Bílá Studně

Památky a zajímavosti

01 Hostinec

02 Kříž

03 Obraz Panny Marie s Ježíškem

04 Posezení pod kaštanem

 

01 Hostinec 

Je domněnka, že hostinec č. 1 a č. 14 (dům je rozdělen na dvě čísla popisná), bývalý lázeňský dům, byl původně dvůr, neboť roku 1375 se zde uvádí na úpatí Dubiny dvůr, ale na mapě, která byla zhotovena mezi r. 1772 až 1781 od panského inženýra ve Třebové, nejsou na tomto místě žádné domy, ale jen pastvina.

Je jisto, že již od roku 1780 jsou lázně známé a jsou používané. Později prosluly a od roku 1786 byla vystavěna nynější lázeňská budova. V kostelní knize se uvádí roku 1786 Roch Deutsch jako lázeňský pacholek a roku 1793 Kateřina Langrová jako lázeňská mistrová. V roce 1829 prodala vrchnost lázně Františku Stenzlovi. Staré německé pohlednice Bílé Studně nesly pyšný a mnohoslibný nápis „ Bad Weiss Brunnen“ a mimo celkový pohled na hostinec ukazovaly reprezentační místnost hostince s parketami a vyčalouněnými boxy.

Na mapě z roku 1795 se však objevuje na místě dnešní myslivny budova jmenovaná starým lázeňským domem a zmíněný dvůr je zde nazýván novým lázeňským domem.

Lázně zanikly v průběhu druhé světové války.

V roce 1945 byl obnoven jen hostinec a vítal své národní správce Ladislava a Boženu Kratochvílovi dne 20. 7. 1945.

Hostinec měl v roce 1945 v zahradě zvláštní budovu, která měla 8 cizineckých pokojů. To svědčí o tom, že se tu poskytovalo pohostinství náhodným nocležníkům i letním hostům, kteří přicházeli na venkov na letní byt. Jak těmto hostům chutnala zdejší voda a jak jim sloužila, nevíme. V roce 1945 byly pokojíčky opět připraveny přijmout nenadálého hosta.

Ladislav Kratochvíl pořádal v hostinci zábavy z důvodů rekreačních, aby přivábil do svého podniku trošku i přespolních hostí. Přes týden přece jen nemíval tolik hostů jako hostinec ve Starém Městě.

Akce v hostinci:

 • 17. 02. 1947    Taneční zábava
 • 01. 05. 1947    Taneční zábava
 • 25. 05. 1947    Taneční zábava
 • 27. 07. 1947    Taneční zábava
 • 28. 09. 1947    Vinobraní
 • 16. 05. 1948    TJ – Kácení máje. Touto akcí zahajoval Ladislav Kratochvíl v Bílé Studni letní sezonu.
 • 23. 05. 1948    Taneční zábava
 • 06. 06. 1948    Taneční zábava
 • 26. 06. 1948    Taneční zábava
 • 01. 08. 1948    Taneční zábava
 • 05. 05. 1949    TJ – Kácení máje
 • 10. 07. 1949    Taneční zábava
 • 21. 08. 1949    Taneční zábava
 • 02. 10. 1949    Taneční zábava
 • 03. 12. 1949    Taneční zábava
 • 26. 11. 1949    Taneční zábava
 • 16. 04. 1950    Taneční zábava
 • 25. 06. 1950    TJ – Taneční zábava - pořádal oddíl kuželkářů
 • 26. 01. 1952    TJ – Ples kuželkářů.
 • 23. 02. 1952    Havíři – Taneční zábava
 • 04. 10. 1952    TJ – Vinobraní kuželkářů
 • 06. 11. 1952    TJ – Mikulášská zábava kuželkářů

Koncem roku 1952 odchází hostinský Ladislav Kratochvíl. Do pohostinství se nastěhoval Bohuslav Štarha - zaměstnanec státního statku. Jeho manželka vedla do konce roku 1953 i pohostinství. V roce 1954 se odstěhovali a opět se hledal nový vedoucí. V neděli 20. 2. 1955 bylo opět otevřeno Květoslavem Horníčkem známým muzikantem (harmonikář).

 • 22. 02. 1955    Pochovávání basy. Tentokrát se za maškary vedle mužů převlékla i řada žen.
 • 19. 03. 1955    Josefská zábava
 • 12. 06. 1955    Okrskové cvičení PO v Bílé Studni.

Později v roce 1964 koupil hostinec Bohuslav Štarha mladší a přestavěl na rodinný dům.

 

02 Kříž

Pod lípou v zatáčce naproti domu č. 2 z roku 1813. Kolem roku 1970 byl kříž zničen při průjezdu traktoru, který vezl klády z lesa a kříž srazil. Kříž nebyl obnoven a zanikl.

 

03 Obraz Panny Marie s Ježíškem

Na dřevěných nožičkách pod malým přístřeškem v lese u cesty v místě bývalé lesní školky tj. na konci Bílé studně po prudké cestě do kopce a první odbočka vpravo a asi po 50 m na levé straně. Kolem roku 1970 již na tomto místě už nebyl viděn.

 

04 Posezení pod kaštanem

V roce 2022 byla obnovena cesta od Bílého potoka směr Bílá studně. Na konci cesta bylo v září 2022 vybudováno posezení s informační tabulí o historii Bílé Studně.