Horní menu

Staré Město STARÉ MĚSTO
u Moravské Třebové
Pardubický kraj Pardubický kraj
Drobečková navigace

Úvod > Vývoz komunálního odpadu a plastů

Vývoz komunálního odpadu a plastů v roce 2017

Plasty v pytlích se v roce 2017 budou vyvážet v těchto termínech: 19.1., 30.3., 25.5., 20.7., 14.9., 23.11.2017.

 

Kontejnery na plast 1.100 l se budou vyvážet obvykle ve středu v lichých týdnech (1x za 14 dní).

 

Kontejnery na papír se budou vyvážet obvykle 1x měsíčně v pátek sudý týden: 13.1., 10.2., 10.3., 7.4., 5.5., 16.6., 14.7., 11.8., 8.9., 6.10., 3.11., 15.12.2017.

 

Komunální odpad, tedy popelnice, se budou vyvážet v úterý 1x za 14 dní, v lichých týdnech.

Pokud bude v týdnu svátek, bude vývoz popelnic a kontejnerů posunut.

 

Biologicky rozložitelný komunální odpad

Dle vyhlášky ministerstva ŽP obec zajistila sběr biologicky rozložitelného odpadu, a to od 1. 4. do 31. 10. Kontejner pro uložení bude připraven v AREÁLU CIHELNY, směr Bílá Studně.

 

Jako v předchozích letech proběhne v obci dvakrát během roku sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Občané budou o termínech včas informováni.

 

Na OÚ je k dispozici kontejner firmy ASEKOL pro uložení drobného elektrozařízení a baterií.

 

Připomínky, dotazy či stížnosti, řešte prostřednictvím Obecního úřadu Staré Město, nebo přímo na telefonním čísle Technických služeb Moravská Třebová 461 316 509.

 

Zastupitelstvo obce Staré Město na svém zasedání 22.12.2010, 30. 8. 2016 a 14. 12. 2016 schválilo obecně závazné vyhlášky:

 

č. 1/2016 OZV obce Staré Město o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Staré Město.

 

č. 4/2016 OZV obce Staré Město o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky činí 450 Kč.

 

Od poplatku se nad rámec zákonem stanoveného osvobození od poplatku osvobozují:

  1. poplatník s pobytem v obci narozený v příslušném roce;
  2. poplatník s pobytem v obci po dobu výkonu vazby nebo nepodmíněného trestu odnětí svobody;
  3. poplatník s pobytem v obci, který se zdržuje nepřetržitě po dobu 9 a více po sobě jdoucích měsíců v příslušném kalendářním roce mimo území obce.

Úleva se poskytuje: 

  1. poplatníkovi s pobytem v obci, který je držitelem průkazu ZTP/P ve výši 225 Kč;
  2. poplatníkovi s pobytem v obci, který v příslušném kalendářním roce dosáhne 80 a více let věku, ve výši 225 Kč;
  3. poplatníkovi s pobytem v obci (studentovi), který studuje v prezenční formě studia a je ubytován mimo obec, ve výši 337 Kč.

  

č. 3/2010 OZV obce Staré Město o místním poplatku ze psů.

Sazba poplatku činí ročně:

1) za prvního psa                                                                                                          100 Kč

2) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                                          150 Kč

3) za prvního psa držitele, který je členem mysliveckého svazu a má psa lovecky upotřebitelného s průkazem původu, nebo je příslušníkem ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru, nebo je lesní stráží, nebo je členem Českého kynologického svazu, nebo chová psy pro potřeby ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru, nebo prokáže, že se pes podrobil výcviku potřebnému pro užívání psů ke služebním účelům, nebo byl uznán chovným                                               50 Kč

4) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele uvedeného v bodě 3)                            75 Kč

 

V případě, že uplatňujete některou z těchto slev, písemně prokažte na Obecním úřadě ve Starém Městě oprávněný nárok na tuto slevu.

Více informací a přesné znění vyhlášek naleznete na webových stránkách Obce Staré Město

www.stare-mesto.eu v rubrice Obecní úřad – Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva.

 

Poplatky uhraďte do 30.4.2017

převodem na účet č. 1283382399/0800 vedený u České spořitelny, a.s.

nebo osobně na Obecním úřadě ve Starém Městě.

  

V případě platby převodem uveďte variabilní symbol:

 

Ve Starém Městě 13404xxx (např. číslo domu 126, VS bude 13404126)

V Radišově 13403xxx (např. číslo domu 26, VS bude 13403026)

V Bílé Studni 13401xxx (např. číslo domu 26, VS bude 13401026)

V Petrušově 13402xxx (např. číslo domu 26, VS bude 13402026)

V Petrušově – rekreační objekt 13402xxx (např. číslo domu 26, VS bude 13402026)

 

Poplatek za psa uhraďte zvlášť.

Jako variabilní symbol při platbě za psa uveďte:

 

Ve Starém Městě 13414xxx (např. číslo domu 26, VS bude 13414026)

V Radišově 13413xxx (např. číslo domu 26, VS bude 13413026)

V Bílé Studni 13411xxx (např. číslo domu 26, VS bude 13411026)

V Petrušově 13412xxx (např. číslo domu 26, VS bude 13412026)

 

V případě nejasností ohledně plateb volejte na Obecní úřad Staré Město, tel. číslo 461 312 315.

 

 

 

 

 

Vývoz komunálního odpadu a plastů

Akce základní a mateřské školy

 

Knihovna

Každou středu od 15.00 do 17.00 hod je na Obecním úřadě ve Starém Městě otevřená knihovna, kde je možnost zapůjčení knih zdarma a je zde zdarma veřejně přístupný internet

goobec - banner

 

logo d-test

199-banner-234x60.GIF

dopravní podnik

20. 11. Nikola

Zítra: Albert

Návštěvnost stránek

210422