Hlášení rozhlasu

 

Pro přehrání hlášení pokračujte zde.

Levý box - odkazy

Logo - Pardubucký kraj

Logo - geoportál

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Úvodní stránka - o obci

Pár slov o obci Staré Město

Obec je poprvé zmiňována v zakládací listině markraběte Přemysla pro tišnovský klášter v roce 1234 pod názvem „Trebow“. Výrazné stopy osídlení tady však nacházíme již od pravěku. Před polovinou 13. století byla správním centrem zdejší oblasti. Tuto funkci v průběhu druhé poloviny 13. století převzalo nově založené město Moravská Třebová. Podle pověsti může za přesunutí osídlení nedostatek vody. Od roku 1398 se Staré Město v písemných pramenech uvádí už jen jako ves.

Staré Město bylo součástí oblasti, která je označovaná jako německý jazykový ostrov. Německy mluvící obyvatelstvo, které se v této oblasti usazovalo již od druhé poloviny 13. století, v ní mělo převahu. Němci ve Starém Městě žili až do roku 1945. Po 2. světové válce byli němečtí obyvatelé odsunuti a Staré Město bylo nově osídleno Čechy. Bílá Studně byla součástí obce Staré Město již v roce 1848. Obce Radišov a Petrušov byly přidruženy ke Starému Městu až v roce 1960.

Nejstarší památkou Starého Města je kostel svaté Kateřiny ze 13. století. Zajímavostí Starého Města je letiště, které bylo vybudováno v roce 1938 pro válečné účely, později se stalo střediskem vrcholového sportu. Staré Město vždy bylo a dosud je z emědělskou obcí s rozsáhlým katastrem.