Horní menu

Staré Město STARÉ MĚSTO
u Moravské Třebové
Pardubický kraj Pardubický kraj
Drobečková navigace

Úvod > Územní plán

Územní plán

logo eu

Název projektu: Územní plán Staré Město
Cíl projektu: Vytvoření nového územního plánu, který zohlední změny realizované v obci a připravované záměry Pardubického kraje (výstavba rychlostní komunikace R/35 a přivaděče na R/43).
Dodavatel ÚP: Architektonický atelier, Ing. Arch. Pavel Čížek, Choceň
Celkové náklady: 400.000,-Kč
Způsobilé náklady: 315.000,-Kč
Dotace IOP (Integrovaný operační program): 315.000,-Kč (100% ze způsobilých výdajů)
   
textová část
hlavní výkres
výkres základního členění území
výkres širších vztahů
koordinační výkres
výkres VPS VPO a asanací
výkres předpokládaných záborů půdního fondu
technická infrastruktura - voda, kanalizace
technická infrastruktura elektro, plyn, telekomunikace