Spolek přátel Petrušova

Spolek přátel Petrušova

Spolek přátel Petrušova byl založen v roce 2007, kdy se místní občané a chalupáři shodli, že je potřeba oživit dění v obci a udělat nějaké akce. U zrodu spolku stáli Jan Trunda, Josef Uhlíř, Dan Franc, chalupář Olda Dufek a chatař Ivoš Weisar.

Akce jako Novoroční výšlap, Petrušovský Glgánek, Pálení čarodějnic a Petrušovský dýchánek se staly tradicí a uskutečňují se každý rok.

Spolek přátel Petrušova dále inicioval oslavy výročí 700 let od založení obce, na jehož organizaci se pak podílel. K tomuto výročí postavil odpočívadlo pro turisty na silnici před domem č. p. 9. Tuto akci finančně podpořila Obec Staré Město a zhotovili místní občané Tomáš Uhlíř a Dan Franc.