Klub důchodců

Klub důchodců

FOTO

Pravidelné schůzky probíhají v Klubovně Sokolovny:

  • Čtvtrtek  13:00 - 16:00

Kronika byla vedená od roku 1985 do roku 2008. Psala ji Anna Zemánková (1924) a obrázky v ní kreslila Martina Krejzková (1966). Nyní je kronika k nahlédnutí na obecním uřadě ve Starém Městě.

Historie klubu
Dne 19. 12. 1985 – byl klub slavnostně otevřen v prostorách dědičné rychty. Byla zde k dispozici televize i dobře vybavená knihovna. Knihy si členové půjčovali domů,  nebo si je společně v klubu předčítali. Utvořili kroužek ručních prací (háčkování, pletení a vyšívání), zahrádkaření a kuchařského umění (předávali si zkušenosti a recepty).

Klub měl v roce 1985 93 členů, v čele byla Vlasta Škrabalová. Členové se scházeli pravidelně jednou za týden, ve čtvrtek od 13:00 do 17:00 a členky připravovaly vždy pohoštění. V průměru ho navštěvovalo ze začátku 40 členů. Členové se tak sbližovali, vyprávěli si historky, příběhy ze života. Hlavně vzpomínali na mládí.

Společně slavili MDŽ, narozeniny, pořádali jarní úklidy, vypomáhali v JZD, účastnili se průvodu 1. máje, Pietní slavnosti v Dětřichově, chodili do kina, pořádali besedy (s lékařem, předváděčky zboží …).

Pořádali zájezdy: Babiččino údolí, Borotín, Bratislava, Brno - divadlo, Bruntál, Buchlov, Králíky, Kroměříž, Kutná Hora, Litomyšl, Luhačovice, Macocha, Mírov, Mohelnice, Svojanov, Olomouc – divadlo, Opočno, Osík, Perštejn, Praha – Národní divadlo, Plumlov, Pustevny, Ratibořice, Rožnov pod Radhoštěm, Růžový palouček, Úsov, Velehrad, Vrbno, Zlín, ….

V roce 1992 koupil dům, kde byla klubovna, Arnošt Škrabal a klubovna zde byla zrušena. Po oslavě MDŽ se členové vystěhovali a scházeli se v zasedací místnosti místního obecního úřadu. Ten jim slíbil prostory v Sokolovně. V roce 1993 si zde dali členové do pořádku místnost a začali se scházet zde. 

V roce 1995 se pravidelně scházeli v počtu asi 30 členů.

Od roku 2002 byla pověřena do funkce pokladní paní Marie Pavléková.

Od roku 2003 už se pořádal jen jeden zájezd ročně, protože účast byla malá a zájezd se prodražoval. Na zájezdy přispívala Agrona. V roce 2004 jeli členové do Olomouce na zahrádkářskou výstavu v počtu 35 osob.

V roce 2005 nechodilo pravidelně ani 20 osob. Navíc ubyly členky z Borušova, které si založily vlastní klub v Borušově.

2005, 2006, 2007 i 2008 jezdili členové pravidelně na zájezd do Věžek na výstavu květin.

Dne 2. 5. 2019 obec připravila pro důchodce zájezd do Kroměříže na výstavu FLORIA JARO. Na programu byla prohlídka zahradnické výstavy FLORIA JARO, koncert Evy a Vaška a návštěva Květné zahrady.