Horní menu

Staré Město STARÉ MĚSTO
u Moravské Třebové
Pardubický kraj Pardubický kraj
Drobečková navigace

Úvod > Petrušov OLD

Obec Petrušov

Dříve samostatná obec ležící 8,5 km severovýchodně od Moravské Třebové, nyní součást obce Staré Město. Nadmořská výška 440 m.

Název obce

Název obce je snad odvozen od osobního jména Petr, není zcela jasné jestli  bylo původní jméno vsi Petrušov nebo Petrovice. V r. 1316 vedena pod názvem Petrowitz.

Pečeť

V kulaté pečeti o průměru 30 mm z roku 1711 se nachází postava v řasnatém rouše, držící v pravici klíč – pravděpodobně svatý Petr, mezi dvěma nádobkami srdcovitého tvaru, vlevo s květinou na stonku, vpravo jen se dvěma lístky.             Opis mezi linkou a věncem kapitálou PEETERSTORFFERGEMEININSIGEL 1711.

Stav obce před rokem 1850

Koncem feudálního období  v r. 1843 žilo v Petrušově 435 obyvatel, z toho 209 mužů a 226 žen v 59 domech s 99 domácnostmi.Většina obytných i hospodářských budov v obci Petrušov byla postavena zcela ze dřeva, stejně jako stodoly, budovy byly kryty šindelem a slámou. Jen malá část budov byla z kamene. Žádný objekt nebyl pojištěn proti ohni. V Petrušově se nacházel moučný mlýn. Dále 2 lomy na pískovec, patřící vrchnosti. Surovina se z části užívala ke stavbám na panství a zčásti prodávala do okolí až do Olomouce. Zaměstnání zde nalezlo 8 až 10 dělníků. V blízkosti lomu se vrchnost snažila o dolování uhlí.

Správní vývoj obce od roku 1850

Do r. 1849 byla obec Petrušov součástí panství Moravská Třebová. Po záboru pohraničí v říjnu r. 1938 připadla spolu s většinou okresu Moravská Třebová a ž do skončení války pod správní okres (Landrat) Moravská Třebová v župě Sudety (Sudetengau). V r. 1945 byl obnoven předválečný stav a obec náležela v letech 1945 až 1949 pod správní okres Moravská Třebová v zemi Moravskoslezské. Po reorganizaci v roce 1949 připadla do r. 1960 pod správní okres Moravská Třebová v Brněnském kraji. V tomto roce se stala osadou Starého Města a s ním po územní reorganizaci v r. 1960 byla začleněna pod zvětšený okres Svitavy ve Východočeském kraji.

Vývoj obce v letech 1900 až 1945

Obyvatelstvo se živilo zemědělstvím. V roce 1900 měla obec výměru hospodářské půdy 438 ha.

V obci působila mlynářská společnost s pilou, kamenolom a vodní družstvo.

Byla zde obecná škola, ves byla přidělena do Třebařova, kde měla i poštu.

Spolky

Působil zde spolek dobrovolných hasičů, místní skupina Spolku severomoravských Němců a pěvecký spolek.

Škola

Obecná škola je doložena v r. 1848, v r. 1900 se uvádí jednotřídní, stejně jako v letech 1911 a 1924.

Památky a pamětihodnosti obce

Pomník padlých v 1. světové válce

Čerpáno z knihy: MORAVSKOTŘEBOVSKO A SVITAVSKO, VLASTIVĚDA MORAVSKÁ

 

Petrušov 700 let - Petrušovský zpravodaj

 

1.jpg 2.jpg

 

Oslava 700 let Petrušova

Dne 2. července 2016 proběhlo v malé obci Petrušov setkání jejich současných i bývalých obyvatel u příležitosti 700 výročí první zmínky o obci. V tomto slunečném sobotním odpoledni se, v areálu Mysliveckého spolku Staré Město, sešlo přibližně 250 lidí.

Setkání zahájila starostka obce Staré Město, paní Jarmila Řezníčková, která připomněla historii obce. Následovalo kulturní vystoupení Pohybového studia Háčko paní Heleny Gálové, jejíž rodina také pochází z Petrušova. Další část dne přítomní věnovali vzájemné konverzaci a vzpomínkám. Někteří se vydali na procházku vesničkou a srovnávali současný stav s minulým. Poblíž památníku obětem 1. světové války bylo, místními obyvateli, k této příležitosti postaveno turistické zázemí s mapou a malá zvonička se směrovými ukazateli do různých petrušovských lokalit. Setkání pokračovalo až do večerních hodin v hostinci u pana Němce, kde bylo připraveno občerstvení.

Všemi návštěvníky bylo setkání hodnoceno kladně a spokojeně se rozjížděli do současných domovů a místní se rozcházeli do svých domů v Petrušově.

FOTOGRAFIE Z OSLAVY

KRONIKA OBCE PETRUŠOVA

POVĚSTI

HISTORIE OBCE

 

Hospoda u Němců - Petrušov

letní (zimní) otevírací doba:

pondělí, úterý 16.00 (17.00) - 22.00 hod.
středa, čtvrtek zavřeno
pátek 16.00 (17.00) - 24.00 hod.
sobota, neděle 12.00 - 24.00 hod. 
 
tel. Josef Němec:  777 883 591 

 

Čarodějnice 2016

 P1010014.JPG  P1010017.JPG  P1010036.JPG
 P1010039.JPG  P1010042.JPG  P1010044.JPG
   P1010056.JPG  

 

Novoroční výšlap na nejvyšší kopec nad Petrušovem 1.1.2016

Novoroční poobědová vycházka v Petrušově, které se zúčastnilo asi 40 lidí z Petrušova a okolních obcí.

 

Čarodějnice 2015

 

Petrušovský glgánek 21.3.2015

 

 

Velikonoce v Petrušově 6.4.2015

 

 

 

 

Novoroční výšlap na nejvyšší kopec nad Petrušovem 1.1.2015

 

 

Novoroční výšlap na nejvyšší kopec nad Petrušovem 1.1.2014

Novoroční výšlap na nejvyšší kopec nad Petrušovem 1.1.2014 Novoroční výšlap na nejvyšší kopec nad Petrušovem 1.1.2014 Novoroční výšlap na nejvyšší kopec nad Petrušovem 1.1.2014 Novoroční výšlap na nejvyšší kopec nad Petrušovem 1.1.2014

Letos již po sedmé se uskutečnil na Nový rok výšlap na nejvyšší kopec nad Petrušovem – “Vysoký vrch,  nadmořská výška 586,8 m.” Na kopec dorazilo cca. 40 turistů, kteří společně oslavili Nový rok. Nejvzdálenější hosté byli z Izraele a Švýcarska, kteří v tu dobu pobývali na chalupě v Petrušově. Faktem je, že pro pár lidí byl výšlap po Silvestrovské noci dost dobrý výkon.