5. 1964    SDH – Taneční zábava - účast 300 osob

25. 6. 1977    SDH – Taneční zábava – hrál OSP z Moravské Třebové

30. 6. 1979    SDH – Taneční zábava – hrál OSP z Moravské Třebové