Kalendář akcí

Petrušovská pouť a zvěřinové hody

Petrušovská pouť a zvěřinové hody24. 6. PETRUŠOVSKÁ POUŤ A ZVĚŘINOVÉ HODY – pořádá MS Hubert ve spolupráci s Obcí Staré Město a s hasiči Staré Město. Program:
• 9:00 PROCHÁZKA PO VESNICI – sraz u odpočívadla (u bývalého kravína), procházka po vesnici s modlitbou, kolem kaple sv. Petra a Pavla.
• 11:00 MŠE SVATÁ – u odpočívadla.
• 12:00 POSEZENÍ – v Hostinci U Němců.
• 13:00 ZVĚŘINOVÉ HODY a program pro děti - Mefisto Mohelnice.
• 17:00 PĚNA PRO DĚTI