TJ

Dospělí

01 Kuželky

02 Šachy

03 Šipky

04 Florbal

05 Stolní tenis

06 Hokej

07 ASPV

08 Kulturistika

09 Cvičení

 

01 Kuželky

Tento oddíl fungoval kolem roku 1950. Členové chodili hrát pravidelně do hostince na Bílé Studni, kde byla dráha s kuželkami.

 

02 Šachy

Oddíl byl ve Starém Městě založený v roce 1971. Oddíl organizoval Petr Kumstát a jeho členy byli Ladislav Malach, František Šenkýř, Miroslav Novák, František Kunc, Milan Kunc z Linhartic, Vítězslav Nečesánek.

Od podzimu 1976 hráli v okresní soutěži a počínali si celkem dobře. Z 8 účastníků se umístili na 5. místě.

V roce 1985 hráli v okresním přeboru a za účasti 6 měst obsadili 3. místo. Vítězslav Nečesánek, Karel Vavřín, Petr Janíček, Petr Kumstát, Jan Křupka, Jan Urbaník.

V roce 1986 se stal předsedou Petr Janíček, v okresním přeboru získal 2. místo.

V roce 1987 si šachisté vedli dobře v okresním přeboru ve velmi silné konkurenci městských celků z Poličky a z Moravské Třebové, obsadili 7. místo z 12 celků.

Oddíl fungoval do roku 2000. 

 

03 Šipky

Od roku 2001. V roce 2003 hrál oddíl 2. ligu, bylo to velmi náročné na cestování. Soutěž hráli již několik roků a většinou se umísťovali v popředí. Oddíl fungoval do roku 2007, měl 11 členů.

 

04 Florbal

Od roku 2012 začali hrát místní muži florbal nesoutěžně. Pravidelně se scházejí každý pátek až do současnosti.

 

05 Stolní tenis

Hrával se i dříve. V roce 1972 a 1973 se hrál soutěžně. Pravidelně od roku 2019 – současnost. TJ zavedlo pro všechny nadšence stolního tenisu pravidelné lekce každou středu v Sokolovně, nesoutěžně.

 

06 Hokej

V minulosti hrála mládež na rybníce. V zimě 1980 si fotbalisti obuli brusle, sestavili mužstvo a sehráli na zimním stadionu v Moravské Třebové řadu hokejových zápasů s mužstvy podobně rekreačně sestavenými a téměř všechny zápasy vyhráli. Hráli pod hlavičkou JZD Pokrok Staré Město.
V letech 2014 až 2018 sestavili staroměstští hokejisté mužstvo, které se účastnilo soutěže –  Městská hokejová liga Moravská Třebová. Trenéři v těchto letech byli Petr Markus a Ladislav Švanda.  Výsledky:

 • 1. ročník – 3. místo z 8 mužstev
 • 2. ročník – 5. místo z 9 mužstev
 • 3. ročník – 4. místo z 10 mužstev
 • 4. ročník – 3. místo z 10 mužstev

 

07 ASPV

Skupina byla založena pod Asociací sportu pro všechny v roce 2005 a fungovala do roku 2015. Byla to skupina žen, které chodili pravidelně cvičit, organizovali kulturní akce a každoročně pořádali zimní a letní sportovní víkendy. Pořádané akce:

 • 15. – 18. 2. 2007 lyžařské soustředění v obci Vernířovice. I přes nepříznivé sněhové podmínky, vyrazily ženy na Červenohorské sedlo na sjezd i na běžky a druhý den společně na běžeckou túru na Skřítek.
 • 2. – 3. 6. 2007 výlet na kolech. Trasu asi 90 km rozdělily na 2 dny s noclehem v chatě u Svitav. Při projížďce po okolí Svitav objevily pramen řeky Svitavy. Na večer jely hrát bowling do sportovní haly ve Svitavách.
 • 28.2 – 2. 3. 2008 se 16 žen zúčastnilo zimního soustředění v obci Vernířovice.
  Z důvodu nepříznivých sněhových podmínek, vyšláply pěší túru na Dlouhé Stráně. Navštívily i termální lázně ve Velkých Losinách.
 • 12. – 15. 6. 2008 jely na výlet na kolech. Trasu do Jedovnic na Blanensku asi 75 km, ujely ve čtvrtek, v pátek měly odpočinkový výšlap na Macochu a v sobotu vyrazily do vzdálenějších Olšan na farmu Bolka Polívky. V neděli celou zpáteční cestu pršelo, ale nad Starým Městem je vítalo sluníčko.
 • 19. – 22. 2. 2009 se 13 žen zúčastnilo zimního soustředění ve Špindlerově Mlýně. Lyžovaly na sjezdovkách i běžkách, prostřídaly lyžování také s návštěvou bazénu a sauny. Renata Papežíková jako vedoucí výpravy je provedla po celém Špindlu, od údolí Svatého Petra až po sjezdovku na Medvědíně.
 • 11. – 14. 6. 2009 jely na výlet na kolech do Vernířovic. Počasí opět nepřálo, ale výšlap do nedalekých Losin a hraní ringa, zvládly. Při nedělním návratu nám svítilo sluníčko.
 • 11. – 14. 2. 2010 zimní soustředění v obci Rokytno u Nového Města na Moravě. Lyžování na sjezdovkách i běžkách, prostřídaly cvičením v tělocvičně, která byla součástí ubytování.
 • 3. – 6. 6. 2010 jely na výlet na kolech do Vernířovic.  Počasí opět nepřálo, tak cestu tam absolvovaly vlakem. Při nedělním návratu jim svítilo sluníčko.
 • 10. – 13. 2. 2011 zimní soustředění v obci Pusté Žibřidovice. Lyžování na sjezdovkách prostřídaly s pobytem v sauně, bazénu a s cvičením v tělocvičně, která byla jako vše ostatní součástí ubytování.
 • 17. – 20. 6. 2011 výlet na kolech znovu do Pustých Žibřidovic
 • 12. 1. – 15. 1. 2012 zimní prodloužený víkend v obci Čenkovice.  Zde se věnovaly lyžování na běžkách i sjezdovkách.
 • 14. – 17. 6. 2012 jely na kolech na prodloužený víkend do Vernířovic.  Zde podnikly výlet po okolí a do Velkých Losin na termální koupaliště.
 • 17. – 20. 1. 2013 se zúčastnily zimního prodlouženého víkendu v Čenkovicích.
 • 13. 6. 2013 vyrazily na kolech na prodloužený víkend do Budislavi. Až na úraz Renaty Němcové, se pobyt vydařil.
 • 17. – 20. 1. 2014 se zúčastnily zimního prodlouženého víkendu v Čenkovicích.
 • 2015 – Lednicko-valtický areál, jeho okolí a kraj vína ve Velkých Bílovicích. 10 let od založení skupiny bylo třeba řádně oslavit! Akce byla povedená jak po stránce zábavy, tak i počasí přálo.

 

08 Kulturistika

Oddíl kulturistiky byl založen 10. 11. 1975. Iniciátorem byl Arnošt Bárta, lesní technik z Radišova. Soustředil kolem sebe několik nadšenců pro tento sport byli to Jiří Čepil, Jan Khýr, Josef Kunc, Stanislav Pastýř a Jiří Spáčil. Brzy se přidal i Milan Holas. Z výtěžku taneční zábavy si zakoupili závodní vzpěračskou činku „Rekord“ za 3090 Kčs. Další potřebné nářadí jako činky, stojany, lehátka si zhotovili svépomocí a uložili si je v šatně vedle jeviště v sokolovně. Jeviště se stalo jejich tréninkovým místem.

Dne 28. 12. 1976 si zakoupili další vzpěračskou činku „Polska“ za 4350 Kčs.

V roce 1976 založil oddíl soutěž o putovní pohár v silovém trojboji „Cena Starého Města v silovém kulturistickém trojboji“:

 • 1. ročník 17. 4. 1976. Účast 18 závodníků ze 4 oddílů kulturistiky, a to z Březové, ze Svitav, z Moravské Třebové a ze Starého Města. Absolutním vítězem se stal František Hack ze Svitav s celkovým výkonem 495 Kg. Nejlepším borcem Starého Města se stal Arnošt Bárta s výkonem 465 kg.
 • 2. ročník 23. 4. 1977. Účast 24 závodníků z 6 oddílů kulturistiky z celé republiky. Hodnotné ceny darovalo JZD, SSM, MNV a NF. O přestávkách vystoupily ženy ze Starého Města a z Moravské Třebové s pěkným cvičením při hudbě. Absolutním vítězem a držitelem putovního poháru se stal Jiří Ondráček z Kolory Semily výkonem 615 kg. Vítězem oddílu Staré Město se stal Milan Holas s výkonem 500 kg.
 • 3. ročník 25. 3. 1978. Účast 58 závodníků z 21 oddílů z celé republiky. Absolutním vítězem a držitelem poháru se stal Ing. Ján Beťko z Ružomberka výkonem 685 kg. Z našeho oddílu kulturistiky soutěžil Marian Makyňa 202, 5 kg, Milan Holas 510 kg, Stanislav Pastýř 525 kg a Jiří Ondráček 650 kg. Exhibici – Hru svalů – předvedl Josef Hýbl z České Třebové. TJ dostal od ČSTV – výboru svazu kulturistiky děkovný dopis za vzorné uspořádání 3. ročníku. Tato soutěž byla letos dodatečně schválena v celostátním měřítku. Patronem soutěže bylo JZD Pokrok. 
 • 4. ročník 5. 4. 1980. Účast 38 závodníků. Zvítězil František Škorpík z Orlové 675 kg. Náklad 2500 Kč zajistilo JZD, kulturisté na oplátku vypomáhali JZD při žních.

V sobotu 26. 9. 1981 se konal v sokolovně okresní přebor v silovém trojboji.

1982 oddíl kulturistiky II. stupně – uspořádal v kulturním domě v Borušově 8. přebor ČSR v silovém trojboji.  V kategorii nad 110 kg se umístil Jiří Ondráček ze Starého Města na 1. místě. Ředitelem soutěže byl Stanislav Pastýř.

V roce 1983 byl vedoucí oddílu Arnošt Bárta. V letošním roce patřila dvě 1. místa Arnoštu Bártovi a Vincentu Pribulovi. Dvě 2. místa v krajském přeboru získal Vincenc Pribula a Stanislav Pastýř. Vincenc Pribula získal na přeboru ČSR 5. místo.
V roce 1983 místní národní výbor přidělil prostor v místnostech bývalého pohostinství.

V roce 1985 byl předseda oddílu Stanislav Pastýř, trenér – Arnošt Bárta, jednatel – Milan Holas. V tomto roce byla dokončena úplná adaptace přidělených prostor spolu s dovybavením nářadí. Tímto způsobem získal oddíl prostory umožňující kvalitní přípravu na soutěže. Členská základna byla však i přes tyto možnosti velmi malá. Pravidelně trénovalo 7 členů, nový a nadějný Jan Čermák v podstatě nahradil Vincence Pribulu, který v očekávání vojenské služby a po relativním neúspěchu v Dubňanech úplně odpadl. I když se trenér Arnošt Bárta velmi věnoval závodníkům a obětoval pro ně mnoho času a úsilí, nedařilo se stabilizovat zájem závodníků při přechodu do starších věkových kategorii. Přitom však odchoval velmi nadějného Jana Čermáka a Vincence Přibulu. Oba tito závodníci dosahovali na dorostenských závodech velmi dobrých výsledků, a však při přechodu do „puberty“ jejich zájem ochabl.

10. výročí trvání oslavil nejúspěšnější sportovní oddíl obce „Vzorový oddíl kulturistiky II. stupně“. Při této příležitosti byl vydán bulletin, na kterém byla hodnocena činnost za celé období 1975 – 1985. Členská základna oddílu nebyla nikdy v jeho historii široká, ale byla poměrně stabilní a od skromných začátků se díky opravdovým nadšencům tohoto sportu, kterými byli Arnošt Bárta a Stanislav Pastýř, dostala na velmi dobrou úroveň. Svědčily o tom například výsledky dorostenců Vincence Pribuly a Jana Čermáka na přeborech ČSR a ČSSR.

Dne 30. 2. 1985 obsadil Vincenc Pribula na okresním přeboru ve Svitavách ve sportovní kulturistice 2. místo a zajistil si účast na krajském přeboru, kde skončil na 4. místě a kvalifikoval se do neoficiálního přeboru ČSSR konaného v Dubňanech, kde se 25. 5. 1985 umístil na 7. místě.
Dne 14. 9. 1985 uspořádal oddíl okresní přebor v silovém trojboji. Jediný domácí závodník byl Arnošt Bárta, který v kategorii do 110 kg získal 1. místo. Arnošt Bárta se zúčastnil i krajského přeboru, kde v kategorii do 110 kg obsadil 3. místo. Jeho výkon byl podstatně ovlivněn týdenním shazováním a úpravou váhy.
Dne 9. 11. 1985 uspořádal oddíl kulturistiky ve Svitavách experimentální přebor okresu dorostu v silovém trojboji. Zde nás reprezentoval teprve 17-letý Jan Čermák a zvítězil s dobrým výkonem 355 kg.

V roce 1986 byl předseda Stanislav Pastýř. Pravidelně trénovalo 7 mužů a 4 dorostenci. Dne 8. 2. 1986 proběhl ve Svitavách okresní přebor dorostu, z oddílu se zúčastnil Petr Gabaš – získal 2. místo a Rostislav Kvapil – získal 3. místo.
Dne 15. 2. 1986 proběhl sdružený okresní přebor okresů v SK Svitavy a Ústí nad Orlicí. Účast 14 závodníků, obsazení dobré, z oddílu Starého Města získal Arnošt Bárta do 179 cm 4. místo a Stanislav Pastýř nad 179 cm 2. místo.
Dne 1. 3. 1986 se na přeboru Kraje zúčastnil Rostislav Kvapil a umístil se na 2. místě.
Dne 7. 6. 1986 proběhl okresní přebor tříčlenných družstev dorostu, kde byla 2 družstva ze Starého Města, která pod vedením Arnošta Bárty získala 3. a 6. místo. 
Dne 14. 6. 1986 se soutěže Ceny Kuřimi v silovém trojboji zúčastnil se Jan Čermák, který získal 9. místo a Arnošt Bárta získal 4. místo.
Dne 6. 9. 1986 proběhl okresní přebor v silovém trojboji. Kolář získal 2. místo, Gabaš 4. místo, Hradil 2. místo a Bárta 1. místo.
Dne 20. 9. 1986 proběhl krajský přebor opět ve Svitavách, kde Arnošt Bárta obsadil 2. místo.

V únoru 1987 byl oddíl pořadatelem okresního přeboru dorostu. Za Staré Město soutěžili P. Gabaš a R. Kvapil.
V roce 1987 okresní přebor mužů – startovali Arnošt Bárta, Stanislav Pastýř, Milan Gabaš.
V roce 1987 se krajského přeboru zúčastnil Arnošt Bárta.

V roce 1988 okresní přebor pořádal oddíl Staré Město. Dorostenců se sjelo k nám asi 18. Z oddílu Staré Město startovalo 6 závodníků. Abrahám J., Abrahám R., Kolíšek M., Paar, Klušák, Gabaš P. Vítězem se stal Gabaš P.
V roce 1988 okresní přebor mužů a žen se uskutečnil ve Svitavách, za oddíl Staré Město se soutěže zúčastnili v kategorii do 174 cm Gabaš M., obsadil 6. místo a Kolář P., který obsadil 5. místo. V kategorii do 179 cm získal Arnošt Bárta 5. místo, Vašíček 3. místo a v kategorii nad 179 cm Stanislav Pastýř 5. místo.
V roce 1988 krajský přebor dorostu ve Svitavách reprezentoval Gabaš P. a umístil se na 4 místě.
V roce 1988 na okresním přeboru s silovém trojboji ve Svitách se zúčastnil Arnošt Bárta v kategorii do 110 kg a zvítězil výkonem 585 kg.
V roce 1988 na krajský přebor do Náchoda odjeli dva zástupci. Stanislav Pastýř byl nominován jako rozhodčí a Arnošt Bárta jako závodník kategorie do 110 kg – ve svých 45 letech měl všech 9 pokusů platných a výkonem 600 kg svou kategorii vyhrál.
V roce 1988 se začátkem prosince ve Svitavách uskutečnila soutěž Mládežnická činka. Této soutěže se zúčastnilo 7 dorostenců ze Starého Města:

 • kategorie do 52 kg - Jiří Abrahám 1. místo, Roman Čabak 2. místo, Václav Paar 4. místo, Zdeněk Kunc 5. místo (celkem 5 závodníků v kategorii).
 • kategorie do 56 kg Miroslav Kolísek 1. místo z 1 soutěžícího
 • kategorie do 60 kg Zdeněk Makyňa 1. místo a René Abrahám 2. místo ze 2 soutěžících

V roce 1989 kulturisté tradičně patřili k úplně nejúspěšnějším sportům v obci. Trenéři oddílu Arnošt Bárta a Stanislav Pastýř se soustředili na práci s mládeží (10 žáků ze Starého Města a 8 z Rychnova).
Dne 7. 1. 1989 byl oddíl pořadatelem okresního přeboru dorostu, účast byla malá 12 soutěžících bojovalo o 16 medailí. Z našeho oddílu soutěžil jen jeden závodník Miroslav Kolísek, který získal 1. místo z 5 soutěžících.
Dne 4. 2. 1989 byl krajský přebor v Hradci Králové. Reprezentovali 3 závodníci P. Kolísek získal 3. místo a Miroslav Kolísek a Abrahám J. obsadili shodně 5. místo.

V roce 1990 pořádali ve Starém Městě Okresní přebor ve sportovní kulturistice mladších a starších dorostencůZdeněk Makyňa TJ Staré Město získal 30 bodů, v kategorii mladší dorostenci do 65 kg a obsadil tak 3. místo.

Po roce 1989 se posilovna postupně přetvořila spíše v „klub“ těch, kteří se zaměřují i na dlouhodobé posilování a trvalé zvyšování své kondice.

Od roku 1994 vede posilovnu Stanislav Pastýř sám po té, co na soutěžní aktivitu postupně rezignovali všichni do té doby aktivní sportovci. V tomtéž roce přestal vést Stanislav Pastýř pravidelné tréninky mládeže. V roce 1994 byla posilovna přemístěna do nové přístavby sokolovny a také byla, již po druhé, kompletně vykradena. Šetření Policie nebylo úspěšně. Výbavu posilovny postupně obnovil Stanislav Pastýř.

Od roku 1996 navštěvovalo nově vybavenou posilovnu průběžně 20 sportovců.

Od roku 1998 byla trvalými návštěvníky posilovny postupně vytvořena nová organizace tréninků. Navázala tak na dlouhodobý trend zcela individuálních tréninkových jednotek. Byl vytvořen model, kdy každý zapsaný cvičící si může na trénink přivést další dva cvičící. Zodpovídá za jejich přípravu, bezpečnost a úklid. Nový zájemce tak může držet klíče a tím i neomezený přístup k používání posilovny, po šesti měsících aktivní účasti na těchto trénincích. Základem je doporučení již zapsaného sportovce, který se tak za něj zaručí. Tento způsob organizace činnosti posilovny působí i jako prevence úrazů, které mohou být u individuálních tréninků velmi nebezpečné. Rovněž se osvědčil jako prevence proti zcizování vybavení. Bylo tak dokončeno vytváření neformálního sdružení zájemců o posilování jako reakce na stále výraznější individualizaci sportovní přípravy zájemců o posilování.  Dříve společný zájem o soutěže opadl a transformoval se tak i styl tréninků. Ty u většiny uživatelů posilovny stále vychází z kulturistických postupů. Cíle jsou ale velmi individuální. V posilovně se tak stále více sdružují zájemci, pro které je posilovna místo k rozvíjení kondice nebo k přípravě pro rozdílné druhy sportů.

Po splnění podmínek tohoto neformálního sdružení využívá neomezený přístup do posilovny průběžně 17 - 20 sportovců. Od roku 2019 Obec Staré Město zpoplatnila užívání posilovny ve výši měsíčního nájmu 1600 Kč. Před rokem 2019 nebyl nikdy nájem vybírán.  Nájemné zájem o využití posilovny omezilo jen mírně.  

Nejúspěšnějším závodníkem, který prošel přípravou posilovny ve Starém Městě se v letech 2001 – 2003 stal, po účasti na mistrovství ČR Radek Juračka ročník 1976 z Radišova, člen v organizaci PWL Staré Město, www.powerlifter.cz. Soutěžní rekordy v soutěži Silový trojboj EQUIP:

Disciplína

Výkon

Body

T.H.

Pravidla

Kdy

Místo

Dřep

300,0 kg

174,7200

114,00 kg

IPF

18. 3. 2001

Popis: CZE  Lovosice

Benčpres

220,0 kg

126,9840

118,00 kg

IPF

26. 4. 2003

Popis: CZE  Mladá Boleslav

Mrtvý tah

330,0 kg

192,1920

114,00 kg

IPF

18. 3. 2001

Popis: CZE  Lovosice

Trojboj

840,0 kg

489,2160

114,00 kg

IPF

18. 3. 2001

Popis: CZE  Lovosice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspěchy Radka Juračky v soutěžích:

 

09 Cvičení

22. 5. 1955 se muži účastnili vystoupení na okresní spartakiádě v Moravské Třebové.

1. – 4. 7. 1955 se konala I. celostátní spartakiáda v Praze. Ze Starého Města se této akce aktivně účastnili jen 4 starší muži. Nikoho z mladších se nepodařilo pro nácvik získat.

15. 5. 1960 k 15. výročí osvobození naší vlasti se konala místní spartakiáda na hřišti u sokolovny. Vystoupilo 64 žen (z toho 9 žen ze Starého Města a 3 z Radišova) se skladbou Rozsévačka. 32 mužů (z toho 5 ze Starého Města a 1 z Radišova) zacvičilo skladbu s krátkou tyčí „Za vítězstvím“.

22. 5. 1960 členové TJ, kteří ovládali spartakiádní skladby cvičili na okrskové spartakiádě v Moravské Třebové.

5. 6. 1960 se členové TJ účastnili krajské spartakiády v Brně. Na 2. celostátní spartakiádě v Praze cvičili ve dnech mládeže 4 cvičenci a to Jarmila Kumstátová, Eva Kupsová, Marie Čechmanová a Jan Čermák.

26. – 29. 6. 1975 probíhala v Praze IV. celostátní spartakiáda. Ze Starého města cvičila jen 1 žena Marie Fiebichová. Nácvik žen začal v jarních měsících nadějně, ale postupně všechny odpadly.

1978 proběhlo vystoupení v jazz gymnastice žen z TJ na III. ročníku Kulturistiky „Cena Starého Města v silovém kulturistickém trojboji.“

5. 4. 1980 na V. ročníku „Ceny Starého Města v silovém kulturistickém trojboji“ opět vystoupila skupina osmi staroměstských děvčat s jazz gymnastickým cvičením, které nacvičila předsedkyně našeho JZD soudružka Ing. Marie Horáková.

V roce 1983 v zimních měsících fungovalo aktivně cvičení pro ženy, které se pravidelně scházely v sokolovně a cvičily při reprodukované hudbě. V roce 1983 předcvičovala M. Fiebichová a I. Kolářová.

7. 11. 1985 z iniciativy A. Bárty bylo založeno ženské Kondiční kulturistické cvičení žen. Magnetofon zakoupilo JZD, hudbu a sestavu zajistil KV ČSTV. Na prvním cvičení se sešlo 30 žen. Ženy se ke svému cvičení scházely pravidelně jedenkrát týdně. Pro vedení ženské kulturistiky vybral trenér Arnošt Bárta soudružku Alenu Kopicovou a Šárku Vavřínovou. 7 účastnic, později 10 započalo s nácvikem pódiového vystoupení.

V roce 1986 uvolnil výbor oddílu kulturistiky 3 000 Kčs na nákup úborů pro 10 žen cvičících na pódiové vystoupení. Tyto peníze dostal oddíl od JZD jako podporu na činnost.

V roce 1987 se dařilo ženám. Na mistrovství ČSSR mělo úspěch jejich skupinové vystoupení a v silné konkurenci obsadily 9. místo.

V roce 1989 nacvičovala Alena Kopicová a Šárka Vavřínová s místními ženami sestavu na spartakiádu, které se v roce 1990 zúčastnily v Praze.

V roce 2004 probíhalo pravidelně cvičení: kalanetika, aerobik, zdravotní cvičení. Paní Šnoblová přerušila cvičení v tomto roce kvůli mateřské dovolené. Podzimní cvičení začalo 5. října v úterý kalanetikou, kterou navštěvovalo asi 20-25 cvičenek. Ve středu navazoval aerobik, o který byl také velký zájem.

V roce 2005 podzimní cvičení začalo v říjnu  úterní kalanetikou. Ve středu navazoval aerobik, o který byl také velký zájem. Po roční přestávce se znovu rozběhlo zdravotní cvičení.

V únoru roku 2006 nám začala předcvičovat aerobik nová cvičitelka Helena Trojáková.  Podzimní cvičení začalo v září pod vedením cvičitelky Heleny Trojákové (získala Licenci Instruktor aerobicu II. třídy, od MŠMT, v Ostravě 23. 1. 2005) pondělním aerobikem a čtvrtečním stepaerobikem, na který se za  část peněz z plesu dokoupily  nové stepy. „O cvičení s Helčou“ byl velký zájem, a proto nářadí, které jsme doposud měly, nestačilo. V úterý a čtvrtek zůstala jako v minulých letech kalanetika a zdravotní cvičení.

V roce 2007 aktivně chodilo cvičit v pondělí a ve čtvrtek na aerobik pod vedením Helči Trojákové 30 žen a dívek. Jako nejaktivnější cvičenky Helča vyhodnotila 1. Evu Němcovou, 2. a 3. Ivetu Kozákovou a Simonu Křivánkovou. V úterý byla kalanetika a ve čtvrtek zdravotní cvičení pod vedením paní Jarky Šnoblové. Podzimní cvičení začalo 8. října 2007 pod vedením cvičitelky Martiny Kuncové pondělním a středečním aerobikem. V úterý a čtvrtek zůstala jako v minulých letech kalanetika a zdravotní cvičení.

V roce 2008 v jarních měsících vedla aerobik a stepaerobik Eva Němcová. Od 15. 9. 2008 začala opět předcvičovat v pondělí Martina Kuncová aerobik a Eva Němcová nadále ve středu step aerobik. Ve čtvrtek jako již mnoho předešlých let,  pokračovalo zdravotní cvičení pod vedením paní Jarky Šnoblové. Cvičení kalanetiky s Romanou Burešovou bylo v jarních měsících naposledy. Pro nezájem se na podzim toto cvičení již neobnovilo.

V roce 2009 vedla cvičení i Martina Kuncová a Eva Němcová. Rozvrh cvičení byl: každé pondělí pod vedením Martiny Kuncové aerobik a s Evou Němcovou ve středu step aerobik a ve čtvrtek jako již mnoho předešlých let,  pokračovalo zdravotní cvičení s paní Jarkou Šnoblovou. V tomto roce jsme pod vedením Katky Bartošíkové z Tatenic absolvovali 7x seminář orientálních tanců.

V roce 2010 jsme měli rozvrh cvičení následovný: každé pondělí pod vedením Martiny Kuncové aerobik a s Evou Němcovou ve středu step aerobik a ve čtvrtek, jako již mnoho předešlých let, pokračovalo zdravotní cvičení s paní Jarkou Šnoblovou. Od podzimu zůstal aerobik s Martinou Kuncovou a středu step aerobic převzala Helena Trojáková, která ale z důvodu otevření vlastního aerobik studia v Moravské Třebové, koncem roku přestala do Starého Města dojíždět.

V roce 2011 jsme měli cvičení aerobiku v jarních měsících každé pondělí s Martinou Kuncovou a jako již mnoho předešlých let pokračovalo každý čtvrtek zdravotní cvičení s paní Jarkou Šnoblovou. Od podzimu zůstal v pondělí aerobik, pod vedením cvičitelky Heleny Trojákové, která se ale cvičení věnovala v rámci svého podnikání a tato aktivita již byla pod PS Háčko.

V roce 2012 z předešlých let pokračovalo každý čtvrtek zdravotní cvičení s paní Jarkou Šnoblovou. Helena Gálová pod PS Háčko cvičila Aerobicmix a Zumbu, jen do května, pak odešla na mateřskou dovolenou.

V roce 2013, každý čtvrtek v podvečer, bylo zdravotní cvičení s paní Jarkou Šnoblovou a od září s paní Helenou Gálovou pod PS Háčko Aerobicmix. Do vybavení jsme dokoupily 5 velkých míčů na cvičení

V roce 2014 stále cvičila každý čtvrtek Jaroslava Šnoblová Zdravotní cvičení a Helena Gálová pod PS Háčko Aerobicmix do května.

V roce 2015 probíhalo jen každý čtvrtek Zdravotní cvičení s Jarkou Šnoblovou.

V roce 2016 probíhalo jen každý čtvrtek Zdravotní cvičení s Jarkou Šnoblovou.

V roce 2017 každý čtvrtek stále cvičila Jaroslava Šnoblová Zdravotní cvičení a Helena Gálová Aerobicmix a ZUMBU každou středu pod PS Háčko.

V roce 2018 stále cvičila Jaroslava Šnoblová Zdravotní cvičení každý čtvrtek od 19:00 a Helena Gálová Aerobicmix každý čtvrtek pod TJ od 18:00.

V roce 2019 od ledna začal pan Jiří Skácelík s Moravské Třebové vést Kruháč v úterý od 18:00 a od září 2019 ho vystřídala Karolína Křivánková ze Starého Města. Stále cvičila Jaroslava Šnoblová Zdravotní cvičení každý čtvrtek od 19:00 a Helena Gálová Aerobicmix pod TJ každý čtvrtek od 18:00.

V roce 2020 od ledna se začala každé úterý od 19:00 předcvičovat JÓGA pod vedením Pavla Hegera z Petrušova. Stále cvičila Jaroslava Šnoblová Zdravotní cvičení každý čtvrtek od 19:00 a Helena Gálová Aerobicmix pod TJ každý čtvrtek od 18:00 a Karolína Křivánková Kruháč každé úterý od 18:00.

 

V roce 2021 díky Covid byly lekce zrušen. Od září opět ve středu v 18:00 JÓGA pod vedením Pavla Hegera z Petrušova. Jaroslava Šnoblová Zdravotní cvičení každý čtvrtek od 19:00 a Helena Gálová Aerobicmix pod PS Háčko každý čtvrtek od 18:00.

2022 ve středu v 18:00 JÓGA pod vedením Pavla Hegera z Petrušova. Jaroslava Šnoblová Zdravotní cvičení každý čtvrtek od 19:00 a Helena Gálová Aerobicmix pod PS Háčko každý čtvrtek od 18:00 a v úterý od 19:30 Bodyform s Helenou Gálovou pod PS Háčko.

2023 ve středu v 18:30 JÓGA pod vedením Pavla Hegera z Petrušova. Jaroslava Šnoblová Zdravotní cvičení každý čtvrtek od 19:00 a Helena Gálová Aerobicmix pod PS Háčko každý čtvrtek od 18:00 a v pondělí od 19:00 Bodyform s Helenou Gálovou pod PS Háčko.

Přehled cvičitelů:

 • v roce 1978     Marie Horáková – jazz gymnastika, nacvičovala též sestavy na vystoupení.
 • 1978 – 1985     M. Fiebichová a I. Kolářová – zdravotní tělesná výchova
 • 1985 – 1994   Alena Kopicová a Šárka Vavřínová – Kondiční kulturistické cvičení, nacvičovaly sestavy na spartakiádu a na soutěže.
 • 1994 – 2000    Romana Burešová a Martina Báčová – Aerobik
 • 2000 – 2006    Eva Kozáková a Veronika Křivánková – Aerobik
 • 2003 – 2008    Romana Burešová – Kalanetika
 • 2003 – dosud  Jaroslava Šnoblová – Zdravotní cvičení
 • 2006 – 2007  Helena Gálová (Trojáková do 2012) – aerobic a step aerobic pod TJ, 2010 – 2014 Aerobicmix pod PS Háčko, 2017 Aerobicmix pod PS Háčko, od 2018 – dosud Aerobicmix pod PS Háčko a od 2022 - dosud Bodyform.
 • 2007 – 2011    Martina Kuncová – aerobic
 • 2008 – 2010    Eva Němcová – stepaerobic
 • 2019 – 2019    Jiří Skácelík – Kruháč
 • 2019 – 2020  Karolína Křivánková – Kruháč
 • 2020 – dosud  Pavel Heger – Jóga