Sousoší kalvárie

Sousoší Kalvárie

1994
1994
1994
1994
1997 restaurování
1997 restaurování
1997 restaurování
1997 restaurování
1997 restaurování
1997 restaurování
1997 restaurování
1997 restaurování
2019
2019