Petrušov

Základní informace

01 Obecné informace

02 Název obce

03 Počet obyvatel

04 Starostové

05 Symboly

 

01 Obecné informace

První zmínka: 1316

Rozloha: 447 ha

Nadmořská výška:  440 m

Okres: Svitavy

Poloha: Dříve samostatná obec ležící 8,5 km severovýchodně od Moravské Třebové, od roku 1960 součást obce Staré Město.

 

02 Název obce

Název je snad odvozen od osobního jména Petr, není zcela jasné, jestli bylo původní jméno vsi Petrušov nebo Petrovice. Názvy v pramenech:

 • 1316 – de Petrowicz – jedná se o termín, který užíval jako přídomek jistý Mikul (Michal?) z Petrovic (tedy zřejmě z dnešního Petrušova). 
 • 1365 – Petersdorf – dle kronik se se v tomto roce objevuje pod jménem Petrusdorf nebo Petrussendorf, připomíná ves mezi  moravskotřebovským majetkem, který prodal Jindřich z Lipé markraběti Janu Jindřichovi.
 • 1398 – Petrussow
 • 1408 – Petrusendorff
 • 1490 – Petrussow – pustá ves a její pozemky byly pronajaty
 • 1464 – Petrušov
 • 1548 – Petrušov – pustá ves
 • 1672 – Petersdorff
 • 1718 – Petersgrundt
 • 1720 a 1751 – Petresgrund
 • 1846 – Petersdorf, Petersgrund, Petrussow, Petrow
 • 1852 – Petersdorf, Petrov i Petrušov
 • 1902 – Petersdorf
 • 1906 – Petersdorf, Petrušov
 • 1915 – Petersdorf
 • 1924 – Petrušov, Petersdorf

 

03 Počet obyvatel

 • 1720 – 34 domů
 • 1843 – 435 obyvatel, z toho 209 mužů a 226 žen, 59 domů
 • 1880 – 388 obyvatel vesměs německé národnosti, 59 domů
 • 1910 – 293 obyvatel vesměs německé národnosti
 • 1921 – 311 obyvatel vesměs německé národnosti, 59 domů
 • 1930 – 269 obyvatel vesměs německé národnosti, 58 domů
 • 1938 – 252 obyvatel vesměs německé národnosti
 • 1939 – 252 obyvatel vesměs německé národnosti, 60 domů
 • 1950 – 137 obyvatel a 37 domů, osídlování Čechy po 2. světové válce
 • 1961 – 165 obyvatel
 • 1980 – 44 obyvatel a 33 domů (z toho 14 trvale obydlených, 18 k rekreaci a 1 neobydlený)
 • 1999 – 19 obyvatel
 • 2001 – 22 obyvatel a 50 domů
 • 2019 – 25 obyvatel

 

04 Starostové

 • Josef Hohl kolem roku 1888 (v obecní radě Alois Gohr a Jan Hegr)
 • Ignac Hohl kolem roku 1914 (v obecní radě Antonín Winkler a Augustin Habermann)
 • Augustin Habermann kolem roku 1939
 • 1946 – Josef Zelený
 • 1949 – Jan Slezák
 • Od roku 1960 se stal Petrušov osadou Starého Města

 

05 Symboly

Pečeť - v kulaté pečeti o průměru 32 mm z roku 1711 se nachází postava v řasnatém rouše, držící v pravici klíč – pravděpodobně svatý Petr, mezi dvěma nádobkami srdcovitého tvaru, vlevo s květinou na stonku, vpravo jen se dvěma lístky. Opis mezi linkou a věncem kapitálou: PEETERSTORFFER GEMEININSIGEL 1711.

Pečeť