Horní menu

Staré Město STARÉ MĚSTO
u Moravské Třebové
Pardubický kraj Pardubický kraj
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Životní prostředí

Obecné informace

 

Kácení stromů

Tisková zpráva Praha, 31. října – S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od zítřka mění podmínky pro kácení stromů. Nově bude možné kácet bez povolení ovocné dřeviny i u rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích, a to bez povolení. Naopak ostatní dřeviny s obvodem kmene větším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů budou potřebovat povolení.

Úprava vyhlášky zavádí racionální úpravu ve prospěch obyvatel obcí a jejich zdravého životního prostředí. Vyhláška č.222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, je účinná od 1. listopadu. Uplatní se tedy již o letošním podzimu. Kácení se totiž doporučuje v období vegetačního klidu, a to začíná právě během nastávajícího měsíce.
„Ke změnám jsme přistoupili z několika důvodů. Předchozí podoba vyhlášky diskriminovala vlastníky staveb pro rodinnou rekreaci a majitele zahrad v zahrádkářských koloniích. V zahradách, které byly definovány jako pozemek u rodinného či bytového domu, stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti, bylo možné kácet všechny dřeviny bez povolení, ovšem tím pádem nemohli žádné dřeviny kácet např. zahrádkáři či majitelé rekreačních objektů. Navíc vzhledem k nejasné definici došlo v některých částech republiky ke značnému úbytku zeleně, obdrželi jsme mnoho stížností od veřejnosti a také přímo od měst a obcí. Vyhláška vyvolávala i mnohé sousedské spory a administrativy úřadům naopak přibylo,“ náměstek ministra pro legislativu Vladimír Mana.

Vyhláška upravuje spornou definici zahrady, která se nově řídí katastrem nemovitostí a zavádí tak možnost kácet ovocné dřeviny ve všech zahradách v obci, včetně většiny nádvoří, náměstí či parků, a to zcela bez povolení. Naopak povolení bude potřeba na kácení všech neovocných dřevin.

„Neovocné stromy v zahradách plní zásadní společenské funkce, jako je např. snížení prašnosti a hluku, produkce kyslíku atp. Je tedy i ve veřejném zájmu, aby se ke kácení přistupovalo s respektem,“ doplňuje náměstek ministra pro ochranu přírody Vladimír Dolejský.

O povolení pokácet neovocné dřeviny bude zapotřebí žádat u orgánu ochrany přírody (obecní či městský úřad), a to pro pokácení stromů s obvodem kmene větším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů. Správní úkon nebude žadatele stát ani korunu. Obvykle ve lhůtě 30 dnů bude pak mít orgán ochrany přírody povinnost rozhodnout. Povolení bude nutné žádat pouze pro vzrostlé neovocné dřeviny.

 

 

Volný pohyb psů

Na základě přibývajících stížností od občanů na volně pobíhající psy, upozorňujeme, že volný pohyb psů po obci řeší Obecně závazná vyhláška č.6/2007, která přesně stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Tato vyhláška stanovuje místa, která jsou určena k pohybu psů na vodítku a bez vodítka. Bez vodítka je možné psy ve Starém Městě pouštět pouze na p.č. 2421 v k.ú. Staré Město, (javorová alej), ale pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.

V případě opakovaného porušení OZV lze uložit majiteli psa pokutu až do 30.000,-Kč.

 

Tiskové zprávy odpadové hospodářství

29TZ_ASEKOL_ELEKTROWIN_16_10_2013.doc

35TZ_Obaly obecně_8_10_2013.doc

36TZ_oleje_9_10_2013.doc

37TZ_zářivky_10_10_2013.doc

 

E-box ve Starém Městě

Staré Město  se  ve  spolupráci   společností ASEKOL rozhodlo rozšířit své  ekologické  aktivity  odpadového  hospodaření obce a usnadnit vám občanům  třídění vysloužilých malých elektrozařízení.
Nově  od  1.  9.  2008  má  každý občan  možnost do  připravené  nádoby, tzv.  E-boxu  přinést bezplatně  tyto  drobné  elektrospotřebiče: vysloužilé kalkulačky,  telefony  a  mobilní  telefony,  drobné počítačové  vybavení,  videokamery,  fotoaparáty, elektronické  hračky  apod.

Do  E-boxu  nepatří:

Výbojky, zářivky,  baterie a  akumulátory.

E-box  je  umístěn v budově Obecního úřadu ve Starém Městě.

Ebox.jpgE-box vám usnadní sběr drobných elektrozařízení – zatím  často  končí  ve  směsném  komunálním odpadu.
Hlavním  cílem  této  aktivity  je  usnadnění třídění drobných elektrozařízení a zvýšení množství sebraných malých spotřebičů.
Tyto  elektrospotřebiče  totiž většinou končí v popelnici společně s komunálním odpadem, který končí na skládce.  Tak  zcela  zbytečně  dochází  k  hromadění a následné likvidaci odpadu, který by mohl být znovu  využit.  Naopak  pokud  je  elektrozařízení,  obsahující  zdraví  škodlivé materiály  odevzdáno  k  recyklaci, je  zajištěno,  že  drtivá  většina  vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita.
Šetří se  tak nejen přírodní  zdroje,  ale  i  naše  životní  prostředí  a  v  neposlední  řadě i  naše  peněženky.
Kolektivní  systém ASEKOL  nám  po  naplnění E-boxu  následně  zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci sebraného EZ.
Podrobnosti  o  třídění  elektroodpadu  můžete  takézískat  na www.elektrosrot.cz.
Sběrem  a  následnou recyklací  elektrozařízení  přispějete  k  ochraně životního prostředí a úspoře přírodních zdrojů.