TJ

Děti

01 Cvičení

02 Tancování

03 Atletika

04 Míčové hry

05 Turistický - Bílá Stopa

 

01 Cvičení

29. 5. 1955 žáci ZŠ se účastnili okresní spartakiády mládeže. Účast 28 dětí z 1. a 2. ročníku a 27 dětí z 3. – 5. ročníku.

26. 6. 1955 proběhly v sále sokolovny pouze ukázky školní spartakiády, protože přes nepříznivé počasí se nemohly uskutečnit venku.

14. 6. 1959 „Den tělovýchovy“ – školní mládež na hřišti u sokolovny předvedla skladby pro II. celostátní spartakiádu. Vystoupili žáci 1. a 2. ročníku se skladbou nazvanou „Pohádka“, žáci 3. – 5. ročníku se skladbou „Radostná jar“, děvčata 6. – 8. ročníku zacvičila „Červené míčky“ a poslední skladbu zacvičili chlapci 6 – 8. ročníku.

15. 5. 1960 k 15. výročí osvobození naší vlasti se konala místní spartakiáda na hřišti u sokolovny. Jako první vpochodovaly na hřiště děti 1. – 3. ročníku se skladbou „Pohádka“. Pod třemi ozdobenými májkami cvičilo celkem 48 dětí (z toho 32 ze Starého Města) z 4. – 5. ročníku skladbu „Radostná jar“.

26. – 29. 6. 1975 probíhala v Praze IV. celostátní spartakiáda. Ze Starého města cvičilo jen několik žáků 6. – 9. ročníku, kteří chodili do ZŠ v Třebařově.  

V. ročníku spartakiády v Praze v roce 1980, se účastnili jen mladší žáci, a to Dalibor Chlup, Světlana Mráčková, Jana Kalášková a Jaroslav Dvořák.

V roce 1984 žáci ZŠ pilně cvičili na spartakiádu. Žáci 1 a 2. třídy trénovali kouzelné cvičení s draky (20 cvičenců a 7 náhradníků). Žáci 3 a 4. třídy trénovali sestavu se stuhami (16 děvčat a 5 náhradnic). Mladší žáci 1. a 2. třídy trénovali skladbu s tenisovými raketami, která patřila svou technikou k největším skladbám (16 žáků a 4 náhradníci).

28. 6. 1985 se konala VI. celostátní spartakiáda, na jejím úspěchu se podílelo 32 chlapců ze ZŠ, kteří obec na Strahově reprezentovali.

 

Cvičitelky:

 • V roce 2004              Ludmila Šimečková – cvičení pro rodiče a děti. Navštěvovalo ho 21 dětí.
 • 2007 – 2013              Martina Kuncová – cvičení rodičů s dětmi do 6-ti let
 • 2018 – 2019            Hratvo – tvořivá lekce plná her pro děti, v roce 2018 Světlana Seménková a Tereza Jokešová.  V roce 2019                                                         Filip Šnobl, Anička Švehlová a Adéla Steffanová. Po Covidu se už kroužek neobnovil.
 • 2018 – 2019            Hopík – lekce pro rodiče s dětmi – tvoření a cvičení. V roce 2018 Marcela Dostálová a Jan Sýkora, v roce 2019                                                 Monika Trojáková. Po Covidu se už kroužek neobnovil.

 

02 Tancování

2006 a 2007 Helena Trojáková – aerobik pro děti, který navštěvovalo 15 děvčat a chlapců. Nacvičila s nimi sestavu 10 malých černoušků a s touto sestavou vystupovaly děti na plese.

2011 – 2014 Helena Gálová (Trojáková) – taneční skupiny pro děti pod PS Háčko, nacvičovaly sestavy a jezdily na soutěže a vystoupení.

2017 – současnost Helena Gálová (Trojáková) – taneční skupiny pro děti pod PS Háčko,nacvičovaly sestavy a jezdily na soutěže a vystoupení.

2018 – 2019 Helena Gálová (Trojáková) – taneční hrátky pro děti pod TJ.

 

03 Atletika

2019 –  Ivana Nečasová 

2020 - covid nekonaly se žádné zájmoné kroužky.

2021 - 2023  Pavel Grepl

 

04 Míčové hry

2019 – současnost. Míčové hry pro děti vede Antonín Bubeník.

 

05 Turistický - Bílá Stopa

Znak Bílé Stopy

Podle vzoru Rychlých šípů v roce 1985 vznikla ve Starém Městě družina, parta kluků, kteří si říkali „Rysové“ (Petr a Pavel Holasovi - PPH, Miloš Kozák, Tomáš a Jirka Křenkovi a David Nečas), kteří společně chodili na výpravy, plnily bobříky, pořádali turnaje ve fotbale…

V roce 1986 a 1987 jeli poprvé kluci PPH  (žáci 7. třídy ZŠ Třebařov) na letní tábor

LT (Vysoké pole) s pionýrským sdružením Třebařov na kterém hlavní vedoucí byla Alena Navrátilová.

V roce 1988 - 1991 byl LT (Budislav), tam se seznámili s Dušanem Danem Sedláčkem a „Medvědem“ (Rostislav Schiller), který tragicky zemřel ve svých 20 letech. Po jeho smrti Dan založil z Družiny Rysů oddíl „Kluci od Rysí Řeky“ ve Starém Městě (kluků od Rysí řeky). Byl to turistický oddíl se zaměřením na kopanou a tábornictví. Vedoucím byl Dan a instruktoři byli PPH. PPH byli nadšeni a sehnali členy do oddílu. 

Ze začátku fungovalo vše dobře, ale po čase došlo k neshodám mezi Danem a PPH. Po neshodách, které panovaly v oddíle byli PPH z oddílu hlasováním vytlačeni (oddíl bez PPH vydržel jen 2 roky své existence).

PPH se ale nevzdali a přidali se do oddílu skautů v Moravské Třebové. V roce 1990 a 1991 jeli na LT na Kvíčalku s Třebovským oddílem. Po osvědčení ve skautském oddíle jim bylo nabídnuto, že by mohli vést oddíl, ale dle norem (zkoušky, psát zprávy…), což bylo pro PPH zavazující a srdcem stále tíhli do Starého Města, proto se rozhodli odejít ze Třebovského skautu.  Přesto se i nadále účastnili táborů pod vedením Aleny a Radka Navrátilových v roce 1990 Budislav. PPH poté nastoupili do vojenské základní služby,  a tak LT „Kluků od Rysí řeky“ v roce 1991 v Chocni proběhl bez jejich účasti. 

V roce 1992 LT Budislav začali znovu jezdit na tábory se školou Třebařov s Alenou Navrátilovou cca 80 dětí na 14 dní.

V roce 1993 LT Ostrý Kamen opět se školou Třebařov s Alenou Navrátilovou, protože základna Budislav zavřela bránu pro pionýry.

V roce 1994 opět LT Ostrý Kámen. Po táboře vznikla skvělá parta „Drsňáci“, která organizovala spoustu akcí a výletů. Minitábor na Hlavatiskách, výlety do Brna, Nekoře a dalších míst. Po silvestru se PPH domluvili s paní Zdenou Součkovou (která vedla už dlouho ve Starém Městě oddíl „Chovatele“ až do chvíle, kdy opustila školu ve Starém Městě a zamířila do Rychnova) a rozhodli se z „Chovatele“ udělat nový oddíl. Přes národní výbor domluvili nástěnku a klubovnu. Zdena Součková svolala děti a nový oddíl začal pracovat. Jedna z prvních akcí byla výprava do Brna, za kamarádem a instruktorem Pavlem Ille. Pod názvem „Bílá Stopa“ však poprvé byli na výpravě Ostrý Kámen.

V roce 1995 LT Budislav opět s Třebařovem.

Od 30. 3. 1995 oddíl začali hrát hru Schodiště od časopisu Tramp (Magazín Sedmihlásek). Sedmihlásek bohužel časem zkrachoval a závěrem se nám ani neozval. (plátek časopisu Tramp, pod kterým jsme se hlásili).

V roce 1996 LT Rešice. Paní Alena Navrátilová nabídla Pavlovi Holasovi funkci hlavního vedoucího, byl nadšen a vzal to, ale neustálé zasahování do funkce ze strany paní Aleny Navrátilové ho odradilo a nepohodli se spolu. Velké dusno po LT donutilo PPH po 10 letech ukončit spolupráci s Třebařovem.

A tak v roce 1997 ještě proběhl tábor  LT Jedovnice, cca 30 dětí na 14 dní  který byl pod vedením Třebařov posledním společným.

V letech 1998 a 1999 už bratři Holasové organizovali LT Velké Karlovice první svoje tábory. Tábory měly úspěch, ale bohužel z kapacitních důvodů (neobsazení autobusu a základny) se prodražovaly, a tak se hledal způsob jak tento problém vyřešit.

Proto začali PPH spolupracovat s DDM Svitavy a společně tak 3 roky (2000, 2001, 2002) jezdili na LT na Svratouch. Když, ale v DDM Svitavy skončila jejich „spojka“ pan P. Motyčka, skončila i spolupráce a PPH hledali další variantu jak organizovat tábory.

Letiště ve Starém Městě jim vyšlo vstříc a za pomoci pana Drábka poskytlo zázemí pro LT na firemní chatě v Ostružné, kam jezdili v roce (2003, 2004, 2005, 2006 a 2007). V roce 2007 však letiště tuto chatu prodalo, a tak začalo další hledání základny pro tábor. V katalogu si vybrali základnu Kaménka, která se osvědčila, a tak tam od roku 2008 jezdili každoročně.

Turistický oddíl TJ BÍLÁ STOPA ukončil svou činnost po dlouhých letech v červenci 2021.

 

Oddílový pokřik: „Bílou stopu máme rádi, jsme tu všichni kamarádi, vždy v úterý v pět, jsme tu všichni hned.“

 

Přehled akcí:

 • 1986                          LT                   Vysoká pole – CTH:
 • 1987                          LT                   Vysoká pole – CTH:
 • 1988                          LT                   Budislav – CTH:
 • 14. – 27. 8. 1989       LT                   Budislav – CTH: Victory
 • 1990                          LT                   Budislav – CTH:
 • 1991                          LT                   Choceň – CTH: Boys city – kovbojský (PPH tady nebyli, byli na vojenské službě)
 • 1992                          LT                   Budislav – CTH: Stopami statečných
 • 1993                          LT                   Ostrý Kámen – CTH: Za tajemstvím Vontů
 • 1994                          LT                   Ostrý Kámen – CTH: Mia Watna
 • 24. – 26. 2. 1995       Výprava         Ostrý Kámen
 • 19. 5. 1995                Výlet               Bouzov - hrad, Javoříčko - jeskyně, Mohelnice - bazén
 • 31. 7. – 13. 8. 1995   LT                   Budislav – CTH: Expedice EKO
 • 13. - 15. 10. 1995      Výprava         Třebíč – Sraz Sedmihlásku (IV. Třebíčský stínadelský sraz)
 • 1. – 3. 12. 1995         Výprava         Ostrý Kámen
 • 15. – 17. 3. 1996       Výprava         Bystřice pod Hostýnem
 • 17. – 19. 5. 1996       Výprava         Ostružná
 • 7. – 21. 8. 1996         LT                   Rešice u Brna (Valův mlýn) – CTH: Patnáctiletý kapitán
 • 4. – 6. 10. 1996         Výprava         Ostrý kámen
 • 25. – 27. 4. 1997       Výprava         Kvíčala
 • 16. – 18. 5. 1997       Výprava         Kaliště
 • 25. 7. – 10. 8. 1997   LT                   Jedovnice – CTH: Krhůtská kronika
 • 17. – 19. 10. 1997     Výprava         Ostružná
 • 5. – 6. 3. 1998           Výprava         Hrabová
 • 3. – 5. 4. 1998           Výprava         Kvíčalka
 • 1. 8. – 8. 8. 1998       LT                   Velké Karlovice – CTH: Operace Alfa, První samostatný tábor oddílu Bílá Stopa
 • 3. – 5. 10. 1998         Výprava         Ostružná
 • 29. – 31. 1. 1999       Výprava         Kvíčala
 • 10. 4. 1999                Výlet               Vandr skrz Maló Hanó
 • 21. - 23. 5. 1999        Výprava         Zadní Arnoštov
 • 25. 7. – 3. 8. 1999     LT                   Velké Karlovice – CTH: Mayové
 • 24. – 26. 1999           Výprava         Ostružná
 • 10. – 12. 12. 1999     Výprava         Brno
 • 15. 3. 2000                Výlet               Bazén v České Třebové
 • 10. – 12. 3. 2000       Výprava         Moravská Třebové DDM
 • 14. – 25. 8. 2000       LT                  Svratouch – CTH: Tajemství zkamenělého zámku
 • 27. 9. – 1. 10. 2000   Výprava         Ostružná
 • 16. – 19. 11. 2000     Výprava         Svratouch
 • 15. – 17. 12. 2000     Výprava         Brno
 • 11. – 23. 7. 2001       LT                   Svratouch – CTH: Cesta po Evropském Svratouchu
 • 27. – 30. 9. 2001       Výprava         Ostružná
 • 14. – 16. 12. 2001     Výprava         Brno
 • 30. 1. – 2. 2. 2002     Výprava         Svratouch – setkání účastníků LT 2001
 • 28. 3. 2002                Výlet               Bazén v České Třebové
 • 14. 4. 2002                Výlet               Hrad Sovinec
 • 22. 7. – 3. 8. 2002     LT                   Svratouch – CTH: Tábore, nezlob se 
 • pá – ne 2002             Výprava         Ostružná
 • 3. 10. 2002                Výlet               Bazén v České Třebové
 • 13. – 15. 12. 2002     Výprava         Brno
 • 4. – 6. 4. 2003           Výprava         Svratouch
 • 30. 5. – 1. 6. 2003     Výprava         Adršpašské skály
 • 26. 7. – 2. 8. 2003     LT                   Ostružná – CTH: Bez CTH
 • 28. – 30. 11. 2003     Výprava         Brno

 

 • 13. – 15. 2. 2004       Výprava         Pustá Rybná – náročná túra 6 km, hodně sněhu.
 • 22. 4. 2004                Výlet               Cimburk – opékání parků
 • 30. 4. 2004                Výlet               Čarodějnický rej – DDM Moravská Třebová
 • 27. 5. 2004                Výlet               Svojanov – jízda na člunu
 • 24. – 31. 7. 2004       LT                   Ostružná – CTH: bez CTH  Návštěva přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně, výlet do Javorníku na Jánský vrch výstup na Kraličák- jen starší, lanovka na Šerák, počasí dost zima.
 • 3. 10. 2004                Výprava         Budislav – osada na Ďábelce, Voletínská studánka, Toulovcovy maštale, návštěva LT
 • 29. – 31. 10. 2004     Výprava         Svratouch – večerní noční hry pobyt v noční krajině, návštěva svitavské kapely Do větru – hraní na kytaru, pěší túra na Karlštejn a zpět 6 km, počasí nádhera.
 • 17. – 19. 12. 2004     Výprava         Bučovice – návštěva Brna vánoční trhy, na Náměstí Svobody, nákupy tradiční poslední akce roku.
 • 18. 2. 2005                Výlet               Kvíčalka
 • 31. 3. 2005                Výlet               Hradisko
 • 16. 6. 2005                Výlet               Na kolech směr Petrušov – Třebařov
 • 17. 6. 2005                Výlet               Chata Sušice
 • 2005                          LT                   Ostružná – CTH: Mayové
 • 16. – 18. 9. 2005       Výprava         Budislav
 • 16. – 18. 12. 2005     Výprava         Bučovice
 • 3. – 5. 3. 2006           Výprava         Svratouch
 • 21. 5. 2006                Výlet               Potštejn
 • 11. 5. 2006                Výlet               Strážná – Lázek
 • Srpen 2006               LT                   Ostružná – CTH: Stínadla
 • 23. 9. 2006                Výlet               Suchý vrch
 • 14. – 15. 2006           Výprava         Hanušovice
 • 18. 11. 2006              Výlet               Strašidelný večer – Křížový vrch v Moravské Třebové
 • 25. 11. 2006              Výlet               za čertovským perníkem - Cimburk
 • 8. – 10. 12. 2006       Výprava         Bučovice
 • 29. 4. 2007                Výlet               na zříceninu Rabštejn – túra 7 km, počasí pěkné.
 • 9. – 10. 6. 2007         Výprava         Vítkov
 • 28. 7. – 3. 8. 2007     LT                   Ostružná – CTH: Tajemství Rezatých klíčů – poslední rok na Ostružné – protože majitel prodal objekt. Výlety Ztracené kameny, Paprsek, Zlatý Chlum, bobová dráha v Petříkově…
 • 20. – 21. 10. 2007     Výprava         Heřmanice – lesácká chata, návštěva Štítů, hry…
 • Listopad 2007          Výlet               Strašidelný večer – Křížový vrch v Moravské Třebové
 • 16. – 18. 12. 2007     Výprava         Bučovice – vánoční trhy v Brně, multikino Špalíček
 • 6. 4. 2008                  Výlet               Dukovany – jaderná elektrárna
 • 7. – 8. 6. 2008           Výprava         Rozkoš
 • 26. 7. – 2. 8. 2008     LT                   Kaménka – CTH: Pevnost Boyard
 • 27. – 28. 9. 2008       Výprava         Ostaš
 • 5. – 7. 12. 2008         Výprava         Bučovice
 • 21. – 22. 3. 2009       Výprava         DDM Moravská Třebová – výlet na Kozlovský kopec, bazén Česká Třebová,
 • 21. 4. 2009                Výlet               Ludvíkov – autotransportér
 • 19. 5. 2009                Výlet               Mučírna
 • 13. – 14. 6. 2009       Výprava         Teplické skály
 • 2009                          LT                   Kaménka – CTH: Strašidla a Strašidýlka
 • 21. 11. 2009              Výlet               Cimburk
 • 18. – 20. 12. 2009     Výprava         Bučovice
 • 6. – 7. 2. 2010           Výprava         Penzion Pekařov
 • 24. 7. – 1. 8. 2010     LT                   Kaménka – CTH: Robinson Crusoe
 • 2010                          Výlet               Strážný vrch
 • 24. 10. 2010              Výlet               Toulovcovy maštale
 • 3. – 5. 12. 2010         Výprava         Bučovice
 • 26. – 27. 3. 2011       Výprava         DDM Moravský Třebová
 • 12. 6. 2011                Výlet               Mírov
 • 23. – 30. 7. 2011       LT                   Kaménka – CTH: Rok na vsi
 • 12. – 13. 11. 2011     Výprava         Budislav
 • 9. – 12. 12. 2011       Výprava         Bučovice
 • 24. – 25. 3. 2012       Výprava         DDM Moravská Třebová
 • 2012                          Výlet               Háj u Šumperka
 • 4. – 11. 8. 2012         LT                   Kaménka – CTH: Pohádková škola Kaménkov
 • 12. – 13. 10. 2012     Výprava         Budislav
 • 14. – 16. 12. 2012     Výprava         Bučovice
 • 2. – 3. 2. 2013           Výprava         penzion Pekařov Jeseníky
 • 2013                          LT                   Kaménka – CTH: Kouzelník Bumbrlík
 • 12. – 13. 10. 2013     Výprava         Budislav
 • 13. – 15. 2013           Výprava         Bučovice
 • 15. – 16. 2. 2014       Výprava         DDM Moravská Třebová
 • 22. 3. 2014                Výlet               Kvíčalka
 • 26. 7. – 2. 8. 2014     LT                   Kaménka – CTH: Poklad kapitána NEMA
 • 28. – 30. 11. 2014     Výprava         Bučovice
 • 14. – 15. 3. 2015       Výprava         Pavlov u Mohelnice – pěší túra do Javoříčka a hrad Bouzov.
 • 2015                          LT                   Kaménka – CTH:  Lov bobříků
 • 3. – 4. 10. 2015         Výprava         Budislav
 • 11 – 13. 12. 2015     Výprava         Bučovice
 • 28. 10. 2015              Výlet               Hřebeč
 • 12. 6. 2016                Výlet               Jeseníky Dlouhé stráně
 • 23. – 30. 7. 2016       LT                   Kaménka – CTH: Rok na vsi
 • 7. – 8. 10. 2016         Výprava         Sraz táborníků – Budislav
 • Prosinec 2016          Výprava         Bučovice
 • 11. – 12. 2. 2017       Výprava         DDM Moravská Třebová
 • 22. – 29. 7. 2017       LT                   Kaménka – CTH: Strašidla a strašidýlka
 • 2018                          LT                   Kaménka – CTH: Záhada hlavolamu
 • 2019                          LT                   Kaménka – CTH: Cesta kolem světa
 • 2020                          LT                   Kaménka – CTH: Trosečníci