Myslivecký spolek Hubert

Myslivecký spolek Hubert

MS vznikl dne 3. 12. 1946. Zakladatel byl Vojtěch Kvapil, František Šmeral, Adolf Kvapil a Michal Malach. 

První zmínka o honitbě ve Starém Městě je ze dne 10.8.1972. Název honitby byl "Staré Město". Výměra honitby byla 1660 ha. Honitba byla pronajata Mysliveckému sdružení "Tetřívek". Toto sdružení mělo 12 členů. V té době byl předsedou sdružení Josef Čechman a mysliveckým hospodářem František Janíček.

V rámci trendu tvoření velkých honiteb, byla ukončena činnost honitby Staré Město dne 31.12.1978. Nově vznikla honitba Staré Město k datu 1.1.1979 a to z původní honitby Staré Město a přidružením honitby Dětřichov a Částí honiteb Gruna a Borušov.  Zahájení jednání o sloučení honiteb bylo započato 8. 8. 1978. Výměra nové honitby Činila 3437 ha, Nově vzniklo od 1. 1. 1979 nové Myslivecké sdružení "Hubert" Staré Město, které si nově vzniklou honitbu pronajalo. Předsedou byl zvolen Vladimír Čepil a mysliveckým hospodářem Ing. Pavel Veverka.

Dne 18. 3. 1993 byl spolek zapsán do obchodního rejstříku pod spisovou značkou L 1812, Krajský soud v Hradci Králové.

  • IČ: 49324802
  • Sídlo: Rychnov na Moravě 214, 569 34
  • Právní forma: Spolek
  • Datum vzniku: 18. 3. 1993

 

V roce 1993 došlo k oddělení pozemků Lesů České republiky v severovýchodní části honitby a k tvorbě nové honitby v majetku Lesů České republiky.  Z těchto důvodů došlo dne 1.4.1993 k tvorbě nové honitby "Staré Město" o celkové výměře 2263 Ha. Tuto i nově vytvořenou honitbu Lesů České republiky o výměře 864 Ha, jejíž nový název byl "Petrušovský les" , si pronajalo Myslivecké sdružení "Hubert" Staré Město. Počet členů v té době byl 38. Na funkcích předsedů se vystřídali pánové Jiří Mačát, Emil Záplata a Josef Holínka. Na funkci mysliveckých hospodářů se vystřídali pánové Zdeněk Valenta, Alois Křivánek a Josef Berjak.

Od roku 2013 již Myslivecké sdružení Hubert Staré Město nemělo v pronájmu honitbu Lesů ČR "Petrušovský les".

V roce 2015 se změnil název sdružení na Myslivecký spolek Hubert Staré Město. Účelem spolku je společný výkon práva myslivosti, ochrana přírody, krajiny a v ní volně žijící zvěře, jakož i ochrana životního Prostředí. V zimním období myslivci přikrmují zvěř a v letním období provádí preventivní opatření při záchraně mláďat zvěře před sklizní luk a jetelin zemědělskou technikou. V mysliveckém areálu, který vybudovali svépomocí, členové spolku pořádají lovecké akce, schůze a různé akce pro veřejnost.

V současné době (rok 2022) má Myslivecký spolek Hubert Staré Město 25 členů, 1 čekatele na členství a 2 členy Čestné. Předsedou spolku je Karel Pastýř již od roku 2015 a mysliveckým hospodářem je Michal Suchomel již od roku 2015.

 

Akce pořádané MS:

  • Taneční zábavy (poslední leč), venkovní taneční zábavy v Petrušově, Plesy
  • Výstavy trofejí
  • Přednášky
  • Zvěřinové hody
  • Dětské den
  • Babský hon na sv. Štěpána