Horní menu

Staré Město STARÉ MĚSTO
u Moravské Třebové
Pardubický kraj Pardubický kraj
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočty obce > Financování a stavby > Financování a stavba splaškové kanalizace

FINANCOVÁNÍ A STAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Stavba splaškové kanalizace byla započata v roce 2009 - podání žádostí o dotace, výběrové řízení atd.

V roce 2010 započaly stavební práce, které prováděla firma LB Tech a.s. Litomyšl

V září 2011 byla stavba dokončena.

Hlavní stoka celkem: 5.768m           za částku 58.128.779,-Kč

Přípojky celkem:         186                  za částku   9.575.063,-Kč

Stavební dozor, BOZP a ostatní práce                 1.140.853,-Kč

Stavba celkem                                                      68.844.697,-Kč

z toho:

Vlastní zdroje                                                          10.468.321,-Kč

Ministerstvo zemědělství poskytnutí dotace     32.523.000,-Kč

Ministerstvo zemědělství, úhrada části úroků       182.281,-Kč

Pardubický kraj, poskytnutí investiční dotace      6.000.000,-Kč

Úvěr ČS stoky                                                          14.695.000,-Kč

Úvěr ČS přípojky                                                       4.976.093,-Kč

Dne 16.12.2011 byla MZe vrácena poměrná část nevyčerpané dotace ve výši 552.000,-Kč a České spořitelně byla uhrazena mimořádná splátka jistiny úvěru ve výši 350.000,-Kč.