Socha sv. Jana Křtitele

Socha svatého Jana Křtitele

19??
19??
1994
1994
2019
2019
2019
2019