TJ

Tělovýchovná jednota Staré Město

Znak TJ

Byla založena v roce 1947. Všem občanům byla doručena tištěná výzva, aby podali svoje přihlášky za členy řídícímu učiteli Josefu Kumstátovi, a aby zároveň přišli na ustavující schůzi založení Tělocvičné jednoty Sokol, která se konala 16. 8. 1947 v sále U Kupsů. Přihlásilo se 34 členů. Na schůzi byli zástupci Sokola z Moravské Třebové v krojích a s praporem. Měli přednášku k přítomným o významu a tradici sokolství a přijali do svých rukou slib nových členů. Prvním starostou Sokola byl zvolen František Pluháček č. p. 148.

V roce 1967 se začalo s výstavbou fotbalového hřiště. Do té doby se hrál fotbal na plácku u Sokolovny. V roce 1970 se začalo se stavbou kabin na fotbalovém hřišti.

V roce 2012 v jarních a podzimních měsících, se pravidelně každou středu scházely ženy v sokolovně na Ringo. V letních měsících Ringo hrály na víceúčelovém hřišti a každý pátek zde hrály volejbal.

V roce 2019 nová místostarostka obce Ing. Helena Gálová probudila Tělovýchovnou jednotu. Založila spolu s dalšími nadšenci nové kroužky (atletiku, florbal, taneční hrátky, kruhový trénink, jógu, stolní tenis, Hratvo a Hopík).  Aktivity TJ byly zpoplatněny, a tak TJ již nečerpala obecní finance a některé cvičební pomůcky a nářadí si pořídila z vlastních financí. Tradičními aktivitami pak zůstaly fotbal, aerobic mix, zdravotní cvičení, turistický oddíl Bílá stopa.  TJ tak získalo nové členy, nové dobrovolníky a nové akce. 

TJ začalo od září 2019 vybírat poplatky:

 • děti do 18 let a senioři nad 65 let – celý rok 300 Kč. Za každou další provozovanou aktivitu 100 Kč na rok.
 • dospělí – celý rok 600 Kč. Za každou další provozovanou aktivitu 200 Kč na rok.

Bohužel do všeho zasáhl COVID a řada kroužků už se po covidu neobnovila.

Poplatky od září 2022:

 • děti do 18 let a senioři nad 65 let – na pololetí 400 Kč. 
 • dospělí – na pololetí 600 Kč. 

Přehled oddílů TJ:

 • Kuželky – kolem roku 1950
 • Cvičení dospělí – od 1950 – dosud (Spartakiádní skladby, Jazz gymnastika, Kalanetika, Aerobic, Zdravotní cvičení, Step Aerobic, ZUMBA, Jóga, Kruháč)
 • Cvičení děti – od 1955 – skončilo 2019 (Spartakiádní skladby, cvičení rodičů s dětmi, hratvo, hopík)
 • Hokej – náhodně
 • Fotbal –  1969 – 2018 (přípravka, žáci, dorost, muži), muži 2022 - 2023
 • Šachy – 1971 – 2000
 • Stolní tenis – 1972 a 1973 závodně, 2019 - dosud rekreačně
 • Kulturistika – od 1975 - dosud, ale už jen soukromě.
 • Turistický oddíl Bílá Stopa – od 1998 – 2021
 • Šipky – 2001 – 2007
 • ASPV – 2005 – 2015
 • Tancování děti – od 2006 – dosud
 • Florbal – dospělí od 2012 – dosud
 • Míčové hry - děti od 2019 – dosud
 • Atletika děti –  od 2019 – 2023
 • Smyslohrátky - od 2024

 

Pořádané soutěže:

 • Cena Starého Města v silovém kulturistickém trojboji – 1976 – 19??
 • Staroměstská kapka – 2008 – 2010. Jen 3 ročníky.
 • Míčový sedmiboj – od 2013 – dosud.
 • Rodinná olympiáda od 2019 – dosud.
 • Turnaj ve stolním tenise – v roce 2019
 • Turnaj v minikopané – v roce 2019.
 • Turnaj ve florbale – v roce 2020.
 • Staroměstský zvonkáč - běžecké závody - 2021, 2022, 2023.

 

Pořádané akce:

 • Plesy a zábavy
 • Letní tábor oddílu Bílá Stopa – od 1998 – 2020.
 • Dětský den – 2000 – 2016
 • Ples – 2004 – 2015
 • Mikulášský rej s nadílkou – 2006 – 2010 ve spolupráci se SDH, 2011 – 2014 jen TJ
 • Příměstský sportovní tábor - 2021, 2022, 2023.

 

Předsedové TJ:

 • od 1947            František Pluháček
 •           ?             Oldřich Kopecký – krátce
 •           ?             Alois Vykydal – dlouhodobě
 • od 1969            Vlastimil Fiebich st.
 • od 1989            Jaroslav Dvořák
 • od 1990            Boris Kvapil st.
 • od 2003            Miloš Kozák