Horní menu

Staré Město STARÉ MĚSTO
u Moravské Třebové
Pardubický kraj Pardubický kraj
Drobečková navigace

Úvod > Informace pro občany

Informace pro občany

 

Zhodnocení roku 2013

Volební období 2010 - 2014

Zhodnocení roku 2015

Zhodnocení roku 2016

Zhodnocení roku 2017

 

 

PROGRAM ROZVOJE OBCE

Program rozvoje obce Staré Město - Strategický plán

 

 

Provoz letiště Staré Město - zásady akrobatického létání

Obec Staré Město uzavřela v únoru 2017 Ujednání o součinnosti při provozování letecké motorové akrobacie, ve kterém Aeroklub Moravská Třebová, Letecké akrobatické centrum ČR a Obec Staré Město deklarují, že budou respektovat zásady provozování letecké motorové akrobacie uvedené v tomto ujednání. 

 

Ujednání o součinnosti při provozování letecké motorové akrobacie

 

 

Veřejná vyhláška - Pasport místních komunikací

Grafická část - Petrušov

Grafická část - Staré Město, Radišov

Textová část

 

Mapový server GObec

Obec Staré Město využívá od června 2015 internetový mapový server GObec. Tento server představuje ucelený mapový informační geoportál pro města a obce. Využívá mapové podklady on-line z různých zdrojů a od různých poskytovatelů, sjednocuje jejich formát a souřadný systém a poskytuje tak uživatelům, městům a obcím, ucelený pohled na své správní území.

Tato aplikace je dostupná všude, kde je připojení na internet. Není tedy potřeba nic instalovat a k funkčnosti stačí pouze internetový prohlížeč.

GObec je první internetový mapový server s dálkovým přístupem do KN. Také zde najdete letecké a satelitní snímky, územní plán, mapu čísel popisných, pasporty, geodetická zaměření, inženýrské sítě, plány, památky, obecní mobiliář atd. Vše se bude postupně doplňovat.

 

 

 

Nabídka deratizace

Vzhledem k tomu, že je v současné době velký výskyt sršňů a vos, kteří obtěžují naše spoluobčany, nabízíme likvidaci tohoto hmyzu. Naše firma DUHA M.T., spol. s r.o. se touto službou zabývá již 4 roky.  

Vladimír Novák – jednatel

Tel:  775 499 255 

          777 998 553

E-mail: info@duha-mt.cz       

Adresa:  DUHA M.T., spol. s r.o. 

                Hvězdní 202/1

                571 01, Moravská Třebová

deratizace

  

Portál odstávek ČEZ Distribuce 

Vážený zákazníku,

připravujete investice, výstavbu, veřejné akce, nebo je pro Vás kontinuita dodávek elektřiny životně důležitá? V tom případě sledujte PORTÁL ODSTÁVEK, kde snadno zjistíte, zda je ve vašem místě plánována odstávka elektřiny s přesností až na vaši ulici.  

navštivte PORTÁL ODSTÁVEK už dnes na www.cezdistribuce.cz/odstavky

 

Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce - PORUCHY 

800 850 860

 

Elektronické ohlášení pálení 

Upozorňujeme na zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který v § 5 odst. 2 zakazuje právnickým       a podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostu. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické            a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.

https://paleni.izscr.cz/

 

 

Splašková kanalizace a ČOV

Upozorňujeme občany, že do splaškové kanalizace, mimo jiné, nepatří:

Dětské vlhčené ubrousky, tkaniny, různé gumy, plasty a dámské hygienické potřeby.

Dále je zakázáno splachovat do kanalizace mastnoty, oleje, barvy a těžké kovy.

Všechny tyto produkty se usazují a ucpávají čerpadla. Poté dochází k poruchám a tím vznikají vyšší náklady na provoz Čistírny odpadních vod, která se velkou měrou podílí na výpočtu výše stočného.

 

 

Žádost povolení ke kácení

Kácení může být provedeno pouze v době vegetačního klidu, tj. od 1.listopadu do 31.března. Vyplněnou žádost s přílohami doručte buď osobně na OÚ ve Starém Městě, nebo elektronicky na adresu: starosta@stare-mesto.eu