Hasiči

Hasiči

FOTO

V roce 1878 byl založen Požární spolek, zakladatelem byl Franz Letfuss - starosta obce.

Zbrojnice v centru obce byla postavena v roce 1927 a vysvěcena v roce 1928.

Po 2. světové válce byl prvním organizátorem bývalý komisař František Antl.

Dne 9. 5. 1954 dostali hasiči starší nákladní auto značky Tatra pro účely požární ochrany.

V roce 1986 měli hasiči 39 členů z toho 8 žen. V tomto roce hasiči provedli 241 prohlídek rodinných domků a 3 prohlídky drobných provozoven. Zúčastnili se okrskové soutěže, která proběhla v Dětřichově a umístili se na 6. místě. Uskutečnili 2 prověrky pohotovosti a akce-schopnosti požárního sboru. Z preventivní činnosti požárníci ve spolupráci s místním národním výborem měli 3 rozhlasové relace o dodržování zásad požární bezpečnosti.

Dne 19. 5. 1989 se konala v Koclířově soutěž požárních družstev zemědělských podniků okresu Svitavy. Oddíl žen skončil na 3. místě z 8 družstev a oddíl mužů na 11. místě z 29 družstev.

V letech 2005 – 2014 jezdili hasiči pravidelně dělat dozor při závodech motokár pro autoklub Moravská Třebová.

Soutěž o pohár starosty obce Staré Město byla založena v roce 2007. Konala se na Kolberku. Úspěšně probíhala v letech 2007 – 2011. Účast byla pravidelně kolem 10 družstev. V roce 2011 vyhráli soutěž hasiči ze Starého Města. Díky přístavbě hasičky, kdy hasiči všechen svůj čas věnovali právě přístavbě, se soutěž v roce 2012 nekonala, a pak již nebyla obnovena.

Jestli měli požární prapor Němci, před 2. světovou válkou, není známo, ale český prapor nebyl. Až v roce 2008 byl nově navržen a pořízen.

Dne 23. 1. 2010 uspořádali hasiči Sáňkiádu na Kolberku s občerstvením, bylo tolik sněhu, že se akce povedla a měla hojnou účast.

Dne 25. 2. 2011 začali hasiči s přístavbou zbrojnice. Byla pokácena lípa před zbrojnicí. V tomto roce nedělali hasiči žádné akce pro občany a nejezdili ani na soutěže, protože díky stavbě nebyl na nic jiného čas. Dne 1. 9. 2012 proběhla kolaudace zbrojnice.

Akce „Oslava narozenin přístavby hasičské zbrojnice“ proběhla v roce 2013 a 2014, pak ještě v roce 2017 a 2018, v tomto roce byla spojená s otevřením školicí místnosti hasičské zbrojnice a také s výročím 140 vzniku SDH.

Hasiči v obci pořádali celou řadu akcí:

 • Turnaj ve stolním tenise 
 • Ukončení prázdnin pro děti v letech 2005 – 2010.
 • Mikulášský rej s nadílkou ve spolupráci s TJ, v letech 2006 – 2010.
 • Jarní pochod za zdravím od roku 1984 až dosud.
 • Staroměstské „UHO“ tarokový turnaj od roku 2009 až dosud.
 • Ples ve spolupráci se ZŠ od 2013 až dosud.

Přehled velitelů:

 • od 1878         Franz Letfuss
 • v 1891          Josef Friedl
 • v roce 1945  František Antl
 • v roce 1950  Jaroslav Konečný
 • ?                    Richard Pavlík
 • 1980?            Karel Antl
 • ?                    Josef Kunc
 • ?                    Vlastimil Malach
 • ?                    Petr Řezníček st.
 • od 2005         Jan Straka

 

Požáry:                                                            

 • 9. 4. 1950 někdo zapálil suchou trávu na Kolberku. Vyhořely asi 2 ha západní stráně, kde byly čerstvě vysazeny mladé lesní stromky. Stromky byly z 90 % zničeny.
 • 9. 12. 1950 hořel dům č. p. 44. Shořela východní a jižní část hospodářských budov, kůlna a stodola, které byly celé ze dřeva. Příčina požáru se nezjistila.
 • 14. 7. 1951 zapálil blesk stodolu, kde právě v toto sobotní odpoledne byl dokončen svoz krásně usušeného sena. Bylo ho 3000q. Se stodolou lehla polovina stavení č. p. 71. Uchránila se jen obytná část.
 • 13. 8. 1951 byl nešťastný den. V 5:45 ráno u domu č. p. 113 byl výbuch. Od roku 1945 tam totiž byla dřevěná protitanková překážka přes silnici. Od konce překážky šikmo přes zahradu, vedl asi jeden a půl metru hluboký protitankový příkop ke stavení č. p. 113. Po válce provedli ještě Němci z příkazu komisaře Františka Antla sběr a svoz munice všeho druhu, a tato munice byla sypána přímo z vozů, které stály na silnici, do protitankového příkopu, kde zatím stála voda. Postupně byl příkop celý různým materiálem zasypán a munice tak byla pohřbena. Tak tam odpočívala přes 6 let až do osudného dne. V příkopu bylo též hodně dlažebních kostek a železného šrotu. Vše vyletělo do povětří a popadalo v okruhu více jak 100 m. Nejvíce byly poškozeny střechy č. p. 113 a č. p. 114, na faře a na farní stodole, na kostele. Oprava stála asi 70 000 Kčs. I na školu spadlo obloukem přes kostel několik dlažebních kostek a poškodily střechu, oprava stála 8 000 Kčs. Poškozeny byly i střechy na č. p. 115 a č. p. 110 na státním statku. Sem na dvůr spadl i jeden kámen na kombajn. Příčinou výbuchu bylo asi samovznícení nějakého střeliva, které obsahovalo fosfor. V okamžiku výbuchu jel právě po silnici na motocyklu občan František Zobač z Petrušova. Zastihla ho tlaková vlna i hlína. Byl vržen silně vpřed, tak, že se svalil se strojem pod lípu u kostela. Nejrychleji byla opravena střecha nad obytným stavením na č. p. 114, kde mělo JZD na půdě složený ječmen. Případné deště by ho byly poškodily. Ostatní škody byly odstraňovány postupně. Přivolaní vojenští pyrotechnici sesbírali zbylý nevybuchlý materiál, bylo ho ještě několik košů a odstřelili ho v kamenolomu pod státním statkem. Řekli, že podobný případ se od konce války v celé republice dosud nestal. 2. 4. 1952 přijeli pyrotechnici a dělali nový průzkum příkopu u č. p. 113, ve kterém došlo v roce 1951 k výbuchu.
 • 31. 5. 1955 hořelo v 11:00 na odchovně mladého skotu na č. p. 117. Vyhořela stodola a chlév. Krátce před tím tam 2 družstevníci přivezli do stodoly slámu.
 • 26. 9. 1958 vyhořel ve 2:30 rodinný dům č. p. 25. Požár vznikl asi od elektriky.
 • 26. 11. 1960 bylo nebezpečí požáru na státním statku vepřín (souběžná budova s novým kravínem), kde od přetopeného kotle chytla střecha. Včasným zákrokem našich požárníků byl požár lokalizován.
 • 13. 10. 1962 v 15:30 zapálil sedmiletý Božetěch Dlábek stoh slámy státního statku, složený z balíků slámy asi 100 m od kůlny pod státním statkem. Ze stohu se podařilo zachránit jen asi 3 fůry slámy.
 • Příliš různorodá kvalita sena uskladněná v kravíně Donava, vedla k jeho samovznícení. Už 18. 7. 1966 byli pracovníci JZD upozorněni na nápadný zápach, který vycházel ze stodoly. Ve středu obhlíželi stodolu příslušníci VB, OV požární ochrany, měřili teplotu. Ale kam s teploměrem dlouhým 1,5 cm, když vrstva sena dosahovala asi 8 m. Rozebrat sklad nebyla maličkost, bylo to asi 13 vagonů. Bylo nařízeno sklad rozebrat, vyfoukat seno ven a doutnající ložiska uhasit. Když byla ale v 7 ráno otevřena protilehlá vrata, koncentrace plynů už měla takovou sílu, že došlo k samovznícení, výbuchu a celá stodola byla v mžiku zachvácena ohněm. Několik pracovníků JZD, kteří ještě prováděli povrchovou kontrolu a ohledávku sena se jen stěží zachránilo. Požární siréna jen smutně oznámila všem občanům, že dílo zkázy započalo. Černá kronika Rudého práva už příští den věnovala našemu neštěstí jeden sloupeček pro výstrahu ostatním.
 • 24. 8. 1971 – v 16:00 se vyvalil kouř z východní části státního statku č. p. 65. Příčinou požáru byly zápalky v rukou 7 a 5-letých chlapců, kteří si udělali ohníček ve stodole. Oheň hnal vítr západním směrem a zastavily ho, vedle obětavého zásahu mnoha požárních sborů, jen štíty. Škoda asi 150 000 Kčs. Shořelo 60 q vyčištěného bojínku a některé nářadí.
 • 31. 12. 1972 – na Kolberku od sušické strany hořela tráva, kterou zapálila jiskra lokomotivy. Hasičům se v tuto dobu mnoho nechtělo do terénu, ale přece vyjeli s autem plným mládeže. Oheň se podařilo uhasit a zabránit jeho rozšíření na les.
 • 17. 2. 1973 v sokolovně ve 3 hodiny ráno si všiml jeden muzikant, který hrál na plese, že trám, který ležel podél sokolovny nahoře na zdi, dole hořel. Doutnal od komína. Zbylí pořadatelé ihned zalarmovali požární sirénou místní požární sbor, telefonicky přivolali z Moravské Třebové požární pohotovost a ohnisko požáru lokalizovali. Kdyby byl ples skončil o půl hodiny dříve, byl by požár zničil sokolovnu. Podobný případ se stal přesně stejným způsobem při zábavě 12. 1. 1963. Byl to tehdy komín na severní straně u jeviště. Členové stavební čety JZD opravili poslední komín, který se používal u dveří do šatny tak, že komín nahoře u trámu otevřeli a vložili do kouřového prostoru šamotovou rouru. Ostatní komíny se už používat nebudou.
 • 8. 6. 1980 v nočních hodinách vypukl požár v teletníku v Radišově. Zvířata byla včas vyvedena. Požár vznikl hrubou nedbalostí souseda objektu, který se v něm v nočních hodinách zdržoval a kouřil.
 • 21. 3. 1985 zazněla siréna, která ohlašovala požár v kulturním domě v Dětřichově.  Dne 9. 5. 1985 byla v sále oslava MDŽ, a aby se sál vytopil, bylo zapotřebí více a déle topit. Od toho dne doutnal v komíně trám až do doby vzniku požáru. Oheň poškodil strop a střechu budovy a vznikla škoda ve výši 50 000 Kčs.
 • 5. 1. 1986 došlo k požáru v části přípravny kravína u Pastýřů. Jeho příčinou byla závada v elektrické instalaci. Oheň se podařilo velmi brzo lokalizovat a k rozšíření nedošlo.
 • Po několika letech došlo k nežádoucí kalamitě, a to k požáru hospodářské části objektu pana Juračky a Andrlíka. Oheň vznikl 24. 9. 1988 v odpoledních hodinách a jeho příčinou byla manipulace se zápalkami dítětem. Oheň se velmi rychle šířil vlivem silného větru, který však neštěstí vál příznivým směrem. Proto nedošlo k rozšíření ohně na sousední usedlost.

 

1989 – 2002 o požárech nevíme, nebyly dohledány záznamy.

 

 • 3. 6. 2003 vznikl požár seníku od automobilu PV3. Škody byly minimální, díky včasnému zásahu přítomných zaměstnanců Agrony a rychlému povolání jednotky hasičů.
 • 25. 10. 2008 se vznítily tůje na hřbitově, pravděpodobně se vznítily od hřbitovní svíčky.
 • 13. 11. 2009 hořel komín rodinného domu na Bílé Studni. Včasným zásahem nedošlo k poškození majetku.
 • 3. 10. 2012 hořel komín rodinného domu ve Starém Městě. Včasným zásahem nedošlo k rozšíření požáru do obytných prostor. 
 • 7. 11. 2010 vznik požár v hangáru na letišti ve Starém Městě, kde bylo zaparkováno cca 12 letadel. Hasiči po této akci obdrželi děkovný dopis od Aeroklubu Moravská Třebová, protože se jim podařilo uchránit majetek v řádu několika milionů.
 • 11. 3. 2011 hořel kontejner na Bílé Studni.
 • 15. 8. 2011 při doplňování benzínu do sekačky na trávu jednoho z občanů ve Starém Městě, se kanystr s benzínem vznítil.
 • 26. 9. 2011 hořel stoh mezi obcí Staré Město a Třebařov.
 • 28. 9. 2011 hořela trafostanice v obci Petrušov.
 • 15. 10. 2011 hořel rodinný dům v obci Staré Město, naproti kostelu. Požár se podařilo uhasit a dům neshořel celý.
 • 17. 6. 2013 hořela pergola ve Staré Městě.
 • 3. 5. 2014 hořel kontejner na Bílé Studni.
 • 2. 1. 2015 hořel rodinný dům ve Starém Městě. Shořela velká část domu.
 • 1. 2. 2015 hořel komín na faře. Požár se nerozšířil do obytné části.
 • 17. 8. 2015 hořela kůlna s autem ve Starém Městě.
 • 10. 11. 2015 hořel les v Radišově. Díky včasnému zásahu, nevznikly velké škody.
 • 20. 5. 2016 hořel kontejner u hřbitova.
 • 9. 6. 2016 zasahovali hasiči při dopravní letecké nehodě, kdy nouzově přistávalo letadlo a havarovalo.
 • 2017 – 2020 nebyly žádné požáry