Petrušov

Akce

01 Petrušovská pouť

02 Hasičský bál

03 Masopust

04 Petrušovský glgánek

05 Petrušovský dýchánek

06 Novoroční výšlap

07 Pálení čarodějnic

 

01 Petrušovská pouť

V době před 2. světovou válkou obyvatelé ze sousedních obcí nikdy nezapomněli přijít na Beerkliess (borůvkový koláč). Součástí poutě byl také Petrušovský hasičský výlet po lesní mýtině. Pouť, ke které se scházelo mnoho lidí, se konala naproti domu č. 51. 
Po 2. světové válce se sloužívala v kapli mše, ale od roku 1990 začala kaple chátrat, přestali se dělat mše a poutě se přestali pořádat. Kaple se v roce 1998 prodala, protože obec ani farnost o ni neměli zájem.

V roce 2019 byla pouť obnovena.

 • 29. 6. 2019 ji pořádala farnost Staré Město ve spolupráci s obcí. Pouť byla zahájena společnou procházkou po obci (od bývalého kravína, k bývale škole, k bývalé kapli sv. Petra a Pavla, ke křížku v lese, ke kapličce sv. Rocha a po silnice až k hospodě) a zakončena mší svatou venku v prostoru myslivny. Následovalo pohoštění v Hostinci U Němců, kde na návštěvníky čekaly výborné tradiční borůvkové koláče. Každá žena a dívka si odnesla domů na památku krepovou růži.
 • 27. 6. 2020 byla pouť ve stejném duchu jako v roce 2019 navíc byly perníčky, pro děti byly připraveny drobné úkoly, fotokoutek a nechyběla střelnice s růžičkami.

 

02 Hasičský bál

V době před 2. světovou válkou.

 

03 Masopust

V době před 2. světovou válkou, při této příležitosti probíhaly jízdy na koníčku.

 

04 Petrušovský glgánek

Tento košt pálenek a likérů organizačně zajišťují manželé Trundovi a „Spolek přátel kvalitní pálenky Petrušov“ a koná se pravidelně kolem svátku Josefa v hospodě U Němců. Od roku 2010 proběhlo 10 koštů. Zpočátku sousedská akce během let přerostla v masovou akci, kdy do soutěže bylo nakonec přihlášeno až 160 vzorků ze širokého okolí. Náročnost zajištění akce tak přerostla přes možnosti pořadatelů (zajištění 24 odborných komisařů do poroty apod.), tak se akce od roku 2020 přejmenovala na Sousedské posezení. Tedy košt slivovice pouze pro místní a z blízkého okolí (kdy vzorky hodnotí jenom veřejnost), spojený s oslavou MDŽ.

 • 17. a 18. 3. 2017 Petrušovský glgánek – 8. ročník, do soutěže byla přihlášeno 99 vzorků pálenek a 21 vzorků likérů. V pátek 6 tříčlenných komisí vyhodnotilo vzorky v jednotlivých kategoriích. V sobotu pak cca stovka hostů, která na ochutnávku dorazila, měla možnost sama posoudit kvalitu každého soutěžního vzorku. Současně proběhla soutěž o nejlepšího degustátora, kdy aktéři museli koštem poznat, z jakého ovoce byl vzorek vypálen. Suverénem soutěže byl Dan Franc, který poznal z osmi vzorků šest. Současně byly předány hodnotné ceny a diplomy třem nejlepším soutěžícím v každé z pěti kategorií.
 • 15. a 16. 3. 2019 Petrušovský glgánek – 10. ročník, do soutěže bylo přihlášeno 127 vzorků pálenek a 23 vzorků likérů. V pátek 6 čtyřčlenných komisí vyhodnotilo vzorky v jednotlivých kategoriích. V sobotu pak cca stovka hostů, která na ochutnávku dorazila, měla možnost sama posoudit kvalitu každého soutěžního vzorku. Současně proběhla soutěž o nejlepšího degustátora, kdy aktéři museli koštem poznat, z jakého ovoce byl vzorek vypálen. Suverénem soutěže byl David Prokop, který určil všech osm vzorků. Současně byly předány hodnotné ceny a diplomy třem nejlepším soutěžícím v každé z pěti kategorií.
 • 7. 3. 2020 Sousedské posezení – k oslavě MDŽ s koštem slivovice. V sále se za hojné účasti bavili sousedé i přespolní.  Ženy dostaly ke svému svátku kytičku a za asistence diskžokeje probíhala zábava až do půlnoci. 

 

05 Petrušovský dýchánek

Od roku 2016, vždy v září pořádá Spolek přátel Petrušova soutěž o nejlepší kotlíkový guláš. Akci organizačně zajišťuje Ivo Weisar a Jan Trunda. Na loučce před hospodou U Němců soutěží ve vaření družstva o nejlepší kotlíkový guláš. Jejich výtvory pak hodnotí 3 profesionální kuchaři pod vedením pana Davida Nečase a dále veřejnost, která má možnost obsah jednotlivých kotlíků ochutnat. Akce má velký ohlas, vždy přijde kolem 200 návštěvníků.

 • 24. 9. 2016 Petrušovský dýchánek – 1. ročník, soutěžilo 12 týmů, výsledky: 1. místo Holky ze Staráku, 2. místo Milánci, 3. místo Uhlíři.
 • 23. 9. 2017 Petrušovský dýchánek – 2. ročník. Do soutěže se přihlásilo 7 týmů, které přes značnou nepřízeň počasí (celý den pršelo) připravily v doslova „bojových podmínkách“ vysoce kvalitní a chutné guláše. Odborná komise v anonymních ochutnávkách ohodnotila jako nejlepší „Kysucký speciál“ uvařený týmem  Petrušovských patriotů, s čímž se ztotožnili i návštěvníci akce, kteří po ochutnávkách tento gulášek počtem 53 hlasů poslali rovněž na první místo.  Nejlépe vyzdobený stánek měly „Bavoračky“ a „Holky ze Staráku“.
 • 22. 9. 2018 Petrušovský dýchánek – 3. ročník – zúčastnilo se 10 týmů. Asi 200 hostů ochutnalo jejich výtvory a ohodnotilo chuť a kvalitu gulášů připravených na ohni. Hlasování veřejnosti skončilo takto: 1. Petrušovští patrioti – 80 bodů, 2. Holky ze Staráku - 61 bodů, 3. Franc a dcery - 55 bodů. Odborná komise pak vyhodnotila jako nejlepší guláš: 1. Lukášovci z Postřelmova - Zabijačkový guláš, 2. Petrušovští patrioti - Božský guláš (jen Bůh ví, co tam je), 3. Jádro z Třebařova – Smrťák
 • 21. 9. 2019 Petrušovský dýchánek – 4. ročník. Zúčastnilo se 11 soutěžních týmů. Slunečné počasí přilákalo 250 návštěvníků, kteří ochutnali a ohodnotili chuť a kvalitu gulášů připravených na ohni. Mimo veřejnost hodnotila guláše v kotlíku odborná komise složená z profesionálních kuchařů. V soutěži došlo k raritě, kdy na pořadí na prvních třech místech se zcela výjimečně shodla jak odborná komise, tak i veřejnost. 1. místo patřilo „Holkám ze Staráku“ (Překvapení z kotlíku), 2. místo „Koruňáci“ (Hovězí guláš), 3. místo získala „Danova parta“ (Rampušácký guláš). Ceny za výzdobu stánků získali: 1. místo „Stará garda z Petrušova“, 2. místo „Koruňáci“, 3. místo „Holky ze Staráku“.
 • 19.9.2020 Petrušovský dýchánek - 5. ročník. Zúčastnily se týmy z blízkého okolí, i týmy z Brna, Svitav, Zábřehu a Havířova. Pohodové počasí přilákalo do Petrušova přes 200 návštěvníků a kolem 50 soutěžících. Těžkou práci měla odborná komise profesionálních kuchařů při anonymní ochutnávce jednotlivých gulášů. 13 družstev vařilo různé druhy, od klasických hovězích, vepřových, zvěřinových až po houbový. Veřejnost pak hodnotila kvalitu guláše a na bodovacím lístku ohodnotila soutěžní týmy. Zde však byl i vliv tkzv. „fan-klubu“ , kdy se projevil i počet příznivců jednotlivých družstev. Hodnocení dborné komise: 1. Holky ze Staráku „Překvapení z kotlíku“, 2. Hošani „Domácí gulážžž“, 3. Gurmán klub „Štatlaři"„Zvěřinová pohádka“.

 

06 Novoroční výšlap

Od roku 2003 se pravidelně uskutečňuje na Nový rok výšlap na nejvyšší kopec nad Petrušovem (Vysoký vrch, nadmořská výška 586,8 m). Akci zajišťuje Dan Franc ze Spoleku přátel Petrušova, který staví vatru. Kolem 13.00 hod. se začínají scházet turisté. Občerstvení si donese každý sám, po silvestru je toho dost.

 • 1. 1. 2014 Novoroční výšlap – 11. ročník – na kopec dorazilo cca 40 turistů, kteří společně oslavili Nový rok. Nejvzdálenější hosté, kteří v tu dobu pobývali na chalupě v Petrušově, byli z Izraele a Švýcarska.
 • 2015, 2016, 2017
 • 1. 1. 2019 Novoroční výšlap – 16. ročník – přes nepřízeň počasí se výšlapu zúčastnilo cca 30 lidí.
 • 1. 1. 2020 Novoroční výšlap – 17. ročník - na kopec dorazilo kolem 40 lidí, kteří společně oslavili Nový rok. Pro některé to byl po silvestru dost náročný výkon.

 

07 Pálení čarodějnic

Od roku 2008 organizuje Spolek přátel Petrušova vždy 30. dubna pálení čarodějnic na kopci v Petrušově za domem č.p. 10. Na zajištění akce se nejvíce podílí rodina Uhlířova, Ivo Weisar, Milan Glotzman, Dan Franc a Pepa Němec. Roky 2015, 2016. Poslední tři ročníky 2017, 2018 a 2019 byly okořeněny vystoupením Country kapely z Prahy. V roce 2020 se akce v důsledku opatření proti koronaviru nekonala.